Detský časopis REBRÍK – informácia k možnosti objednania

Rebrík je na Slovensku jediný katolícky časopis pre deti prvého stupňa ZŠ, pričom obsahuje už aj rubriky pre predškolákov. Táto jedinečnosť ho líši od všetkých ostatných časopisov určených pre deti tohto veku a je základným kameňom nášho časopisu.

Objednať si ho môžete tu.

Usilujeme sa o to, aby Rebrík pomáhal deťom duchovne rásť a formovať ich.

Časopis má nosné rubriky s hlbšími témami, ale aj veľa námetov pre projektové vyučovanie a ďalšie tvorivé aktivity. Ponúka doplnenie a spestrenie školského učiva formou zaujímavých úloh a cez motivačné články vedie deti k rozvíjaniu cností, k ich osobnému prežívaniu viery a zapájaniu sa do života vo farnosti či k aktivitám v komunite, v ktorej sa pohybujú.

Nový, 34. ročník časopisu prináša so sebou niekoľko nových rubrík:

  • Skutky lásky – prehĺbenie osobnej viery prostredníctvom príbehov približujúcich skutky milosrdenstva.
  • Obyčajne výnimoční – rozvojové vzdelávanie zamerané na jedinečnosť každého človeka na zemi.
  • LE PO RE LO vždy o niektorom svätcovi s 12 obrázkami a veršami o jeho živote.
  • Slovensko mojimi očami – čitatelia opisujú svoju obec, jej krásy, zaujímavosti či výnimočných ľudí pochádzajúcich z obce.
  • Poklad saleziánov – dobrodružný komiks o hľadaní pokladu odkryje zaujímavosti storočného pôsobenia saleziánov na Slovensku.

Aby sa časopis dal čo najlepšie využiť pri práci s deťmi, každý mesiac pripravujeme metodiku pre rodičov, animátorov, kňazov a učiteľov, ktorú zverejňujeme na rebrik.sk. Každý mesiac je v nej pripravené minimálne jedno stretko či vyučovacia hodina s využitím článku v danom čísle Rebríka.

Na tejto webovej stránke taktiež každý mesiac ponúkame pracovné listy Čítanie s Rebom a Rikou – pre každý ročník osobitne. Dajú sa vypracovať po prečítaní časopisu a sú výbornou pomôckou pre vedenie detí k čítaniu s porozumením.

Taktiež na webe každý mesiac prinášame na vymaľovanie podobizeň svätého, ktorému bude venovaný komiks v jednotlivých číslach Rebríka.

Zároveň na webovej stránke ponúkame aj modlitby pre deti na každý deň s názvom 3+2.

Rebrík napomáha rozvoju osobnostných hodnôt postavených na živej viere. Časopis vedie deti k tomu, aby sa im blízkym spôsobom učili svoju vieru žiť, prehlbovať a aj ju navonok prejavovať. Objednať si ho môžete tu.