Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre – pozvánka

Deň otvorených dverí Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre  sa uskutoční 29. apríla 2023. Program začne slávením svätej omše o 10.00 h. v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Po svätej omši sa návštevníkom na Pribinovom námestí prihovorí rektor seminára Mons. Marián Dragúň, a slávnostne otvorí brány budovy. Návštevníci budú mať možnosť vidieť, ako vyzerá seminár zvnútra a spoznať život bohoslovcov. Po prehliadke seminára čaká návštevníkov obed a po ňom zábavný program. Deň otvorených dverí bude zakončený spoločnou modlitbou za nové kňazské a rehoľné povolania pred Najsvätejšou Sviatosťou aj so záverečným požehnaním. Všetci sú srdečne pozvaní! Parkovanie je možné bezplatne pri zimnom štadióne. Registrácia na Deň otvorených dverí nie je potrebná.