Dekanáty / Farnosti

Dekanát Bánovce nad Bebravou

Dištriktuálny dekan: Stanislav Garaj
Dištriktuálny sekretár: Ondrej Zemko

 

 

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU Dolné Naštice, Dubnička, Prusy, Horné Naštice, Miezgovce, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé Chlievany Farár, dekan: Stanislav Garaj

Kapláni: Dominik Ondriaš, Tomáš Barta

Výpomocný duchovný: Elemír Tassári

BOBOT Horňany Farský administrátor: Ján Hrabovský
DEŽERICE Ľutov, Podlužany Farár: Mons. Dominik Gurín
DUBODIEL Cimenná, Veľká Hradná Farár: Peter Bajzík

Výpomocný duchovný: Pavol Majtán

MALÁ HRADNÁ Čuklasovce, Dolné Držkovce, Horné Držkovce, Ruskovce Farár: Peter Knapec
MOTEŠICE Neporadza, Peťovka, Petrova Lehota Farár: Juraj Adamec
OSTRATICE Farár: Július Tassári
RYBANY Borčany Farár: ICLic. Jozef Varhaník
SLATINA NAD BEBRAVOU Čierna Lehota, Krásna Ves, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Timoradza, Trebichava Farár: Peter Janík
SVINNÁ Farár: Anton Košík
TRENČIANSKE MITICE Trenčianske Jastrabie Farár: Jozef Kuna
UHROVEC Kšinná-Závada, Omastiná, Uhrovské Podhradie, Žitná-Radiša Farský administrátor: Ondrej Zemko
VEĽKÉ CHLIEVANY Biskupice, Dvorec, Dvorec – Sliezska osada, Haláčovce, Malé Chlievany- časť, Otrhánky, Pečeňany Farský administrátor: Emil Kresáň
VYSOČANY Brezolupy, Látkovce, Nedašovce, Pravotice Farský administrátor: Jozef Blahovec

Dekanát Bošany

Dištriktuálny dekan: Štefan Bukovan
Dištriktuálny sekretár: Ján Dorotčin

BOŠANY Baštín, Krnča, Práznovce Farár, dekan: Štefan Bukovan

Kaplán: Kristián Martin Šalamon, OP

Kňaz žijúci vo farnosti: Vladimír Šupa

CHYNORANY Farár: Ján Šimko
KLÁTOVÁ NOVÁ VES Janova Ves, Sádok Farský administrátor: Michal Vlček
KOVARCE Farár: Pavol Berka
KRÁSNO Brodzany, Nedanovce, Turčianky Farár: Viktor Jakubov, SF
NITRIANSKA STREDA Čeľadince, Chrabrany Farár: ThLic. Jozef Švercel, PhD.
OPONICE Súlovce Farský administrátor: Michal Šrank
SKAČANY Hradište, Návojovce Farár: PhDr. Peter Brisuda

Výpomocný duchovný: Anton Grznár

SOLČANY Farár: Ján Dorotčin
VEĽKÉ BIELICE Malé Bielice Farár: Roman Skladaný
VEĽKÝ KLÍŽ Ješkova Ves Farár: Mons. Anton Kováčik
ŽABOKREKY NAD NITROU

 

Farár: Andrej Guniš

Dekanát Hronský Beňadik

Dištriktuálny dekan: Miroslav Kostolný
Dištriktuálny sekretár: ThLic. Jaroslav Ondráš

HRONSKÝ BEŇADIK Orovnica, Psiare Farský administrátor: Tomáš Gračka

Výpomocný duchovný: ThDr. Jozef Vojtek, PhD.

Rektor Baziliky sv. Benedikta: Mons. Peter Brodek

BEŠA Bardoňovo, Iňa, Jesenské, Pozba Farár: Ioan Gondec
DOLNÝ PIAL Horný Pial Farár: Igor Hanko
KALNÁ NAD HRONOM Horná Seč, Lok, Dolná Seč, Turá, Tekovský Hrádok Farár: Alexander Staník
KOZÁROVCE Farár: Patrik Adam
NEMČIŇANY Malé Vozokany, Veľké Vozokany Farár: ThLic. Jaroslav Ondráš
NOVÝ TEKOV Malé Kozmálovce Farár: Vladimír Palkovič
RYBNÍK  Farský administrátor: Jozef Gajdoš
STARÝ TEKOV Hronské Kľačany, Veľké Kozmálovce  

