Hnutia a spoločenstvá

Názov hnutia Sídlo hnutia Kontaktná osoba adresa Tel./mail Web-stránka
Centrum pre rodinu Mgr. Viera Čanigová Pribinovo nám. 3

949 01 Nitra

0903 982 012

nitrianskerodiny@gmail.com

www.centrumprerodinu.sk

 

Diecézne stretnutie

mladých

vdp. Peter Mihálik RKCFarnosť Lužianky 0904 331 737

mihalik.peter@gmail.com

e-Rko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Mgr. Juraj Králik

Mgr. Martin Sarvaš

e-Rko – HKSD

Súlovská 3, 949 01 NR

0907 690 577(Juraj)

0903 284 342 (Martin)

www.erko.sk

 

Fokoláre Juraj (Mária) Šinský 951 62 Nevidzany 0903 223 244

zora.sinska@gmail.com

www.fokolare.sk

 

Františkánsky svetský rád Vladimír Meňhert Kremnická 5

949 01 Nitra

0908 611 174 www.assisi.sk

 

Hnutie kresťanských rodín Ing. Martin Tobolka HRK ul. Samova 2

949 01 Nitra

0903 265 637

ktobolkova@centrum.sk

www.hkrsr.sk

 

Hnutie Nazaret Vdp. Jozef Vlasák

Katarína Makvová

Farnosť Krušovce

Štefánikova 119

956 31 Krušovce

0905 409 447

jovlasak@gmail.com

katkamakvova@gmail.com

0907 426 630

Katolícka charizmatická

obnova (KCHO)

 

Ing. Katarína Kmetzová

(Hviezdoslavova 7)

Červenova 24

949 01 Nitra

0907 407 050 www.kcho.sk

 

Koinonia Ján Krstiteľ (KJK) ThLic. Vladimír Beregi, PhD. Sklene 327

038 47 Sklene

0914 322 222

0904 777 709

sklene@kjk.sk

www.kjk.sk

 

Komunita Emanuel Ondrej  a Ľubka

Hricoví

Novomeského 6

949 12 Nitra

0908 730 605

ondrej.hric@emanuel.sk

www.emanuel.sk

 

Laici Rodiny Chevaliera (LRCH) Veronika Fernerová

Ing. Jarmila Králová, PhD.

Lukov dvor

Párovské Háje

0910 960 411

jkralova2@gmail.com;

0911 942 983

www.misionari.sk

 

Maltézsky rád – Maltézska pomoc Slovensko – centrum Nitra PhDr. Ján Vančo Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky,  MPS Chrenovská 22 B, 949 01 Nitra 0911131376

vancoj@rocketmail.com

www.orderofmalta.sk

www.maltezskapomoc.sk
Manželské stretnutia Mgr. Ján Vojtek Novomeského 10/39

911 01 Trenčín

jan.vojtek@trencin.sk

mstretnutia@mstretnutia.sk

www.mstretnutia.sk

 

Mariánske kňazské hnutie Anna Havettová

Jozef Körmendy

 

951 82 Veľké Vozokany 118

Mateja Bela 6

911 08 Trenčín

0918 918 985

jozef.kormendy@post.sk

0901 918 136

www.wz.sk

 

Modlitby matiek

 

 

 

 

 

Zuzana Federicsová

 

Marta Majchráková

941 48 Podhájska 187

 

Piešťanská 16

Veľké Ripňany

0915 657 891

zfedericsova@gmail.com

0910 103 235

martamajchrakova@

gmail.com

www.modlitbymatiek.sk
Deti viery RNDr. Ľubica Piknová, PhD. P.O.BOX 137

850 00 Bratislava

0905 953 456

detiviery@gmail.com

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv.

Vincenta de Paul (NZSKL)

Oravská 10

949 01 NR

Ing. Anna Kováčová 913 24 Veľká Hradná 4

Oravská 10, NR

0918 545 219

anna.kovacova@justice.sk

www.vincentini.sk

 

Neokatechumenátna cesta MUDr. Bohuš Matula Kamenná 76

949 01 NITRA

0910 631 332

matulabo@gmail.com

 

Oázy – Svetlo a život Ing. Ján Barát

 

Malá strmá 3

949 01 Nitra

0905 403 748

barat@gok.sk

www.hsz.sk

 

Saleziánski spolupracovníci Mária Herdová

 

 

Terézia Ažaltovičová

Čierne Kľačany 143

 

Bartfayho 6

949 01 Nitra

0908 734 461

herdova.maria@gmail.com

0903 730 579

tazaltovicova@gmail.com

www.ascslovakia.sk

 

Schönstattské hnutie Dipl. Ing. Jozef Bendel č. 362

951 16 Svätoplukovo

0903 718 473

jozef.bendel@mail.t-com.sk

www.schoenstatt.sk

 

Stredisko Združenia pri diele FMA Miletičova 7

821 08 BA

Sr. Eva Pullmanová, FMA

 

Novomeského 17

949 12 Nitra

0910 425 058
Slovenské misijné hnutie Ľudo Matejov Sládkovičova 31

957 01 Bánovce n/B.

038/760 29 16
Spolok sv. Vincenta de Paul Tomášikova 8 A, 821 03 BA Mgr. Petra Bajlová Tehelná 44

949 01 Nitra

0905 685 418

p.bajlova@gmail.com

www.vincent.sk

 

Svetský rád bosých

karmelitánov OCDS

Spoločenstvo sv. Jána od Kríža

Dobrovičova 2

811 02 BA

 Henrieta Lenártová 951 43 Jelšovce 422 henalenartova@gmail.com www.ocds.sk

 

Viera a svetlo Jana Slováková

Miriam Kováčiková

Benického 13, NR 0910 902 174

janka.slovak@gmail.com

 

www.vieraasvetlo.sk

 

Združenie kresťanskej

mládeže ZKSM

Eduard Filo Halalovka 11

911 08 Trenčín

0904 262 104

eduard@zksm.sk

www.zksm.sk

 

Združenie mariánskej

mládeže

Sr. Marianna

Kušnieriková

Kristína Deáková

Oravská 10

949 01 Nitra

Jelenecká 234

Nitrianske Hrnčiar.

0903 742 291

sestramarianna@zmm.sk

0904 344 744

Kristina.Deakova@gmail.com

www.zmm.sk

 

Diecézne pastoračné centrum DPC Ivan Košťál 0948 002 015 dpc@nrb.sk

 

Deti viery Soňa Fabíková

 

Daniela Urbancová

J. Matušku 2139

955 01 Topoľčany

Bernolákova 3

955 01 Topoľčany

0905 716 553

 

0949 221 802