Dekanáty / Farnosti

Farnosť je cirkevná prítomnosť na danom území, prostredím, kde sa počúva Slovo a kde rastie kresťanský život, dialóg, zvesť, veľkodušná láska, adorácia  bohoslužba. Farnosť prostredníctvom všetkých svojich aktivít povzbudzuje a formuje svojich členov, aby boli vykonávateľmi evanjelizácie (por. František, Evangelii gaudium č. 28, 2013).

Dekanát Bánovce nad Bebravou

DEKANÁT: BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dištriktuálny dekan: Stanislav Garaj
Dištriktuálny sekretár: Ondrej Zemko

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU Dolné Naštice, Dolné Ozorovce, Horné Naštice, Horné Ozorovce, Malé Chlievany, Miezgovce Farár, dekan: Stanislav Garaj

Kapláni: Martin Vitek,

Martin Mičovský

Výpomocní duchovní: Ivan Ďuriš, Martin Nízl, Mons. Michal Janech

BOBOT Horňany Farský administrátor: Ján Hrabovský
DEŽERICE Ľutov, Podlužany Farár: Mons. Dominik Gurín
duchovná správa PRUSY
DUBODIEL Cimenná, Veľká Hradná Farský administrátor: Peter Bajzík

Výpomocný duchovný: Pavol Majtán

MALÁ HRADNÁ Čuklasovce, Dolné Držkovce, Horné Držkovce, Ruskovce Farár: Milan Jánoš
MOTEŠICE Horné Motešice, Neporadza, Peťovka, Petrova Lehota Farár: Miroslav Kukla
OSTRATICE Farár: Július Tassári
RYBANY Borčany Farár: Milan Kavor

Výpomocný duchovný: Dušan Dúbravický

SLATINA NAD BEBRAVOU Čierna Lehota, Krásna Ves, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Timoradza, Trebichava Farár: Peter Janík
SVINNÁ Farár: Anton Košík
TRENČIANSKE MITICE Trenčianske Jastrabie Farár: Elemír Tassári
UHROVEC Dubnička, Kšinná-Závada, Omastiná, Uhrovské Podhradie, Žitná-Radiša Farský administrátor: Ondrej Zemko
VEĽKÉ CHLIEVANY Biskupice, Dvorec, Haláčovce, Otrhánky, Pečeňany Farár: Emil Kresáň
VYSOČANY Brezolupy, Látkovce, Nedašovce, Pravotice Farský administrátor: Jozef Blahovec

Dekanát Bošany

DEKANÁT: BOŠANY

Dištriktuálny dekan: Štefan Bukovan
Dištriktuálny sekretár: Ján Dorotčin

BOŠANY Baštín, Krnča, Práznovce Farár, dekan: Štefan Bukovan

Kaplán: Pavol Stanko

Výpomocný duchovný: Dominik Brňák

CHYNORANY Farár: Ján Šimko
KLÁTOVÁ NOVÁ VES Janova Ves, Sádok Farský administrátor: Michal Vlček
KOVARCE Farár: Ondrej Tepličanec
KRÁSNO Brodzany, Nedanovce, Turčianky Farár: Viktor Jakubov
NITRIANSKA STREDA Čeľadince, Chrabrany Farár: Jozef Švercel
OPONICE Súlovce Farský administrátor: Michal Šrank
SKAČANY Hradište, Návojovce Farský administrátor: Peter Brisuda

Výpomocný duchovný: Jozef Okkel

SOLČANY Farár: Ján Dorotčin
VEĽKÉ BIELICE Malé Bielice Farár: František Kováčik
VEĽKÝ KLÍŽ Ješkova Ves, Klíž Farár, Mons. Anton Kováčik
ŽABOKREKY NAD NITROU

 

Farár: Andrej Guniš

Dekanát Hronský Beňadik

DEKANÁT: HRONSKÝ BEŇADIK

Dištriktuálny dekan: Miroslav Kostolný
Dištriktuálny sekretár: Jaroslav Ondráš

HRONSKÝ BEŇADIK Orovnica, Psiare Farský administrátor: Tomáš Gračka

Duchovná činnosť v Kláštore: Jozef Haluza CSsr.