Farár, dekan: Miroslav Kostolný

Kaplán: Július Nemček

TEKOVSKÉ NEMCE

 

Čaradice Farár: Peter Maruna
TLMAČE Farský administrátor: Martin Vitek 
VEĽKÝ ĎUR Lula, Tehla Farár: Peter Mihálik

Dekanát Lužianky

Dištriktuálny dekan: Roman Gallas
Dištriktuálny sekretár: 

BÁB Rumanová Farár: ICLic. Marián Uváček
HORNÉ LEFANTOVCE Dolné Lefantovce Farský administrátor: PaedDr. Jozef Holka
JELŠOVCE Farár: PaedDr. Peter Buranský
LEHOTA Farár: Róbert Horka, PhD.
LUKÁČOVCE Alekšince, Andač Farský administrátor: Miroslav Hafera
LUŽIANKY Farský administrátor: Ondrej Kellner
NOVÉ SADY Čab, Malé Zálužie, Sila Farár: Ján Chrenšč
PODHORANY Bádice Farár: Karol Weny

Kňaz žijúci vo farnosti: Ing. František Hudeček

ŠURIANKY

 

Suľany Farnosť spravovaná excurrendo z Nových Sadov

Výpomocný duchovný: Stanislav Podlipa

VEĽKÉ ZÁLUŽIE Farár: Anton Ižold

Výpomocný duchovný: Vladimír Paulini, duchovný v Psychiatrickej nemocnici

Diakon na odpočinku: Anton Vavrík

VÝČAPY-OPATOVCE Ľudovítová Farár: Martin Kročka

Výpomocný duchovný: Ľubomír Makovický

ZBEHY Čakajovce Farár: Roman Gallas

Dekanát Močenok

Dištriktuálny dekan: ThDr. Peter Michalov, PhD. 

Dištriktuálny sekretár: Igor Písečný

BRANČ Veľká Ves Farár: Ing. PhDr. Rudolf Kopecký
CABAJ-ČÁPOR Cabaj Farár: PaedDr. Stanislav Šipoš
IVANKA PRI NITRE Farár: ThDr. Pavol Linet, PhD.
JAROK Farár: ThDr. Peter Klech, PhD.
KOLÍŇANY Farár: Tomáš Kürthy
MOČENOK Horná Kráľová Farár, dekan: ThDr. Peter Michalov, PhD.

Kaplán: Dalibor Vavro

Duchovný v Komunite Kráľovnej pokoja: Branko Tupý

MOJMÍROVCE Štefanovičová, Veľká Dolina Farár: Jozef Marko
POHRANICE Dolné Obdokovce, Hosťová, Jáger Farár: Valent Licsko

Kňaz žijúci vo farnosti: Pavol Kondé

SVÄTOPLUKOVO Farár: Rudolf Daňo
VEĽKÝ KÝR Farár: Igor Písečný
ŽIRANY Farár: Jozef Macho

Dekanát Nemšová

Dištriktuálny dekan: Miroslav Lysičan
Dištriktuálny sekretár: Tomáš Zelenák

DOLNÁ SÚČA Hrabovka, Polníky Farský administrátori: Jozef Plutinský
DRIETOMA Chocholná-Velčice, Malá Chocholná, Kostolná-Záriečie Farár: ICLic. Peter Korenčiak

Kláštor redemptoristov Kostolná Záriečie: Ivan Flimel, CSsR; Miloš Miloslav Pizovka, CSsR; Štefan Varecha, CSsR; František Romaňák CSsR

HORNÉ SŔNIE Nová Nemšová Farár: Štefan Nižník
HORNÁ SÚČA Dúbrava, Krásny Dub, Repáky, Trnávka, Vlčí Vrch, Závrská Farský administrátor: Tomáš Zelenák

Výpomocný duchovný: Karol Dobiáš

NEMŠOVÁ Borčice, Kľúčové, Ľuborča, Trenčianska Závada Farár: Ján Smolka

Kaplán: František Hronský

Kňazi žijúci vo farnosti: Peter Minďár, Mons. Ján Ondrejička

OMŠENIE Dolná Poruba Farár, dekan: Miroslav Lysičan
TRENČIANSKA TEPLÁ Dobrá, Príles Farár: Mons. Ján Vallo

Výpomocný duchovný:

TRENČIANSKE TEPLICE Farár: Stanislav Lugowski

Výpomocný duchovný:  Martin Nízl

Kňaz žijúci vo farnosti: Jozef Bohunický

Dekanát Nitra

Dištriktuálny dekan: Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Dištriktuálny sekretár: ThLic. Martin Bošanský, PhD.

