Denné sväté omše za život v Nitrianskej diecéze

Iniciatíva denných svätých omší (alebo denných svätých liturgií) za život a rodinu pokračuje tento mesiac v Nitrianskej diecéze. Štafetu preberá po Banskobystrickej diecéze. Iniciatíva denných svätých omší je pokračovaním projektu, v rámci ktorého sa slávili v celej krajine bohoslužby na úmysel šírenia kultúry života. Iniciatíva bola odsúhlasená na pléne KBS (v novembri 2012) Do jej realizácie sa zapojili jednotliví biskupi Slovenska so svojimi kňazmi, pričom každý mesiac boli sväté omše slúžené v inej diecéze.

Rozpis slávenia svätých omší za život v Nitrianskej diecéze:

Dátum svätej omše (kňaz) / Dekanát / Kostol / Čas

1. 7. 2019
Vráble
Farský kostol Obrátenia sv. Pavla, apoštola, Nevidzany
19:00

2. 7. 2019
Zlaté Moravce
Farský kostol Najsvätejšej Trojice, Sľažany
18:30

3. 7. 2019
Šurany
Farský kostol sv. Štefana Prvomučeníka, Šurany
18:00

4. 7. 2019
Topoľčany
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, Topoľčany
18:30

5. 7. 2019
Bošany
Farský kostol sv. Martina, biskupa, Bošany
7:00

6. 7. 2019
Nemšová
Farský kostol Narodenia Panny Márie, Omšenie
7:00

7. 7. 2019
Štúrovo
Farský kostol sv. Imricha, Štúrovo
11.00

8. 7. 2019
Bánovce nad Bebravou
Farský kostol Najsvätejšej Trojice, Bánovce nad Bebravou
18:00

9. 7. 2019
M. Cíbik
Katedrála-Bazilika sv. Emeráma Nitra
7:00

10. 7. 2019
Radošina
Farský kostol Najsvätejšej Trojice, Radošina
7:00

11. 7. 2019
Urmince
Farský kostol sv. Michala Archanjela, Urmince
18:30

12. 7. 2019
Lužianky
Farský kostol sv. Jána Nepomuckého, Lukáčovce
7:30

13. 7. 2019
Hronský Beňadik
Farský kostol Panny Márie Nanebovzatej, Starý Tekov
8.00

14. 7. 2019
F. Šútor
Katedrála-Bazilika sv. Emeráma, Nitra
7.00

15. 7. 2019
Nitrianske Rudno
Farský kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov, Horné Vestenice
18.00

16. 7. 2019
M. Cimerák
Katedrála-Bazilika sv. Emeráma, Nitra
7:00

17. 7. 2019
Trenčín
Diecézna Svätyňa, Skalka
10:00

18. 7. 2019
Nitra
Farský Kostol Navštívenia PM, Nitra-Dolné mesto
6.00

19. 7. 2019
Š. Vallo
Katedrála-Bazilika sv. Emeráma, Nitra
7:00

20. 7. 2019
Mons. P. Brzý
Katedrála-Bazilika sv. Emeráma, Nitra
7:00

21. 7. 2019
Nové Zámky
Farský kostol sv. Vojtecha, Dvory nad Žitavou
19:00

22. 7. 2019
J. Dvorský
Katedrála-Bazilika sv. Emeráma, Nitra
7:00

23. 7. 2019
Mons. M. Šuráb
Katedrála-Bazilika sv. Emeráma, Nitra
7:00

24. 7. 2019
M. Štofko
Katedrála-Bazilika sv. Emeráma, Nitra
7:00

25. 7. 2019
Mons. P. Brodek
Katedrála-Bazilika sv. Emeráma, Nitra
7:00

26. 7. 2019
Mons. M. Dragúň
Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra
7:00

27. 7. 2019
M. Rajec
Katedrála-Bazilika sv. Emeráma, Nitra
7:00

28. 7. 2019
Mgr. M. Hafera
Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre
7:00

29. 7. 2019
J. Plutinský
Nitra
7:00

30. 7. 2019
Želiezovce
Kostol Premenenia Pána, Kuraľany
18:00

31. 7. 2019
Mons. V. Judák
Biskupská kaplnka, Nitra
7:00