BEŠA Bardoňovo, Iňa, Jesenské, Pozba Farár: Ioan Gondec

duchovný pre Pozba – Studnička: Imrich Kováč

DOLNÝ PIAL Horný Pial Farský administrátor: Miroslav Švancár
KALNÁ NAD HRONOM Horná Seč, Lok Farár: Alexander Staník
KOZÁROVCE Farár: Patrik Adam

Výpomocný duchovný: Jozef Haluza CSsr.

NEMČIŇANY Malé Vozokany, Veľké Vozokany Farár: Jaroslav Ondráš
NOVÝ TEKOV Malé Kozmálovce Farár: Vladimír Palkovič
RYBNÍK NAD HRONOM Farár: Štefan Kováč
STARÝ TEKOV Hronské Kľačany, Veľké Kozmálovce Farár, dekan: Miroslav Kostolný

Výpomocný duchovný: Kristián Martin Šalamon OP

TEKOVSKÝ HRÁDOK Dolná Seč, Turá
TEKOVSKÉ NEMCE Čaradice Farár: Peter Maruna
VEĽKÝ ĎUR Lula, Tehla Farár: Milan Ivánek
TLMAČE Farský administrátor: Martin Országh

Dekanát Lužianky

DEKANÁT: LUŽIANKY

Dištriktuálny dekan: Peter Blahovec
Dištriktuálny sekretár: Peter Mihálik

BÁB Rumanová Farár: Marián Uváček
HORNÉ LEFANTOVCE Dolné Lefantovce Farár: Jozef Holka
JELŠOVCE Farár: Peter Buranský
LEHOTA Farár: Róbert Horka
LUKÁČOVCE Alekšince, Andač Farár, dekan: Peter Blahovec
LUŽIANKY Farský administrátor: Peter Mihálik
NOVÉ SADY Čab, Malé Zálužie, Sila Farár: Ján Chrenšč
PODHORANY Bádice, Mechenice, Sokolníky Farár: Karol Weny
ŠURIANKY

Farnosť spravovaná excurrendo z Nových Sadov

Suľany Výpomocný duchovný: Stanislav Podlipa
VEĽKÉ ZÁLUŽIE Farár: Anton Ižold

Výpomocný duchovný: Vladimír Paulini

Diakon na odpočinku: Anton Vavrík

VÝČAPY-OPATOVCE Ľudovítová Farár: Peter Brenkus

Výpomocný duchovný: Ľubomír Makovický

ZBEHY Čakajovce Farský administrátor: Roman Gallas

Dekanát Močenok

DEKANÁT: MOČENOK

Dištriktuálny dekan: Peter Michalov

Dištriktuálny sekretár: Marek Ďurás

BRANČ Veľká Ves Farár: Rudolf Kopecký
CABAJ-ČÁPOR Cabaj, Pereš Farár: Stanislav Šipoš

Kňaz žijúci vo farnosti: Mons. Ľudovít Baláži

IVANKA PRI NITRE Farár: Stanislav Kaššovic

Duchovný u sestier: Štefan Gerboc, SVD

JAROK Farár: Peter Klech
KOLÍŇANY Štitáre Farský administrátor: ICLic. Marek Ďurás
MOČENOK Horná Kráľová Farár, dekan: Peter Michalov

Kaplán: Ľuboš Utekal

Duchovný v Komunite Kráľovnej pokoja: Branko Tupý

MOJMÍROVCE Štefanovičová, Veľká Dolina
POHRANICE Dolné Obdokovce, Hosťová, Jáger Farár: Valent Licsko

Vypomocný duchovný: Pavol Kondé

SVÄTOPLUKOVO Suľany Farár: Rudolf Daňo
VEĽKÝ KÝR Farár: Igor Písečný
ŽIRANY Farár: Jozef Macho

Dekanát Nemšová

DEKANÁT: NEMŠOVÁ

Dištriktuálny dekan: Miroslav Lysičan
Dištriktuálny sekretár: Tomáš Zelenák

DOLNÁ SÚČA Hrabovka, Polníky Farár: Jozef Kuna
DRIETOMA Chocholná-Velčice, Kostolná-Záriečie Farár: Peter Korenčiak

Kláštor redemptoristov Kostolná-Záriečie:

Výpomocní duchovní: Ivan Flimel, CSsr; Miloš Pizovka, CSsr; Štefan Varecha, CSsr.

