Deň zasväteného života v Nitre

20. februára 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (3. februára) Hlavným bodom programu Dňa zasväteného života v Nitrianskej diecéze bola svätá omša, ktorú 3. februára 2018 celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Bohu zasväteným ženám a mužom, pôsobiacim v diecéze, v homílii pripomenul zmysel ich spôsobu života a opätovného obnovovania rehoľných sľubov. „Všetci chápeme, že zasvätenie je cesta. Cesta ku Kristovi, cesta k láske, cesta k cieľu. O tento cieľ sa musia usilovať všetci kresťania, každý svojim spôsobom“, povedal a podčiarkol, že zasvätenie znamená „denné nesenie kríža, ktoré dáva (ľudskej) aktivite a životu vôbec, význam“. V závere povzbudil prítomných, aby ich zasvätenie bolo „sviežim Božím darom“ – pre nich i pre svet.

Po svätej omši nasledovala prednáška v aule Kňazského seminára svätého Gorazda. Pripravil ju generálny vikár Mons. Peter Brodek.

V Nitrianskej diecéze pôsobia zasvätení v rôznych oblastiach, napríklad v školstve, v zdravotníctve, v sociálnej a charitatívnej sfére. Rehoľní kňazi aj v pastorácii vo farnostiach.

Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha