Dekanáty / Farnosti

Farnosť je cirkevná prítomnosť na danom území, prostredím, kde sa počúva Slovo a kde rastie kresťanský život, dialóg, zvesť, veľkodušná láska, adorácia  bohoslužba. Farnosť prostredníctvom všetkých svojich aktivít povzbudzuje a formuje svojich členov, aby boli vykonávateľmi evanjelizácie (por. František, Evangelii gaudium č. 28, 2013).

Dekanát Bánovce nad Bebravou

DEKANÁT: BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dištriktuálny dekan: Stanislav Garaj
Dištriktuálny sekretár: Ondrej Zemko

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU Dolné Naštice, Dolné Ozorovce, Horné Naštice, Horné Ozorovce, Malé Chlievany, Miezgovce Farár, dekan: Stanislav Garaj

Kapláni: Róbert Holečka

Výpomocní duchovní: Dušan Dúbravický, Milan Kavor, Martin Nízl

BOBOT Horňany Farský administrátor: Ján Hrabovský
DEŽERICE Ľutov, Podlužany Farár: Mons. Dominik Gurín
duchovná správa PRUSY
DUBODIEL Cimenná, Veľká Hradná Farár: Peter Bajzík

Výpomocný duchovný: Pavol Majtán

MALÁ HRADNÁ Čuklasovce, Dolné Držkovce, Horné Držkovce, Ruskovce Farár: Peter Knapec
MOTEŠICE Horné Motešice, Neporadza, Peťovka, Petrova Lehota Farár: Juraj Adamec
OSTRATICE Farár: Július Tassári
RYBANY Borčany Farár: Jozef Varhaník
SLATINA NAD BEBRAVOU Čierna Lehota, Krásna Ves, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Timoradza, Trebichava Farár: Peter Janík
SVINNÁ Farár: Anton Košík
TRENČIANSKE MITICE Trenčianske Jastrabie Farár: Elemír Tassári
UHROVEC Dubnička, Kšinná-Závada, Omastiná, Uhrovské Podhradie, Žitná-Radiša Farský administrátor: Ondrej Zemko
VEĽKÉ CHLIEVANY Biskupice, Dvorec, Haláčovce, Otrhánky, Pečeňany Farský administrátor: Emil Kresáň
VYSOČANY Brezolupy, Látkovce, Nedašovce, Pravotice Farský administrátor: Jozef Blahovec

Dekanát Bošany

DEKANÁT: BOŠANY

Dištriktuálny dekan: Štefan Bukovan
Dištriktuálny sekretár: Ján Dorotčin

BOŠANY Baštín, Krnča, Práznovce Farár, dekan: Štefan Bukovan

Kaplán:

Výpomocný duchovný: Kristián Martin Šalamon OP

Kňaz žijúci vo farnosti: Vladimír Šupa

CHYNORANY Farár: Ján Šimko
KLÁTOVÁ NOVÁ VES Janova Ves, Sádok Farský administrátor: Michal Vlček
KOVARCE Farár: Pavol Berka
KRÁSNO Brodzany, Nedanovce, Turčianky Farár: Viktor Jakubov, SF
NITRIANSKA STREDA Čeľadince, Chrabrany Farár: Jozef Švercel
OPONICE Súlovce Farský administrátor: Michal Šrank
SKAČANY Hradište, Návojovce Farár: Peter Brisuda

Výpomocný duchovný: Jozef Okkel

SOLČANY Farár: Ján Dorotčin
VEĽKÉ BIELICE Malé Bielice Farár: Roman Skladaný
VEĽKÝ KLÍŽ Ješkova Ves, Klíž Farár: Mons. Anton Kováčik
ŽABOKREKY NAD NITROU

 

Farár: Andrej Guniš

Dekanát Hronský Beňadik

DEKANÁT: HRONSKÝ BEŇADIK

Dištriktuálny dekan: Miroslav Kostolný
Dištriktuálny sekretár: Jaroslav Ondráš

HRONSKÝ BEŇADIK Orovnica, Psiare Farský administrátor: Tomáš Gračka

Výpomocný duchovný: Jozef Vojtek

Rektor Baziliky sv. Benedikta: Mons. Peter Brodek

BEŠA Bardoňovo, Iňa, Jesenské, Pozba Farár: Ioan Gondec
DOLNÝ PIAL Horný Pial Farár: Igor Hanko
KALNÁ NAD HRONOM Horná Seč, Lok, Dolná Seč, Turá, Tekovský Hrádok Farár: Alexander Staník
KOZÁROVCE Farár: Patrik Adam
NEMČIŇANY Malé Vozokany, Veľké Vozokany Farár: Jaroslav Ondráš
NOVÝ TEKOV Malé Kozmálovce Farár: Vladimír Palkovič
RYBNÍK NAD HRONOM Farský administrátor: Jozef Gajdoš
STARÝ TEKOV Hronské Kľačany, Veľké Kozmálovce Farár, dekan: Miroslav Kostolný