HORNÉ SŔNIE Nová Nemšová Farár: Štefan Nižník
HORNÁ SÚČA Dúbrava, Krásny Dub, Repáky, Trnávka, Vlčí Vrch, Závrská Farský administrátor: Tomáš Zelenák

Výpomocný duchovný: Michal Štefánik

NEMŠOVÁ Borčice, Kľúčové, Ľuborča, Trenčianska Závada Farár: Ján Smolka

Kaplán: Dominik Ondriaš

Kňazi žijúci vo farnosti: Peter Minďár, Ján Ondrejička

OMŠENIE Dolná Poruba Farár, dekan: Miroslav Lysičan
TRENČIANSKA TEPLÁ Dobrá, Príles Farár: Mons. Ján Vallo
TRENČIANSKE TEPLICE Farár: Stanislav Lugowski

Kňaz na odpočinku žijúci vo farnosti: Anton Hrebík

Dekanát Nitra

DEKANÁT: NITRA

Dištriktuálny dekan: Mons. Pavol Zahatlan

Dištriktuálny sekretár: Martin Bošanský

DOLNÉ KRŠKANY Horné Krškany Farský administrátor: Vladimír Uhrin
NITRA – DRAŽOVCE Farár: Ján Ďuriga
NITRA – JANÍKOVCE Čechynce Farár: Viliam Michalovič

Vypomocný duchovný: Martin Madassery Lonappan, SVD

NITRA-DOLNÉ MESTO Kynek, Mlynárce Farár, dekan: Mons. Pavol Zahatlan

Kapláni: Peter Mišovič

Výpomocný duchovný: Mons. Gašpar Fronc, Andrej Filin

Kostol sv. Michala: Anton Ďatelinka

NITRA-HORNÉ MESTO Farský administrátor: Pavol Berka

Výpomocný duchovný: Marcel Cíbik, Jozef Hužovič

Pre maďarsky hovoriacich: Štefan Bíróczi

NITRA-CHRENOVÁ Farár: Martin Bošanský

Kaplán: ThLic. Anton Ďatelinka

NITRA-KALVÁRIA Farský administrátor: Jozef Strečka, SVD

Kapláni: František Kantár, SVD; SVD; Ján Štefanec, SVD; Lukáš Twardowski SVD

Výpomocný duchovný: Marek Poláčik, SVD; Waldemar Grieger SVD

NITRA-KLOKOČINA Čermáň, Párovské Háje Farár.: Jozef Tomica

Kapláni: Juraj Klinko, Michal Peťovský

Výpomocný duchovný: Tomasz Poterala MSC

NITRA-ZOBOR Farár: Milan Polák

Kaplán:

NITRIANSKE HRNČIAROVCE Malanta Farár: Mons. Vladimír Oravský

Dekanát Nitrianske Rudno

DEKANÁT: NITRIANSKE RUDNO

Dištriktuálny dekan: Alojz Potočiar
Dištriktuálny sekretár: Milan Kozák

ČAVOJ Biela Voda, Temeš Farský administrátor: Anton Grznár
ČIČMANY Farský administrátor: Štefan Maják
DIVIAKY NAD NITRICOU Diviacka Nová Ves Farár: Peter Kaštan
HORNÉ VESTENICE Dolné Vestenice, Nitrica Farár, dekan: Alojz Potočiar

Kaplán: František Hronský

KOSTOLNÁ VES Dlžín, Dobročná, Nevidzany, Seč Farský administrátor: Michal Majerčík

výpomocný duchovný: Roman Križan

NITRIANSKE RUDNO Lomnica-Liešťany, Rudnianska Lehota Farár: Viktor Mičuda
NITRIANSKE SUČANY Farár: Marek Virág
VALASKÁ BELA Gápel, Matušíková, Stanáková, Škrípov Farár: Róbert Stenchlák
ZLIECHOV Kopec, Košecké Rovné Farár: Milan Kozák