DOLNÉ KRŠKANY Horné Krškany Farský administrátor: Vladimír Uhrin
NITRA – DRAŽOVCE Farár: ICLic. Ján Ďuriga
NITRA – JANÍKOVCE Čechynce Farár: Dušan Molek

Vypomocný duchovný: Martin Madassery Lonappan, SVD

NITRA-DOLNÉ MESTO Kynek, Mlynárce Farár, dekan: Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Kapláni: Jozef Šrank

Výpomocný duchovný: Mons. Gašpar Fronc, ThLic. Andrej Filin

Rehoľná komunita MSC: Martin Pavúk MSC – duchovný správca Kostola sv. Štefana, Nitra – Párovce (Gréckokatolíckla farnosť)

NITRA-HORNÉ MESTO Farský administrátor: ThLic. Anton Ďatelinka, PhD.

Kaplán: Eduard Janíček

Výpomocný duchovný: Jozef Hužovič

NITRA-CHRENOVÁ Farár: ThDr. Martin Bošanský, PhD.

Kaplán: Marek Sedlár

Hospic u Bernadetky – duchovná správa: Salvatoriáni

NITRA-KALVÁRIA Farský administrátor: Igor Kráľ, SVD

Kapláni: Matej Reiner SVD, Peter Vagaš SVD, Ján Štefanec SVD;

Výpomocný duchovný: Tomáš Gerboc, SVD,

Rehoľná komunita Spoločnosti Božieho Slova:

Provinciálny predstavený: Pavol Kruták SVD

Komunita: Pavol Baláž SVD, Jozef Strečka SVD, Jozef Daniš SVD, Štefan Gerboc SVD, Waldemar Grieger SVD, Ján Kušnír SVD, Martin Madassery Lonappan SVD

Duchovná správa Stacoionár: Martin Pavúk MSC

Duchovná správa Fakultná nemocnica: Ján Paluch SVD

NITRA-KLOKOČINA Čermáň, Párovské Háje Farár.: Jozef Tomica

Kapláni: Ján Kollárik

Výpomocní duchovní: Tomasz Poterala MSC, Jozef Janíček, Radovan Hasík, Juraj Pluta

NITRA-ZOBOR Farár: PaedDr. Milan Polák
NITRIANSKE HRNČIAROVCE Malanta, Štitáre Farár: Mons. Vladimír Oravský

Dekanát Nitrianske Rudno

Dištriktuálny dekan: Alojz Potočiar
Dištriktuálny sekretár: PaedDr. Milan Kozák

ČAVOJ Biela Voda, Temeš Farár: PaedDr. Milan Kozák
ČIČMANY Farár: Štefan Maják
DIVIAKY NAD NITRICOU Diviacka Nová Ves Farár: Peter Kaštan
HORNÉ VESTENICE Dolné Vestenice, Nitrica Farár, dekan: Alojz Potočiar

Kaplán: Róbert Holečka

KOSTOLNÁ VES Dlžín, Dobročná, Liešťany, Lomnica, Nevidzany, Seč Farský administrátor: Miroslav Švancár

Výpomocný duchovný: Roman Križan

NITRIANSKE RUDNO Rudnianska Lehota Farár: Viktor Mičuda

Výpomocný duchovný: Jozef Okkel

NITRIANSKE SUČANY Farár: ICDr. Marek Virág, PhD.
VALASKÁ BELÁ Gápel, Matušíková, Stanáková, Škrípov Farár: PaedDr. Róbert Stenchlák
ZLIECHOV Kopec, Košecké Rovné Farský administrátor: Juraj Musil

Dekanát Nové Zámky

Dištriktuálny dekan: Ondrej Nagy
Dištriktuálny sekretár: Peter Maga

BEŠEŇOV Farár: Zoltán Pintér

Výpomocný duchovný: Mons. Károly Magyar

DUBNÍK Rúbaň Farský administrátor: František Karol Pati, O.Praem.
DVORY NAD ŽITAVOU Branovo Farár, dekan: Ondrej Nagy

Výpomocný duchovný:

JASOVÁ Farský administrátor: Pavol Róbert Kopecky, O.Praem.
KOLTA Farár: Ľubomír Varga
NOVÉ ZÁMKY Andovce Farár: Mons. Zoltán Ďurčo