Kapláni: Július Nemček, Anton Štefánek

TEKOVSKÉ NEMCE Čaradice Farár: Peter Maruna
TLMAČE Farský administrátor: Martin Országh
VEĽKÝ ĎUR Lula, Tehla Farár: Peter Mihálik

Dekanát Lužianky

DEKANÁT: LUŽIANKY

Dištriktuálny dekan:
Dištriktuálny sekretár: Roman Gallas

BÁB Rumanová Farár: Marián Uváček
HORNÉ LEFANTOVCE Dolné Lefantovce Farský administrátor: Jozef Holka
JELŠOVCE Farár: Peter Buranský
LEHOTA Farár: Róbert Horka
LUKÁČOVCE Alekšince, Andač Farský administrátor: Miroslav Hafera
LUŽIANKY Farský administrátor: Ondrej Kellner
NOVÉ SADY Čab, Malé Zálužie, Sila Farár: Ján Chrenšč
PODHORANY Bádice, Mechenice, Sokolníky Farár: Karol Weny

Kňaz žijúci vo farnosti: František Hudeček

ŠURIANKY

Farnosť spravovaná excurrendo z Nových Sadov

Suľany Výpomocný duchovný: Stanislav Podlipa
VEĽKÉ ZÁLUŽIE Farár: Anton Ižold

Výpomocný duchovný: Vladimír Paulini

Diakon na odpočinku: Anton Vavrík

VÝČAPY-OPATOVCE Ľudovítová Farár: Peter Brenkus

Výpomocný duchovný: Ľubomír Makovický

ZBEHY Čakajovce Farár: Roman Gallas

Dekanát Močenok

DEKANÁT: MOČENOK

Dištriktuálny dekan: Peter Michalov

Dištriktuálny sekretár: Igor Písečný

BRANČ Veľká Ves Farár: Rudolf Kopecký
CABAJ-ČÁPOR Cabaj, Pereš Farár: Stanislav Šipoš
IVANKA PRI NITRE  

Farár: Pavol Linet

Duchovný u sestier: Štefan Gerboc, SVD

JAROK Farár: Peter Klech
KOLÍŇANY Štitáre Farár: Tomáš Kurthy
MOČENOK Horná Kráľová  

Farár, dekan: Peter Michalov

Kaplán: Dalibor Vavro

Duchovný v Komunite Kráľovnej pokoja: Branko Tupý

MOJMÍROVCE Štefanovičová, Veľká Dolina Farár: Jozef Marko
POHRANICE Dolné Obdokovce, Hosťová, Jáger  

Farár: Valent Licsko

Kňaz žijúci vo farnosti: Pavol Kondé

SVÄTOPLUKOVO Farár: Rudolf Daňo
VEĽKÝ KÝR Farár: Igor Písečný
ŽIRANY Farár: Jozef Macho

Dekanát Nemšová

DEKANÁT: NEMŠOVÁ

Dištriktuálny dekan: Miroslav Lysičan
Dištriktuálny sekretár: Tomáš Zelenák

DOLNÁ SÚČA Hrabovka, Polníky Farár: Jozef Kuna
DRIETOMA Chocholná-Velčice, Kostolná-Záriečie Farár: Peter Korenčiak

Kláštor redemptoristov Kostolná-Záriečie:

Kláštor redemptoristov Kostolná Záriečie: Ivan Flimel, CSsR; Miloslav Pizovka, CSsR; Štefan Varecha, CSsR; František Romaňák CSsR

HORNÉ SŔNIE Nová Nemšová Farár: Štefan Nižník
HORNÁ SÚČA Dúbrava, Krásny Dub, Repáky, Trnávka, Vlčí Vrch, Závrská Farský administrátor: Tomáš Zelenák

Výpomocný duchovný: Michal Štefánik

NEMŠOVÁ Borčice, Kľúčové, Ľuborča, Trenčianska Závada Farár: Ján Smolka

Kaplán: Dominik Ondriaš

Kňazi žijúci vo farnosti: Peter Minďár, Ján Ondrejička

OMŠENIE Dolná Poruba Farár, dekan: Miroslav Lysičan
TRENČIANSKA TEPLÁ Dobrá, Príles Farár: Mons. Ján Vallo

Výpomocný duchovný: Karol Dobiáš

TRENČIANSKE TEPLICE Farár: Stanislav Lugowski

Kňaz žijúci vo farnosti: Jozef Bohunický

Dekanát Nitra

DEKANÁT: NITRA

Dištriktuálny dekan: Mons. Pavol Zahatlan

Dištriktuálny sekretár: Martin Bošanský

DOLNÉ KRŠKANY Horné Krškany Farský administrátor: Vladimír Uhrin
NITRA – DRAŽOVCE Farár: Ján Ďuriga
NITRA – JANÍKOVCE Čechynce Farár: Dušan Molek

Vypomocný duchovný: Martin Madassery Lonappan, SVD

NITRA-DOLNÉ MESTO Kynek, Mlynárce Farár, dekan: Mons. Pavol Zahatlan

Kapláni: Jozef Šrank

Výpomocný duchovný: Mons. Gašpar Fronc, Andrej Filin

Rehoľná komunita MSC: Jose Anton Hegglin, MSC; Martin Pavúk MSC – duchovný správca Kostola sv. Štefana, Nitra – Párovce (Gréckokatolíckla farnosť)

NITRA-HORNÉ MESTO Farský administrátor: Anton Ďatelinka

Kaplán: Michal Zajac

Výpomocný duchovný: Jozef Hužovič

NITRA-CHRENOVÁ Farár: Martin Bošanský

Kaplán: Martin Vitek

Hospic u Bernadetky – duchovná správa: Salvatoriáni

NITRA-KALVÁRIA Farský administrátor: Igor Kráľ, SVD

Kapláni: Matej Reiner SVD, Peter Vagaš SVD, Ján Štefanec SVD;

Výpomocný duchovný: Jozef Strečka SVD

Rehoľná komunita Spoločnosti Božieho Slova:

Provinciálny predstavený: Pavol kruták SVD

Komunita: pavol Baláž SVD, Jozef Daniš SVD, Tomáš Gerboc SVD, Štefan gerboc SVD, Waldemar Grieger SVD, Ján Kušnír SVD, Martin Madassery Lonappan SVD

Duchovná správa Stacoionár: Martin Pavúk MSC

Duchovná správa Fakultná nemocnica: Ján Paluch SVD

NITRA-KLOKOČINA Čermáň, Párovské Háje Farár.: Jozef Tomica

Kapláni: Juraj Klinko, Ján Kollárik

Výpomocný duchovný: Tomasz Poterala MSC, Jozef Janíček

NITRA-ZOBOR Farár: Milan Polák
NITRIANSKE HRNČIAROVCE Malanta Farár: Mons. Vladimír Oravský

Dekanát Nitrianske Rudno

DEKANÁT: NITRIANSKE RUDNO

Dištriktuálny dekan: Alojz Potočiar
Dištriktuálny sekretár: Milan Kozák

ČAVOJ Biela Voda, Temeš Farský administrátor: Anton Grznár
ČIČMANY Farár: Štefan Maják
DIVIAKY NAD NITRICOU Diviacka Nová Ves Farár: Peter Kaštan
HORNÉ VESTENICE Dolné Vestenice, Nitrica Farár, dekan: Alojz Potočiar

Kaplán: František Hronský

KOSTOLNÁ VES Dlžín, Dobročná, Nevidzany, Seč Farský administrátor: Miroslav Švancár

výpomocný duchovný: Roman Križan

NITRIANSKE RUDNO Lomnica-Liešťany, Rudnianska Lehota Farár: Viktor Mičuda
NITRIANSKE SUČANY Farár: Marek Virág
VALASKÁ BELA Gápel, Matušíková, Stanáková, Škrípov Farár: Róbert Stenchlák
ZLIECHOV Kopec, Košecké Rovné Farár: Milan Kozák

Dekanát Nové Zámky

DEKANÁT: NOVÉ ZÁMKY

Dištriktuálny dekan: Ondrej Nagy
Dištriktuálny sekretár: Peter Maga

BEŠEŇOV Farár: Zoltán Pintér

Výpomocný duchovný: Mons. Károly Magyar

DUBNÍK Rúbaň Farský administrátor: František Karol Pati, O.Praem.
DVORY NAD ŽITAVOU Branovo Farár, dekan: Ondrej Nagy

