Deväť mesiacov za život aj v Nitrianskej diecéze

Počas Mimoriadneho svätého roku milosrdenstva máme možnosť odpovedať na výzvy pápeža Františka rôznym spôsobom. Okrem iného zapojením do projektu 9 mesiacov za život.
Ide o otvorenú iniciatívu laikov i kňazov z rôznych katolíckych spoločenstiev, pod zastrešením Národného pochodu za život.
Spája v sebe vytrvalú modlitbu a tichý, ale viditeľný odkaz o posvätnosti každého človeka. Chce predovšetkým prinášať nádej a ohlasovať radosť zo života; stáť pri opustených deťoch ako stála Mária s Jánom pri opustenom Ježišovi; modliť sa za lásku pre rodičov a obrátenie zdravotníkov, aby rovnako slúžili životu matky i dieťaťa;  svedčiť o milosrdnom Bohu, ktorý hľadá stratených a skláňa sa k slabým.

Projekt 9 mesiacov za život spočíva v krátkej modlitbovej prítomnosti na miestach, kde  na Slovensku zomierajú násilnou smrťou nenarodené deti. Iniciatíva bude prebiehať počas pracovných dní od 25. marca do 25. decembra 2016. K tejto akcii sa môžu pridať všetci. Iniciátori pozývajú, aby sme pokojnou modlitbovou prítomnosťou „pokryli“ čím viac miest Slovenska (celkovo sa to týka minimálne 67 pracovísk v 42 mestách).

V Nitrianskej diecéze budú modlitby prebiehať v Nitre (koordinátor M. Polák), v Nových Zámkoch (koordinátor P. Ladislav Baláž), v Topoľčanoch (koordinátorka sr. Germana) a v Trenčíne (koordinátor P. Benko), a to každý piatok o 15.00 hod. Viac informácií za Nitriansku diecézu prostredníctvom e-mailu: riaditeľ@nrb.sk

Viac informácií nájdete  na webovej stránke www.9mesiacovzazivot.sk.

logo_9-m_za_zivot