Deň zasväteného života v Nitre

Nitra (2. februára) Z príležitosti Dňa zasväteného života sa na sviatok Obetovania Pána (2. februára 2017) stretli na Nitrianskom hrade rehoľníčky a rehoľníci pôsobiaci v Nitrianskej diecéze. Ich predpoludňajší program sa začal svätou omšou v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii predstavil Ježiša ako Božie „áno“ (por. 2Kor 1,19). „Byť kresťanom teda znamená žiť z perspektívy „áno“. To znamená byť človekom potvrdenia, ktorý verí v silu „áno“, ktorý verí tomu, že – aj uprostred všetkých kazov v dejinách – Božie dielo prisľúbenia je dobré a že Boží dar pre ľudí v ňom zostáva. Kresťan verí tomu, že svet nepotrebuje predovšetkým zničenie a negáciu. Ale že jeho záchrana spočíva v tom, aby posilnil Božie „áno“, postavil sa na jeho stranu, očistil pravdu od popierania, aby v tomto svete bolo možno žiť“, pripomenul hlavný celebrant. A pokračoval: „Kresťan, o to viac človek zasvätený, je človekom „áno“. (…) Rehoľné sľuby či iná forma zasvätenia nikdy nemôžu a nesmú byť znakom pohŕdania, podceňovania inými, ba dokonca týmto svetom. Vtedy by nebolo možné s nimi žiť a vtedy by to nebola vôbec Ježišova cesta. To všetko môže byť iba väčším „áno“ dôvery k Bohu – Stvoriteľovi a Vykupiteľovi. „Áno“, ktorým sa odvažuje na to teraz a s ním“. Nitriansky biskup povzbudil prítomných zasvätených k trvácnosti, spoľahlivosti a vernosti voči „áno“, ktoré povedali Bohu.

Na záver homílie Mons. Viliam Judák vyslovil slová uznania a vďačnosti: „Pri tejto vzácnej príležitosti, keď sa stretávame v rámci našej diecézy, kde vykonávate svoju nezastupiteľnú činnosť v jednotlivých oblastiach, vám chcem za to úprimne poďakovať – hoci ľudským slovom a viem, že aj nedostatočným. Ale predovšetkým formou svätej omše, ktorú obetujem za vás. Chceme sa dnes zvlášť modliť za vás, milí bratia a sestry, a spolu s vami, aby aj pre vás naďalej Ježiš Kristus zostal vašim svetlom, vašim „áno, aby ste zažili to, čo Simeon. Aby vám Pán dával odpoveď na zmysel vašej služby a aby ste každodenne veľkodušne prijímali týmto spôsobom vždy znovu svoje povolanie a vyvolenie ako veľký dar a aby ste boli slobodní a aby ste týmto spôsobom ukázali svetu dôvod na oslavu Boha“.

Po skončení svätej omše program Dňa zasvätených v Nitre pokračoval v priestoroch Kňazského seminára prednáškou a spoločným obedom.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

VIDEO TU

IMG_0604IMG_0607IMG_0620IMG_0618IMG_0624IMG_0631