Výpomocný duchovný: Erich Gábor Jelenecsics

JASOVÁ Farský administrátor: Pavol Róbert Kopecky, O.Praem.
KOLTA Farár: Ľubomír Varga
NOVÉ ZÁMKY Aňala, Andovce Farár: Mons. Zoltán Ďurčo

Kapláni: Peter Hegyi, Marek Adamkovič, Andrej Šimonek

Diakon: Andrej Šimonek

Kňazi vo farnosti: Károly Horváth, Ladislav Kovács

Rektor kostola sv. Františka Assiského: Patrik Masseo Golha OFM

Rehoľná komunita františkánov: Peter Mária Debnár OFM, Jozef Róbert Chabada OFM, Rafael Tomáš Nevoľník OFM

PALÁRIKOVO Farár: Juraj Pluta
SEMEROVO Čechy Farár: Pavol Kováč
STREKOV Farár: Peter Maga
TVRDOŠOVCE Farár: Viliam Michalovič
ZEMNÉ Komoča Farár: Štefan Siekel

Dekanát Radošina

DEKANÁT: RADOŠINA

Dištriktuálny dekan: Marián Janček
Dištriktuálny sekretár: Adam Dedík, SCJ

ARDANOVCE Svrbice, Šalgovce Farár: Martin Medvec
BLESOVCE Veľké Dvorany Farár: Peter Čiernik
BOJNÁ Lipovník Farár: Mons. Peter Paliatka
ČERMANY Výčapky Farár: Pavol Čurka
HORNÉ OBDOKOVCE Obsolovce Farár: Jozef Šafár
NITRIANSKA BLATNICA Krtovce, Vozokany Farský administrátor: Ján Kováč
RADOŠINA Behynce, Bzince Farár: Mons. Milan Kupčík
URMINCE Hajná Nová Ves, Horné Štitáre Farár, dekan: Marián Janček
VEĽKÉ RIPŇANY Lužany, Malé Ripňany Farský administrátor: Mieczyslaw Klóska SCJ

Kaplán: Adam Dedík SCJ

Dekanát Štúrovo

DEKANÁT: ŠTÚROVO

Dištriktuálny dekan: Zoltán Fóthy
Dištriktuálny sekretár: Zsolt Farkaš

BAJTAVA

Farnosť spravovaná excurrendo zo Salky

Leľa
BÍŇA Keť Farský administrátor: András Szalay
BRUTY Farár: Henrich Neviďanský
GBELCE Nová Vieska, Šarkan Farský administrátor: Alexander Puss SJ
CHĽABA

Farnosť spravovaná excurrendo z Kamenice nad Hronom

KAMENICA NAD HRONOM Malá nad Hronom Farár: Jozef Hupka
KAMENÍN Farár: László Sztyahula
KAMENNÝ MOST

Farnosť spravovaná excurrendo z Brút

Ľubá
MUŽLA Belá Farár: Iván Borka
OBID

Farnosť spravovaná excurrendo z Mužle

SALKA Malé Kosihy Farár: Károly Vanda
SIKENIČKA Malé Ludince, Pavlová, Zalaba Farský administrátor: Jozef Švejdík
SVODÍN Farár: Zsolt Farkaš
ŠTÚROVO Nána Farár, dekan: Zoltán Fóthy

Kaplán: Miroslav Hosťovecký

Výpomocný duchovný:

Dekanát Šurany

DEKANÁT: ŠURANY

Dištriktuálny dekan: Štefan Vícen
Dištriktuálny sekretár: Štefan Bebjak

BÁNOV Farský administrátor: Peter Čieško
DEDINKA Farár: Štefan Lašák
DOLNÝ OHAJ Hul Farár: František Bogdan

Kňaz žijúci vo farnosti: Sebastián Košút

JATOV

Farnosť spravovaná excurrendo z Rastislavíc

KOMJATICE Černík Farár: Štefan Vojtek

Kaplán: Pavol Stanko

LIPOVÁ Nový Svet, Ondrochov Farár: Miroslav Madola
MAŇA Vlkas Farár: Peter Kukučka

Výpomocný duchovný: Andrzej Mituta CCG

MOJZESOVO Farár: Stanislav Kaššovic
RADAVA Farár: Viktor Tomčányi
RASTISLAVICE Poľný Kesov Farár: Eduard Pecha
ŠURANY Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok Farár, dekan: Štefan Vícen

