Diakonská a kňazská vysviacka

27. mája 2019 | Kategória: Katedrála, Najdôležitejšie informácie, Pozvánky

Nitra (14. júna) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vysvätí pre svoju diecézu jedného diakona a piatich kňazov. 

V piatok 15. júna vo farskom kostole v Novej Dedinke prijme diakonát Róbert Holečka.

V sobotu 16. júna v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre príjmu kňazskú vysviacku títo ordinandi:

Peter Juan Pablo Bako, Dominik Ondriaš, Michal Peťovský, Marek Sedlár, Michal Zajac.

Viac informácií TU

Miroslav Lyko

ilustračné foto: Marek Mucha