Dekanát Nové Zámky

DEKANÁT: NOVÉ ZÁMKY

Dištriktuálny dekan: Ondrej Nagy
Dištriktuálny sekretár: Peter Maga

BEŠEŇOV Farár: Zoltán Pintér

Výpomocný duchovný: Mons. Károly Magyar

DUBNÍK Rúbaň Farský administrátor: František Karol Pati, O.Praem.
DVORY NAD ŽITAVOU Branovo Farár, dekan: Ondrej Nagy
JASOVÁ Farár: Pavol Róbert Kopecky, O.Praem.
KOLTA Farár: Ľubomír Varga
NOVÉ ZÁMKY Aňala, Andovce Farár: Mons. Zoltán Ďurčo

Kapláni: Marek Adamkovič, Július Andruško, Anton Žovic

PALÁRIKOVO Farár: Juraj Pluta
SEMEROVO Čechy Farár: Pavol Čurka
STREKOV Farár: Peter Maga
TVRDOŠOVCE Farár: Tomáš Kürthy
ZEMNÉ Komoča Farár: Gabriel Nagy

Dekanát Radošina

DEKANÁT: RADOŠINA

Dištriktuálny dekan: Marián Janček
Dištriktuálny sekretár: Peter Štefaník

ARDANOVCE Svrbice, Šalgovce Farár: Martin Medvec
BLESOVCE Veľké Dvorany Farár: Peter Čiernik
BOJNÁ Lipovník Farár: Mons. Peter Paliatka
ČERMANY Výčapky Farský administrátor: Peter Štefaník
HORNÉ OBDOKOVCE Obsolovce Farár: Jozef Šafár
NITRIANSKA BLATNICA Krtovce, Vozokany Farský administrátor: Ján Kováš
RADOŠINA Behynce, Bzince Farár: Ľubomír Havran
URMINCE Hajná Nová Ves, Horné Štitáre Farár, dekan: Marián Janček
VEĽKÉ RIPŇANY Lužany, Malé Ripňany Farský administrátor: Mieczyslaw Klóska SCJ

Kaplán: Szczepan Bysiek SCJ, Adam Dedík SCJ

Dekanát Štúrovo

DEKANÁT: ŠTÚROVO

Dištriktuálny dekan: Zoltán Fóthy
Dištriktuálny sekretár: Zsolt Farkaš

BAJTAVA

Farnosť spravovaná excurrendo zo Salky

Leľa
BÍŇA Keť Farský administrátor: András Szalay
BRUTY Farár: Henrich Neviďanský
GBELCE Nová Vieska, Šarkan Farský administrátor: Štefan Siekel
CHĽABA

Farnosť spravovaná excurrendo z Kamenice nad Hronom

KAMENICA NAD HRONOM Malá nad Hronom Farský administrátor: Jozef Hupka
KAMENÍN Farár: László Sztyahula
KAMENNÝ MOST

Farnosť spravovaná excurrendo z Brút

Ľubá
MUŽLA Belá Farár: Iván Borka
OBID

Farnosť spravovaná excurrendo z Mužle

SALKA Malé Kosihy Farár: Károly Vanda
SIKENIČKA Malé Ludince, Pavlová, Zalaba Farský administrátor: Jozef Švejdík
SVODÍN Farár, dekan: Zsolt Farkaš
ŠTÚROVO Nána Farár: Zoltán Fóthy

Kaplán: Anton Štefánek

Dekanát Šurany

DEKANÁT: ŠURANY

Dištriktuálny dekan: Štefan Vícen
Dištriktuálny sekretár: Štefan Bebjak

BÁNOV Farský administrátor: Peter Čieško
DEDINKA Farár: Miloslav Madola
DOLNÝ OHAJ Hul Farár: František Bogdan

Kňaz žijúci vo farnosti: Sebastián Koszut

JATOV

Farnosť spravovaná excurrendo z Rastislavíc

KOMJATICE Černík Farár: Štefan Vojtek

Výpomocný duchovný: Jozef Janíček

LIPOVÁ Nový Svet, Ondrochov Farár: Jozef Markovič
MAŇA Vlkas Farár: Peter Kukučka

Výpomocný duchovný: Andrzej Mituta CCG

MOJZESOVO Farár: Pavol Linet
RADAVA Farár: Viktor Tomčányi
RASTISLAVICE Poľný Kesov Farár: Peter Kováč
ŠURANY Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok Farár, dekan: Štefan Vícen