Kaplán: Ondrej Kovaľ

TRÁVNICA Belek, Svätuša Farár: Štefan Bebjak
VEĽKÉ LOVCE Farár: Pavol Klapica
ÚĽANY NAD ŽITAVOU Farár: Milan Šuliak

Dekanát Topoľčany

DEKANÁT: TOPOĽČANY

Dištriktuálny dekan: Mons. Dušan Argaláš
Dištriktuálny sekretár: Štefan Bučo

JACOVCE Kuzmice, Tesáre, Veľké Bedzany Farár: Ľuboš Martíny

Kaplán: Michal Peťovský

KRUŠOVCE Dolné Chlebany, Horné Chlebany, Solčianky Farár: Jozef Vlasák
LUDANICE Dvorany nad Nitrou, Kamanová, Mýtna Nová Ves Farár: Dušan Kajanovič

Výpomocný duchovný: Pavol Kollár, SchP.

MALÉ HOSTE Pochabany, Veľké Hoste, Zlatníky Farár: František Kováčik
NADLICE Livina, Livinské Opatovce, Rajčany Farár: Štefan Bučo
PRAŠICE Nemečky, Tvrdomestice Farár: Jozef Černák

Výpomocný duchovný: Štefan Kováč

PRESEĽANY Belince, Hrušovany, Koniarovce Farár: Milan Krajčo

Kaplán: Juraj Musil

ŠIŠOV Chudá Lehota, Libichova, Norovce Farár: Marek Šenkárik
TOPOĽČANY Nemčice Farár, dekan: Mons. Dušan Argaláš

Kapláni: Peter Juan Pablo Bako, Lukáš Kutiš

Výpomocný duchovný – nemocnica: Frank J.S. Vandegehuchte, MSC

Kláštor Panny Márie Jeruzalemskej: Vladislav Bednár, OT

TOPOĽČANY-SV. GORAZDA Malé Bedzany, Tovarníky Farský administrátor: Robert Kurowidzki OSPPE

Rehoľná komunita paulínov: Miroslav Hruška OSPPE

ZÁVADA Podhradie, Velušovce, Záhrady Farský administrátor: Witold Brańka

Dekanát Trenčín

DEKANÁT: TRENČÍN

Dištriktuálny dekan: Peter Beňo
Dištriktuálny sekretár: Peter Valaský

SELEC Farár: Jozef Petrek
SKALKA NAD VÁHOM Skalská Nová Ves, Újazd Farár, dekan: Peter Beňo

Výpomocný duchovný: Dušan Berta

SOBLAHOV Mníchova Lehota Farár: Peter Valaský
TRENČIANSKA TURNÁ Veľké Stankovce, Belá, Hámre Farár: Ondrej Tepličanec
TRENČIANSKE BISKUPICE Nozdrkovce Farský administrátor: Jaroslav Mujgoš
TRENČÍN Farár: Ľubomír Havran

Kapláni: Martin Mičovský, Martin Sedláček

Rektor UPC: Juraj Sedláček

Rektor kostola sv. Františka Xaverského: Stanislav Šimkovič SchP

Rehoľná komunita piaristov: Stanislav Bujdák SchP, Peter Franek SchP, Juraj Gendiar SchP

TRENČÍN-JUH Farár: Miroslav Kukla

Kaplán: Ľuboš Utekal

TRENČÍN-OPATOVÁ Kubrá, Kubrica Farský administrátor: Ján Vician
TRENČÍN-ORECHOVÉ Horné Orechové, Malé Záblatie, Nové Zlatovce, Záblatie, Zamarovce, Zlatovce Farár: Stanislav Štefánik

Kaplán: Patrik Lenčéš

Výpomocný duchovný:

Duchovná správa nemocnica trenčín: Pavol Benko SF

VEĽKÉ BIEROVCE Opatovce, Trenčianske Stankovce Farár: Viliam Chrastina

Dekanát Vráble

DEKANÁT: VRÁBLE

Dištriktuálny dekan: Miroslav Hoždora
Dištriktuálny sekretár: Martin Kročka

ČEĽADICE Farár: Mons. Ernest Bredschneider
ČIFÁRE Mochovce, Telince Farský administrátor: Peter Bucheň
LÚČNICA NAD ŽITAVOU Martinová Farár: Ernest Ján Švec
MELEK Žitavce Farár: Pavol Vaňo
MICHAL NAD ŽITAVOU Slepčany Farár: Ján Hudec
NEVIDZANY Farár, dekan: Miroslav Hoždora
NOVÁ VES NAD ŽITAVOU Farár: Ľubor Gál
VEĽKÉ CHYNDICE Babindol, Malé Chyndice Farský administrátor: Martin Kročka
VEĽKÝ CETÍN Malý Cetín, Paňa Farrský administrátor: Július Andruško

kaplán:

