Den rodiny v Soblahove

V sobotu 27.júna 2015 farnosť Soblahov prežila Deň rodiny. Po svätej omši v kostole sa na farskom dvore rodiny zabávali pri súťažiach, futbale, deti súťažili v speve a mamičky zasa v súťaži o najlepší zákusok. Pre všetkých bola pripravená zmrzlina, čapovaná kofola a grilované klobásky. Najúspešnejšie rodiny boli odmenené peknými cenami. Spolu sme prežili krásny deň, ktorý upevnil rodinné a priateľské zväzky našej farnosti.

Peter Valaský, správca farnosti

146