Kaplán: Ondrej Kovaľ

TRÁVNICA Belek, Svätuša Farský administrátor: Štefan Bebjak
VEĽKÉ LOVCE Farár: Pavol Klapica
ÚĽANY NAD ŽITAVOU Farár: Milan Šuliak

Dekanát Topoľčany

DEKANÁT: TOPOĽČANY

Dištriktuálny dekan: Mons. Dušan Argaláš
Dištriktuálny sekretár: Štefan Bučo

JACOVCE Kuzmice, Tesáre, Veľké Bedzany Farský administrátor: Ľuboš Martíny

Kaplán: Jozef Šrank

KRUŠOVCE Dolné Chlebany, Horné Chlebany, Solčianky Farár: Jozef Vlasák
LUDANICE Dvorany nad Nitrou, Kamanová, Mýtna Nová Ves Farár: Dušan Kajanovič

Výpomocný duchovný: Pavol Kollár, SchP.

MALÉ HOSTE Pochabany, Veľké Hoste, Zlatníky Farský administrátor: Roman Skladaný
NADLICE Livina, Livinské Opatovce, Rajčany Farár: Štefan Bučo
PRAŠICE Nemečky, Tvrdomestice Farár: Jozef Černák
PRESEĽANY Belince, Hrušovany, Koniarovce Farár: Milan Krajčo

Kaplán: Lukáš Kutiš

ŠIŠOV Chudá Lehota, Libichova, Norovce Farský administrátor: Marek Šenkárik
TOPOĽČANY Nemčice Farár, dekan: Mons. Dušan Argaláš

Kapláni: Juraj Musil, Peter Juan Pablo Bako

Výpomocný duchovný: Jozef Vojtek

TOPOĽČANY-SV. GORAZD Malé Bedzany, Tovarníky Farský administrátor: Wiesław Władysław Zając, OSPPE
ZÁVADA Podhradie, Velušovce, Záhrady Farský administrátor: ThLic. Witold Brańka

Dekanát Trenčín

DEKANÁT: TRENČÍN

Dištriktuálny dekan: Peter Beňo
Dištriktuálny sekretár: Peter Knapec

SELEC Farár: Jozef Petrek
SKALKA NAD VÁHOM Skalská Nová Ves, Újazd Farár, dekan: Peter Beňo

Výpomocný duchovný: Dušan Berta

SOBLAHOV Mníchova Lehota Farský administrátor: Peter Valaský
TRENČIANSKA TURNÁ Veľké Stankovce, Belá, Hámre Farár: Jozef Marko
TRENČIANSKE BISKUPICE Nozdrkovce Farský administrátor: Peter Knapec
TRENČÍN Farár: Mons. Milan Kupčík

Kapláni: Jozef Hlavina, Michal Zajac

TRENČÍN-JUH Farár: Jozef Varhaník

Kaplán: Ján Kollárik

TRENČÍN-OPATOVÁ Kubrá, Kubrica Farský administrátor: Ján Vician
TRENČÍN-ORECHOVÉ Horné Orechové, Malé Záblatie, Nové Zlatovce, Záblatie, Zamarovce, Zlatovce Farár: Stanislav Štefánik

Výpomocný duchovný: Juraj Adamec CM

VEĽKÉ BIEROVCE Opatovce, Trenčianske Stankovce Farár: Viliam Chrastina

Dekanát Vráble

DEKANÁT: VRÁBLE

Dištriktuálny dekan: Miroslav Hoždora
Dištriktuálny sekretár: Martin Kročka

ČEĽADICE Farár: Mons. Ernest Bredschneider
ČIFÁRE Mochovce, Telince Farský administrátor: Peter Bucheň
LÚČNICA NAD ŽITAVOU Martinová Farár: Ernest Ján Švec
MELEK Žitavce Farár: Pavol Vaňo
MICHAL NAD ŽITAVOU Slepčany Farár: Cyril Lieskovský
NEVIDZANY Farár, dekan: Miroslav Hoždora
NOVÁ VES NAD ŽITAVOU Farár: Ľubor Gál
VEĽKÉ CHYNDICE Babindol, Malé Chyndice Farský administrátor: Martin Kročka
VEĽKÝ CETÍN Malý Cetín, Paňa Farár: Štefan Lašák

