Deň zasväteného života v Nitre

V metropole Nitrianskej diecézy sa 1. februára 2014 uskutočnilo – v rámci Dňa zasväteného života – stretnutie rehoľníčok, rehoľníkov a zasvätených, ktorí pôsobia v miestnom biskupstve. Ich spoločný program otvorila svätá omša v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Počas nej prítomných povzbudil k vernosti svojmu povolaniu. Zvlášť v dnešnom svete, keď sa hodnoty degradujú, je podľa slov nitrianskeho biskupa dôležité, aby si rehoľníci a zasvätení „zachovali svoju identitu, vernosť svojej charizme, svojmu poslaniu. A teda, boli ľudia z tohto sveta, ale ukazovali na hodnoty vyššie, ku ktorým ich Pán povolá. Azda aj z tohto titulu Svätý Otec František budúci rok chce vyhlásiť ako rok, v ktorom sa bude venovať pozornosť rehoľníkov a zasväteným“, povedal nitriansky diecézny biskup.

Po svätej omši sa program Dňa zasväteného života presunul do auly Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Auditórium si tam vypočulo prednášku generálneho vikára Nitrianskej diecézy Mons. Petra Brodeka na tému: Z kaplnky do ulice. Pre Katolícku televíziu LUX ju zhrnul do niekoľkých viet: „Zasvätení, ktorí prežívajú svoj život v kláštorných prostrediach, majú tam predovšetkým Sviatosť, spoločný život, modlitby, ale aj individuálny život. To je všetko pre nich prostredie, v ktorom sa môžu pripravovať na svoju službu, aby mohli dobre splniť svoje poslanie, svoju charizmu. A tá sa väčšinou realizuje vo vonkajšom prostredí sveta. Teda, aby nestratili Božiu prítomnosť s ktorou slúžia tým, pre ktorých sa rozhodli žiť“, dodal generálny vikár Nitrianskej diecézy.

V Nitrianskej diecéze pôsobí v mužských reholiach – na sedemnástich miestach – päťdesiatsedem rehoľných kňazov a traja rehoľní bratia. Na šestnástich miestach Nitrianskej diecézy pôsobí 217  sestier. 

Podľa www.tkkbs.sk Deň zasväteného života zaviedol ešte v roku 1997 pápež Ján Pavol II. Stanovil, aby sa slávil 2. februára, v deň sviatku Obetovania Pána. Nadviazal na tradíciu začatú za pápeža Pavla VI., keď sa v ten deň schádzali do Baziliky svätého Petra vo Vatikáne rehoľníci a rehoľníčky z celého Ríma.

Miroslav Lyko

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA