Deti z farností Nitrianskej diecézy na eRko púti v Rajeckej Lesnej

V sobotu 13. mája 2023 sa v slovenských pútnických miestach v Rajeckej „Lesnej, Levoči a Obišovciach stretli na tradičnej misijnej eRko púti tisícky detí. Deti z niektorých farností Nitrianskej diecézy, ako Trenčianska Turná, Nová Ves nad Žitavou, Nitrica, Selec, Veľký Lapáš, Tesárske Mlyňany, Jacovce, či Topoľčianky pod vedením svojich kňazov a animátorov putovali do Rajeckej Lesnej. V tomto roku pod heslom „Krajší svet s Máriou“. Svätú omšu pre deti celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý ich vo svojom príhovore povzbudil k vzájomnej láske, obetovaniu sa, modlitbe a živote s Máriou. Nasledovalo spoločné zasvätenie fatimskej Panne Márii. Deti priniesli ako obetný dar mydlo. V rámci ďalšieho programu sa deti mohli zapojiť do eRko-tancov, vypočuť si katechézy, absolvovať misijný chodník či koncert kresťanského rapu. Pomodlili sa aj v Bazilike Narodenia Panny Márie, pozreli si známy pohyblivý drevený Slovenský Betlehem a putovali aj na Frivaldskú kalváriu. Program púte bol zakončený spievaným misijným ružencom.

Do Rajeckej Lesnej putovali deti už 20-krát. Misijné púte detí sú prostriedkom aj priestorom pre zmysluplné trávenie spoločného času, zážitok zo spoločenstva a modlitby v blízkosti Panny Márie, ako aj  vďakyvzdania za možnosť koledovania v rámci Dobrej noviny.