Kapláni: Marek Adamkovič, Peter Hegy, Jozef Hlavina

Kňazi vo farnosti: Károly Horváth, Ladislav Kovács

Rektor kostola sv. Františka Assiského: Patrik Masseo Golha OFM

Rehoľná komunita františkánov: Peter Mária Debnár OFM

PALÁRIKOVO Farár: ThLic. Marek Tokarczyk
SEMEROVO Čechy Farár: Peter Kováč
STREKOV Farár: Peter Maga
TVRDOŠOVCE Farár: Viliam Michalovič
ZEMNÉ Komoča Farár: Štefan Siekel

Dekanát Radošina

Dištriktuálny dekan: PaedDr. Marián Janček, PhD.
Dištriktuálny sekretár: Adam Dedík, SCJ

ARDANOVCE Svrbice, Šalgovce Farár: Martin Medvec
BLESOVCE Veľké Dvorany Farár: Peter Čiernik
BOJNÁ Lipovník Farár: Mons. Peter Paliatka
ČERMANY Výčapky Farár: Pavol Čurka
HORNÉ OBDOKOVCE Obsolovce Farár: Jozef Šafár
NITRIANSKA BLATNICA Krtovce, Vozokany Farský administrátor: Ján Kováč
RADOŠINA Behynce, Bzince Farár: Mons. Milan Kupčík
URMINCE Hajná Nová Ves, Horné Štitáre Farár, dekan: PaedDr. Marián Janček, PhD.
VEĽKÉ RIPŇANY Lužany, Malé Ripňany Farský administrátor: Mieczyslaw Klóska SCJ

Kaplán: Adam Dedík SCJ

Dekanát Štúrovo

Dištriktuálny dekan: ThLic. Zoltán Fóthy, PhD.
Dištriktuálny sekretár: PaedDr. Zsolt Farkaš

BAJTAVA Leľa Farnosť spravovaná excurrendo zo Salky
BÍŇA Keť Farár: András Szalay
BRUTY Farár: Henrich Neviďanský
GBELCE Nová Vieska, Šarkan Farský administrátor: Alexander Puss, SJ
CHĽABA Farnosť spravovaná excurrendo z Kamenice nad Hronom
KAMENICA NAD HRONOM Malá nad Hronom Farár: Jozef Hupka
KAMENÍN Farár: ThLIc. PaedDr. László Sztyahula, PhD.
KAMENNÝ MOST Ľubá Farnosť spravovaná excurrendo z Brút
MUŽLA Belá Farár: Iván Borka
OBID Farnosť spravovaná excurrendo z Mužle
SALKA Malé Kosihy Farár: Károly Vanda
SIKENIČKA Malé Ludince, Pavlová, Zalaba Farský administrátor: ThLic. Jozef Švejdík
SVODÍN Farár: PaedDr. Zsolt Farkaš
ŠTÚROVO Nána Farár, dekan: ThLic. Zoltán Fóthy, PhD.

Kaplán: Miroslav Hosťovecký

Výpomocný duchovný:

Dekanát Šurany

Dištriktuálny dekan: Štefan Vícen, PhD.
Dištriktuálny sekretár: Štefan Bebjak

BÁNOV Farský administrátor: ThLic. PaedDr. Peter Čieško
DEDINKA Farár: Dušan Dúbravický
DOLNÝ OHAJ Hul Farár: František Bogdan

Kňaz žijúci vo farnosti: Sebastián Košút

JATOV Farnosť spravovaná excurrendo z Rastislavíc
KOMJATICE Černík Farár: ThDr. Štefan Vojtek, PhD.

Kaplán: Pavol Stanko

LIPOVÁ Nový Svet, Ondrochov Farár: Miloslav Madola
MAŇA Vlkas, Malá Maňa Farár: Peter Kukučka

Výpomocný duchovný:

MOJZESOVO Farár: ThDr. Stanislav Kaššovic, PhD.
RADAVA Farár: Viktor Tomčányi, PhD.
RASTISLAVICE Poľný Kesov Farár: Ing. Eduard Pecha
ŠURANY Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok Farár, dekan: Štefan Vícen, PhD.