Výpomocní duchovní: Zoltán Grédi

VEĽKÝ LAPÁŠ Golianovo, Malý Lapáš Farár: Radovan Kobyda

Výpomocný duchovný: Jozef Haluza

VINODOL Farár: Milan Zaujec
VRÁBLE Dyčka, Horný Ohaj, Klasov Farár: Miloš Krasňanský

Kaplán: Anton Štefánek

Výpomocný duchovný: Ondrej Valach

Dekanát Zlaté Moravce

DEKANÁT: ZLATÉ MORAVCE

Dištriktuálny dekan: Gustáv Lutišan
Dištriktuálny sekretár: Lukáš Ložek

ČIERNE KĽAČANY Prílepy, Volkovce Farár: Peter Patúc
HOSŤOVCE Lovce, Žikava Farár: Tibor Šuba
BELADICE Choča, Pustý Chotár Farár: Marek Tokarczyk

Výpomocný duchovný: Mons. Ján Pristač

JEDĽOVÉ KOSTOĽANY Borisko, Bošiakov štál, Brezov štál, Dolné Lučno, Drienovský štál, Horné Lúčno, Hujavovce, Levasovský štál, Lukáčov štál, Mašírovce, Modoš, Nemečky Farár: Ignác Šurín
JELENEC Neverice Farár: František Kovács
LADICE Kostoľany pod Tribečom Farský administrátor: Lukáš Ložek
OBYCE Farár: Marko Božik
SKÝCOV Farský administrátor: Ladislav Kováč
SĽAŽANY Martin nad Žitavou Farár, dekan: Gustáv Lutišan
TESÁRSKE MLYŇANY Vieska nad Žitavou Farár: Karol Koníček
TOPOĽČIANKY Hostie Farár: Mons. Jozef Daško

Výpomocní duchovní: Michal Stríženec

VELČICE Mankovce, Zlatno Farár: Ľubomír Solík
VEĽKÁ LEHOTA Malá Lehota Farár: Ján Michút
ZLATÉ MORAVCE Farár: Peter Štálnik

Kaplán: Marek Sedlár

Výpomocný duchovný: Mons. Marián Javor

Kňazi žijúci vo farnosti: Jozef Nagy, Anton Priebera

Rektor kostola Božského Srdca Ježišovho: Jan Tomasz Prajzendanc CCG

Rehoľná komunita Tešoiteľov: Jozef Mária Kendra CCG, Cyril Mariusz Drzewicki CCG

ŽITAVANY Machulince Farár: Stanislav Caránek

Dekanát Želiezovce

DEKANÁT: ŽELIEZOVCE

Dištriktuálny dekan: Attila Sárai
Dištriktuálny sekretár: Marián Križan

ČAKA Plavé Vozokany Farár: Peter Hayden
ČATA

Farnosť spravovaná excurrendo z Hronoviec

FARNÁ

Farnosť spravovaná excurrendo z Veľkých Ludiniec

HONTIANSKA VRBICA

Farnosť spravovaná excurrendo z Kukučínova

Malý Pesek, Zbrojníky
HRONOVCE Pohronský Ruskov Farár: Štefan Rácz
IPEĽSKÝ SOKOLEC Bielovce, Lontov, Pastovce Farár: Marián Križan
KUBÁŇOVO

Farnosť spravovaná excurrendo z Ipeľského Sokolca

KUKUČÍNOV Trhyňa, Veľký Pesek Farár: Pavol Kobliha SVD

Kaplán:

TEKOVSKÉ LUŽANY Málaš, Medvecké, Zálagoš, Ondrejovce, Bajka Farský administrátor: Anton Žovic
VEĽKÉ LUDINCE Kuraľany

Farár, dekan: Attila Sárai

Výpomocný duchovný: Serafín Kavoň

ŽELIEZOVCE Mikula, Nýrovce, Svodov, Šalov

Farár: Stanislav Illéš

ŽEMLIARE Jur nad Hronom, Šarovce, Vyšné nad Hronom, Veselá Farár: Igor Vaňo