Deň otvorených dverí pre miništrantov v Kňazskom seminári v Nitre – pozvánka

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva miništrantov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 25. februára 2023 od 9,30 hod do 15,00 hod. Účastníkov čaká duchovný i zábavný program, ako aj prehliadka seminára, stretnutie s bohoslovcami a spoločný obed. Viac info na www.ksnr.sk Všetci sú srdečne vítaní!