Deň rodiny 2023 v Nitre s biskupom Mons. Petrom Beňom – pozvánka

Centrum pre rodinu v Nitre pozýva na slávenie Dňa rodiny 2023, ktorý sa bude konať 17. júna 2023 v Nitre v parku pod Borinou (areál farnosti Klokočina). Témou tohto ročníka je Mama – naj povolanie. Tento rok by sme radi vyzdvihli všetko, čo pre nás a pre naše rodiny robia mamy. Chceme vyzdvihnúť, oceniť a uznať  náročné povolanie matky a poďakovať sa všetko, čo robia pre naše rodiny a celú spoločnosť. Cieľom 15. ročníka Dňa rodiny je oceniť materstvo a jeho nezastupiteľný význam. Chceme dať pocítiť mamám, že aj napriek tomu, že sa cítia nedokonalé, sú naj. Deň rodiny 2023 vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude celebrovať pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo v amfiteátri pri farskom Kostole sv. Gorazda. Všetci sú srdečne pozvaní!