Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári v Nitre – pozvánka

Srdečne pozývame na Deň otvorených dverí do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, ktorý sa uskutoční 29. apríla 2023. Program začne slávením svätej omše o 10.00 h. v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Po svätej omši sa na Pribinovom námestí prihovorí rektor seminára, Mons. Marián Dragúň, a slávnostne otvorí brány budovy, kde sa bohoslovci vzdelávajú, modlia a trávia voľný čas. Príďte sa pozrieť, ako vyzerá seminár zvnútra a nahliadnite do života bohoslovcov zblízka. Po prehliadke seminára účastníkov čaká obed a po obede si bohoslovci z propedeutického ročníka pripravili zábavný program. Deň otvorených dverí bude zakončený spoločnou modlitbou za nové kňazské a rehoľné povolania pred Najsvätejšou Sviatosťou aj so záverečným požehnaním. Parkovať je možné bezplatne pri zimnom štadióne. Registrácia na Deň otvorených dverí nie je potrebná. Všetci sú srdečne pozvaní!