Pastorácia mládeže

Poverený pastroračnou starostlivosťou o mládež Nitrianskej diecézy – Peter Mihálik

Web stránka mládeže Nitrianskej diecézy TU

Univerzitné pastoračné centrá

UPC Nitra – www.upcnitra.sk

UPC Trenčín – www.upctn.sk

Ďaľšie:

Pastorácia povolaní – povolania.kbs.sk

Formácia animátorov