Pastorácia

Pastorácia rodín Mgr. Peter Čieško, ThLic. Jaroslav Ondráš, Ing Martin Tobolka
Sekcia Aliancia za rodinu ThDr. Martin Michalíček
Pastorácia mládeže Mgr. Peter Mihálik, ThLic. Andrej Filin
Pastorácia vysokoškolskej mládeže doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD; ThDr. Juraj Sedáček, PhD.; Mgr. Gašpar Fronc
Pastorácia detí PhDr. Ľubor Gál, PhD.
Pastorácia povolaní
Pastorácia miništrantov Mgr. Peter Valaský
Diecézny exorcista P. Jozef Hegglin MSC
Misie ThLic. Viktor Jakubov SF
Poradca pre cirkevné hnutia Mons. Mgr. Peter Brodek
Pastorácia Rómov Mgr. Viktor Tomčányi
Pastorácia pútnikov Mgr. Vladimír Palkovič
Permanentná formácia kňazov Mons. prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD., Mgr. Dušan Berta
Pastoračná starostlivosť pre maďarsky hovoriacich vysokoškolských študentov v Nitre Mgr. Marek Ďurás
Pastoračná starostlivosť pre maďarsky hovoriacich veriacich v Nitre Mons. Mgr. Vladimír Oravský, Štefan Bíróczi
Pastoračná služba v penziónoch v Topoľčanoch
Pastoračná starostlivosť o členov Zvrchovaného maltézskeho rádu v Nitrianskej diecéze Mons. Mgr. Gašpar Fronc
Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Mgr. Ondrej Kellner
Členovia Diecéznej katechetickej komisie, poverení starostlivosťou o katechétov v príslušnom dekanáte Mgr. Ján Chrenšč, Mgr. Jozef Tomica, Mgr. Stanislav Garaj, Mgr. Peter Hayden, Mgr. Štefan Bukovan, Mgr. Ján Dorotčin, ICLic. Peter Korenčiak, Mgr. Michal Majerčík, Mgr. Peter Maga, Mgr. Peter Štálnik, Mgr. Ondrej Nagy, Mgr. Štefan Vícen, Mgr. Ľuboš Martíny, Mgr. Peter Beňo, Mgr. Peter Bucheň, Mgr. Igor Písečný, Mgr. Stanislav Illéš, Mgr. Ondrej Kellner
Predseda Diecéznej liturgickej komisie Mons. ThDr. Štefan Vallo, PhD.
Člen výboru Spolku svätého Vojtecha ThDr. Martin Bošanský, PhD.