Mužské rehole

Mužské rehole a zasvätené spoločenstvá v nitrianskej diecéze

Bratia Domu Panny Márie Jeruzalemskej
Jahodova 2146/1, 955 01 Topoľčany

038-532 06 41

vladbe@t-zones.sk

Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18 – kaštieľ, 95605 Radošina

038-539 81 02

kkp@wmx.sk

Komunita Kráľovnej pokoja
Sv. Gorazda 553/28 – kaštieľ, 95131 Močenok

037-778 12 27

kkp@wmx.sk

Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman
Hviezdoslavova 77, 953 01 Zlaté Moravce

037-642 16 10

 
Kráľovská Kanonia premonštrátov na Strahove
Rím. – kat. farský úrad, Hlavná 2, 952 01 Vráble

037-783 20 88

farnost.vrable@gmail.com

Misionári Matky Božej z La Salette
Rím. – kat. farský úrad, J. Kováča 3, 941 45 Maňa

035-659 51 06

bajzik.peter@post.sk

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Misijný dom MSC, Partizánska 56, 949 11 Nitra

037-693 00 39

hegglinmsc@gmail.com

Rád františkánov na Slovensku
Františkánsky kláštor, Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky

035-640 06 27

 
Rehoľa piaristov
Piaristická 8, 949 01 Nitra

037-772 72 51

alojz@piaristi.sk

Rehoľa piaristov
Palackého 2, 911 01 Trenčín

032-743 70 86

bujdak@piar.gtn.sk

Rehoľa sv. Pavla prvého pustovníka
Slnečná 2679/2, 955 01 Topoľčany

038-532 36 44

wiatr@centrum.sk

Spoločenstvo Fatima
Ing. Mgr. Pavol Benko, SF, Rím. – kat. farský úrad, Orechovská 2, 911 05 Trenčín

032-658 30 50

pavol.benko@stonline.sk

Spoločenstvo Redemptoristov
Kláštor redemptoristov, 913 04 Kostolná – Záriečie 8

032-649 93 32

redemptoristi@stonline.sk

Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra

037-776 94 12

verbisti@svd.sk

Spoločnosť Božského Spasiteľa – Salvatoriáni
Nitrianska 38, 949 01 Nitra

037-653 10 37

salvatoriani@salvatoriani.sk

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – Palotíni
Pod kláštorom 3, 966 53 Hronský Beňadik

045-689 31 93

pallotti@gmx.net

Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho – Dehoniáni
956 07 Veľké Ripňany

038-539 92 00

 
ThDr. Ivan Kiko, PhD.
(zasvätený laik)
 

kikoivan@azet.sk

P. ICLic. Peter Tibenský SJ
Hradná 2, 949 01 Nitra

0903-66 61 88