Kaplán: Michal Štefánik

TRÁVNICA Podhájska Farár: Štefan Bebjak
VEĽKÉ LOVCE Farár: Pavol Klapica
ÚĽANY NAD ŽITAVOU Farár: Milan Šuliak

Dekanát Topoľčany

Dištriktuálny dekan: Mons. doc. ThDr. Dušan Argaláš, PhD.
Dištriktuálny sekretár: 

JACOVCE Kuzmice, Tesáre, Veľké Bedzany Farár: Martin Országh

Kaplán: Michal Peťovský

KRUŠOVCE Dolné Chlebany, Horné Chlebany, Solčianky Farský administrátor: Juraj Klinko
LUDANICE Dvorany nad Nitrou, Kamanová, Mýtna Nová Ves Farár: Ľuboš Martíny

Výpomocný duchovný: ThDr. HELic. Pavol Kollár, PhD.

MALÉ HOSTE Pochabany, Veľké Hoste, Zlatníky Farár: František Kováčik
NADLICE Livina, Livinské Opatovce, Rajčany Farský administrátor: Ondrej Kovaľ
PRAŠICE Nemečky, Tvrdomestice Farár: Jozef Černák

Výpomocný duchovný: Štefan Kováč

PRESEĽANY Belince, Hrušovany, Koniarovce Farár: Milan Krajčo

Kaplán: Ľuboš Utekal

ŠIŠOV Chudá Lehota, Libichava, Norovce Farár: Marek Šenkárik
TOPOĽČANY Nemčice Farár, dekan: Mons. doc. ThDr. Dušan Argaláš, PhD.

Kapláni: Lukáš Kutiš, Martin Ligač

Výpomocný duchovný – Marko Božik

Nemocnica Topoľčany: Frank J.S. Vandegehuchte, MSC

Kláštor Panny Márie Jeruzalemskej: ThLic. PaedDr. Vladislav Bednár, OT

TOPOĽČANY-SV. GORAZDA Malé Bedzany, Tovarníky Farský administrátor: Robert Kurowidzki, OSPPE

Rehoľná komunita paulínov: Miroslav Hruška, OSPPE

ZÁVADA Podhradie, Velušovce, Záhrady Farský administrátor: ThLic. Witold Brańka

Dekanát Trenčín

Dištriktuálny dekan: Ľubomír Havran
Dištriktuálny sekretár: Peter Valaský

SELEC Farár: Jozef Petrek
SKALKA NAD VÁHOM Farár: Štefan Bučo

Výpomocní duchovní: Dušan Berta, Anton Solčiansky

SOBLAHOV Mníchova Lehota Farár: Peter Valaský
TRENČIANSKA TURNÁ Belá, Hámre Farár: Ondrej Tepličanec
TRENČIANSKE BISKUPICE Farský administrátor: Jaroslav Mujgoš
TRENČÍN Farár: PaedDr. Ľubomír Havran

Kapláni: Martin Mičovský, Martin Sedláček

Rektor UPC: doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD.

Rektor kostola sv. Františka Xaverského: Stanislav Šimkovič SchP

Rehoľná komunita piaristov: Stanislav Bujdák SchP, Peter Franek SchP, Juraj Gendiar SchP

TRENČÍN-JUH Farár: Miroslav Kukla

Kaplán: Andrzej Mituta CCG

TRENČÍN-OPATOVÁ Kubrá, Kubrica Farský administrátor: Ján Vician
TRENČÍN-ORECHOVÉ Istebník, Záblatie, Zamarovce, Zlatovce Farár: Stanislav Štefánik

Kaplán: Patrik Lenčéš

Výpomocný duchovný:

Duchovná správa Trenčianska nemocnica:  Pavol Benko, SF

VEĽKÉ BIEROVCE Opatovce, Trenčianske Stankovce Farár: Viliam Chrastina

Dekanát Vráble

Dištriktuálny dekan: Miroslav Hoždora
Dištriktuálny sekretár: Martin Kročka

ČEĽADICE Farár: Mons. ICLic. Ernest Bredschneider
ČIFÁRE Mochovce, Telince Farský administrátor: Peter Bucheň
LÚČNICA NAD ŽITAVOU Martinová Farár: ThDr. Ernest Ján Švec, PhD.
MELEK Žitavce Farár: Pavol Vaňo
MICHAL NAD ŽITAVOU Kmeťovo Farár: Ján Hudec
NEVIDZANY Červený Hrádok, Tajná Farár, dekan: Miroslav Hoždora
NOVÁ VES NAD ŽITAVOU Slepčany Farár: PhDr. Ľubor Gál, PhD.
VEĽKÉ CHYNDICE Babindol, Malé Chyndice Farár: Peter Brenkus
VEĽKÝ CETÍN Malý Cetín, Paňa Farský administrátor: Július Andruško

kaplán:

