Najnovšie komentáre

  Ženské rehole

  Dcéry našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
  Dom Srdca Ježišovho, Lukov dvor 2, 949 11 Nitra

  037-773 31 31

  olshnitra@aol.com

  Karmelitánky Dieťaťa Ježiša, Východná ul. 2, 949 01 Nitra

   037- 642 39 22

  karmeldj.povolania@gmail.com

  Kongregácia Milosrdných sestier Svätého kríža
  Dom bl. sestry Zdenky, Cintorínska 16, 951 93 Topoľčianky

  037-630 14 27

   
  Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
  Kalinčiakova 34, 955 01 Topoľčany

  038-522 56 43

  sdrtop@centrum.sk

  Kongregácia sestier Premonštrátok
  Biskupský úrad, Nám. Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra – Hrad

  0903-73 57 84

   
  Milosrdné sestry Panny Márie Jeruzalemskej
  Cyrila a Metoda 16, 955 01 Topoľčany

  038-532 15 09

  sr.petra@atlas.sk

  Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky
  Nám. sv. Anny 2, 911 01 Trenčín

  032-652 25 02

  hospic@satmarky.sk

  Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého
  Novozámocká 302, 951 12 Ivanka pri Nitre

  037-656 43 12

  provinc@ssps.sk

  Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého
  Dom matky Márie Heleny, Nálepkova 10, 949 01 Nitra – Kalvária

  037-652 81 02

  aug@centrum.sk

  Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého
  Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra

  037-776 94 28

  immakulata@pobox.sk

  Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého
  Prílepská 4, 953 01 Zlaté Moravce

  037-642 14 16

  misijnesestry.zm@gmail.com

  Misijné sestry Kráľovnej apoštolov
  Rázusova 44, 949 01 Nitra

  037-772 20 54

  joicysra@yahoo.com

  Rodina Panny Márie
  Kajsa 3, 951 41 Lužianky

  037-778 30 29

  sestryluzianky@familiemariens.org

  Sestry Apoštolátu sv. Františka
  Pri strelnici 36, 949 01 Nitra

  037-733 33 73

  sestryapostolatu@centrum.sk

  Sestry Panny Márie Útechy
  Stračia cesta 38, 949 01 Nitra

  037-741 04 88

  mc-nr@stonline.sk

  Sestry Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony
  Dražovská 15, 949 01 Nitra – Kláštor Najsvätejšej Trojice

  037-651 15 42

  sspsap.nitra@gmail.com

  Spoločnosť dcér kresť. lásky sv. Vincenta de Paul
  Dom sv. Kataríny, Hviezdoslavova 230, 956 18 Bošany

  038-542 76 67

  chd-bosany@mail.t-com.sk

  Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
  Marianum, Oravská 10, 949 01 Nitra

  037-692 06 00

  sekretariat@vincentky.sk

  Spoločnosť dcér kresť. lásky sv. Vincenta de Paul
  Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 14, 949 01 Nitra

  037-772 17 86

  damiana@ksnr.sk

  Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
  Školská 191/3, 956 33 Chynorany

  038-542 46 52

   
  Školské sestry de Notre Dame
  ul. 1. mája 7A, 911 01 Trenčín

  032-652 88 36

  trencinnd@gmail.com

  Školské sestry de Notre Dame
  Kalvárska 1, 949 01 Nitra

  037-772 22 32

  nitrand@centrum.sk