Výpomocní duchovní: Zoltán Grédi

VEĽKÝ LAPÁŠ Golianovo, Malý Lapáš Farár: Radovan Kobyda

Výpomocný duchovný: Jozef Gajdoš

VINODOL Farár: Milan Zaujec
VRÁBLE Dyčka, Horný Ohaj, Klasov Farár: Miloš Krasňanský

Kaplán: Dalibor Vavro

Výpomocný duchovný: Ondrej Valach

Dekanát Zlaté Moravce

DEKANÁT: ZLATÉ MORAVCE

Dištriktuálny dekan: Gustáv Lutišan
Dištriktuálny sekretár: Lukáš Ložek

ČIERNE KĽAČANY Prílepy, Volkovce Farár: Peter Patúc

Výpomocný duchovný: Anton Priebera

HOSŤOVCE Lovce, Žikava Farár: Tibor Šuba
BELADICE Choča, Pustý Chotár Farár: Marek Tokarczyk

Výpomocný duchovný: Mons. Ján Pristač

JEDĽOVÉ KOSTOĽANY Borisko, Bošiakov štál, Brezov štál, Dolné Lučno, Drienovský štál, Horné Lúčno, Hujavovce, Levasovský štál, Lukáčov štál, Mašírovce, Modoš, Nemečky Farár: Ignác Šurín
JELENEC Neverice Farár: František Kovács

Výpomocný duchovný: Andrzej Mituta, Ondrej Kellner

LADICE Kostoľany pod Tribečom Farský administrátor: Lukáš Ložek
OBYCE Farár: Marko Božik
SKÝCOV Farský administrátor: Ladislav Kováč
SĽAŽANY Martin nad Žitavou Farský administrátor, dekan: Gustáv Lutišan
TESÁRSKE MLYŇANY Vieska nad Žitavou Farár: Karol Koníček
TOPOĽČIANKY Hostie Farár: Mons. Jozef Daško

Výpomocní duchovní: Michal Stríženec, Jaroslav Mujgoš

VELČICE Mankovce, Zlatno Farár: Ľubomír Solík
VEĽKÁ LEHOTA Malá Lehota Farár: Ján Michút
ZLATÉ MORAVCE Farár: Peter Štálnik

Kaplán: Marek Sedlár

Výpomocný duchovný: Mons. Marián Javor

ŽITAVANY Machulince Farský administrátor: Stanislav Caránek

Dekanát Želiezovce

DEKANÁT: ŽELIEZOVCE

Dištriktuálny dekan: Attila Sárai
Dištriktuálny sekretár: Marián Križan

ČAKA Plavé Vozokany Farár: Peter Hayden
ČATA

Farnosť spravovaná excurrendo z Hronoviec

FARNÁ

Farnosť spravovaná excurrendo z Veľkých Ludiniec

HONTIANSKA VRBICA

Farnosť spravovaná excurrendo z Kukučínova

Malý Pesek, Zbrojníky
HRONOVCE Pohronský Ruskov Farár: Štefan Rácz
IPEĽSKÝ SOKOLEC Bielovce, Lontov, Pastovce Farár: Marián Križan
KUBÁŇOVO

Farnosť spravovaná excurrendo z Ipeľského Sokolca

KUKUČÍNOV Trhyňa, Veľký Pesek Farár: Eduard Pecha
ONDREJOVCE

Farnosť spravovaná excurrendo z Tekovských Lužian

Bajka
TEKOVSKÉ LUŽANY Málaš, Medvecké, Zálagoš Farský administrátor: Anton Žovic
VEĽKÉ LUDINCE Kuraľany Farár, dekan: Attila Sárai

Výpomocný duchovný: Serafín Kavoň

ŽELIEZOVCE Mikula, Nýrovce, Svodov, Šalov Farár: Stanislav Illéš

Kaplán:

Výpomocný duchovný: Mikuláš Sabo

ŽEMLIARE Jur nad Hronom, Šarovce, Vyšné nad Hronom, Veselá Farský administrátor: Igor Vaňo