Výpomocní duchovní: Zoltán Grédi

VEĽKÝ LAPÁŠ Golianovo, Malý Lapáš Farár: PhDr. Radovan Kobyda

Výpomocný duchovný: Jozef Haluza

VINODOL Farár: Milan Zaujec
VRÁBLE Dyčka, Horný Ohaj, Klasov Farár: PaedDr. Miloš Krasňanský

Kaplán: Ing. Anton Štefánek

Výpomocný duchovný: Ondrej Valach

Dekanát Zlaté Moravce

Dištriktuálny dekan: Gustáv Lutišan
Dištriktuálny sekretár: Lukáš Ložek

ČIERNE KĽAČANY Prílepy, Volkovce Farár: Peter Patúc
HOSŤOVCE Lovce, Žikava Farár: ThLic. Tibor Šuba, PhD.
BELADICE – VEĽKÉ CHRÁŠŤANY Choča, Pustý Chotár Farár: Dušan Kajanovič

Výpomocný duchovný: Mons. Ján Pristač

JEDĽOVÉ KOSTOĽANY Osady: Brezov štál, Borisko, Bošiakov štál, Dolné Lučno, Drienovský štál, Horné Lúčno, Hujavovce, Levasovský štál, Lukáčov štál, Mašírovce, Modoš, Nemečky Farár: Ignác Šurín
JELENEC Neverice Farár: František Kovács
LADICE Kostoľany pod Tribečom Farský administrátor: Lukáš Ložek
OBYCE Farár: Jozef Vlasák
SKÝCOV Farský administrátor: Ladislav Kováč
SĽAŽANY Martin nad Žitavou Farár, dekan: Gustáv Lutišan
TESÁRSKE MLYŇANY Vieska nad Žitavou Farár: Karol Koníček
TOPOĽČIANKY Hostie Farár: Mons. ThDr. ICLic. Jozef Daško, PhD.

Výpomocní duchovní:

VELČICE Mankovce, Zlatno Farár: Ľubomír Solík
VEĽKÁ LEHOTA Malá Lehota Farár: Ján Michút
ZLATÉ MORAVCE Farár: ThLic. Peter Štálnik

Kaplán: Michal Zajac

Výpomocný duchovný: Mons. CSLic. Marián Javor

Kňazi žijúci vo farnosti: Jozef Nagy, Anton Priebera

Rektor kostola Božského Srdca Ježišovho: Jan Tomasz Prajzendanc CCG

Rehoľná komunita Tešiteľov: Jozef Mária Kendra CCG, Cyril Mariusz Drzewicki CCG

ŽITAVANY Machulince Farár: Stanislav Caránek

Dekanát Želiezovce

Dištriktuálny dekan: Attila Sárai
Dištriktuálny sekretár: Marián Križan

ČAKA Plavé Vozokany Farár: Peter Hayden
ČATA Farnosť spravovaná excurrendo z Hronoviec
FARNÁ Farnosť spravovaná excurrendo z Veľkých Ludiniec
HONTIANSKA VRBICA Malý Pesek, Zbrojníky Farnosť spravovaná excurrendo z Kukučínova
HRONOVCE Pohronský Ruskov Farár: ThDr. Štefan Rácz, PhD.
IPEĽSKÝ SOKOLEC Bielovce, Lontov, Pastovce Farár: Marián Križan
KUBÁŇOVO Farnosť spravovaná excurrendo z Ipeľského Sokolca
KUKUČÍNOV Trhyňa, Veľký Pesek Farár: Pavel Kobliha, SVD

Kaplán: Václav Horniak SVD

TEKOVSKÉ LUŽANY Málaš, Ondrejovce, Bajka, osady: Medvecké, Zálagoš Farský administrátor: Anton Žovic
VEĽKÉ LUDINCE Kuraľany

Farár, dekan: Attila Sárai

Výpomocný duchovný: Serafín Kavoň

ŽELIEZOVCE Mikula, Nýrovce, Svodov, Šalov

Farár: Stanislav Illéš

ŽEMLIARE Jur nad Hronom, Šarovce, Vyšné nad Hronom, Veselá Farár: Igor Vaňo