Zoznam kňazov

Mgr. Adam Patrik farár Veľký Klíž
Mgr. Adamec Juraj farár Motešice
Mgr. Andruško Július administrátor, dištriktuálny sekretár, Veľký Cetín
Mons. doc. ThDr.; PhD. Argaláš Dušan farár a dištriktuálny dekan, cenzor, Topoľčany
Mgr. Bajzík Peter farár Žitavany
Mgr. Bako Peter Juan Pablo kaplán Topoľčianky
Mgr. Baláž Pavol SVD výpomocný duchovný Nitra-Kalvária
Mgr. Barta Tomáš kaplán Bánovce nad Bebravou
Mgr. Bebjak Štefan farár, dištriktuálny sekretár; honorárny dekan Trávnica
ThLic. PaedDr. Bednár Vladislav OT na odpočinku; duchovný u Milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej Topoľčany
Mgr. Behan Lukáš kaplán Trenčín – Orechové
Ing. Mgr. Benko Pavol SF výpomocný duchovný FN Trenčín
Mgr. Beňo Peter pomocný biskup a generálny vikár Nitra – Hrad
Mgr. Berka Pavol farár Kovarce
Mgr. Berta Dušan výpomocný duchovný, administrátor in spiritualibus H. Srnie Skalka nad Váhom / Horné Srnie
Bíróczi Štefan výpomocný duchovný pre maďarsky hovoriacich veriacich, honorárny dekan Nitra
Mgr. Blahovec Jozef farár Vysočany
Mgr. Bogdan František farár Dolný Ohaj
Mons. Bohunický Jozef na odpočinku (kňaz Trnavskej arcidiecézy) Trenčianske Teplice
Mgr. Borka Iván farár, excurrendo Obid Mužla
ThLic. PhD. Bošanský Martin farár, dištriktuálny sekretár, archivár BÚ, riaditeľ Diecéznej knižnice, člen výboru SSV Nitra – Chrenová
Mgr. Božik Marko výpomocný duchovný, honorárny dekan Topoľčianky
PaedDr. ThLic. Brańka Witold farár Závada
Mons. ICLic. Bredschneider Ernest na odpočinku, sudca DCS Nitra
ThDr.; PhD. Brenkus Peter farár, honorárny dekan Veľké Chyndice
PhDr. Brisuda Peter farár, honorárny dekan Skačany
Briška Marián na invalidnom dôchodku Nitra
Mons. ThLic. Brňák Dominik výpomocný duchovný pre DKL, kanonik-teológ Belušské Slatiny (Žilinská diecéza)
Mons. Brodek Peter biskupský vikár, kanonik-kantor, poradca pre cirkevné hnutia, rektor Baziliky sv. Benedikta v H. Beňadiku; Nitra
Mons. ThDr. Ing. Brzý Pavol kanonik – archidiakon katedrálny Nitra
Mgr. Bučo Štefan farár, rektor Diecéznej svätyne sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Skalke Skalka nad Váhom
Mgr. Bucheň Peter farár Čifáre
Mgr. Bujdák Stanislav SchP výpomocný duchovný Trenčín-Piaristi
Mgr. Bukovan Štefan farár a dištriktuálny dekan, inšpektor náboženstva Bošany
Mgr. Ing. Bulko Ján duchovná správca Nitra-Šindolka
PaedDr. Buranský Peter farár, riaditeľ DŠÚ Jelšovce
Mgr. Caránek Stanislav farár Horné Vestenice
ThDr., PhD. Cíbik Marcel farár, odborný asistent KSNR Nitra Trenčianske Teplice
ICLic. Cimerák Miroslav Kancelár BÚ, sudca DCS Nitra
Czyz Rafal SDS výpomocný duchovný, superior komunity Nitra
Mgr. Černák Jozef farár Prašice
Mgr. Čiernik Peter farár, honorárny dekan Blesovce
PaedDr. ThLic. Čieško Peter farár, pastorácia rodín v Nitrianskej diecéze Bánov
Mgr. Čurka Pavol farár, honorárny dekan Čermany
Daněk Vojtech výpomocný duchovný Trenčín – Opatová, (kňaz Olomouckej arcidiecézy) Trenčín
ThDr. PhD. Daniš Jozef SVD výpomocný duchovný Nitra-Kalvária
Daňo Rudolf farár, honorárny dekan Svätoplukovo
Mons.ThDr. ICLic. PhD. Daško Jozef farár, sudca DCS Topoľčianky
Mgr. Debnár Damián Peter OFM výpomocný duchovný pre správu františkánskeho kostola Nové Zámky
ThLic. Dian Daniel na invalidnom dôchodku, šéfredaktor Duchovného pastiera, cenzor, honorárny assessor Bratislava
Mgr. Dobiaš Karol výpomocný duchovný Trenčianska Teplá + Dekanát Nemšová
Mgr. Dorotčin Ján farár, dištriktuálny sekretár Solčany
Mons. ThLic. Dragúň Marián rektor Kňazského seminára sv. Gorazda, kanonik-magister junior I. Nitra – KSNR
Drogoš Andrzej SDS kaplán v sociálnych zariadeniach (Hospic u Bernadetky) Nitra
Mgr. Drzewicki Cyryl Mariusz CCG výpomocný duchovný pre Kostol BSJ Zlaté Moravce
Mgr. Dúbravický Dušan farár Dedinka
ThLic., PhD. Ďatelinka Anton vicekancelár BÚ, administrátor, asistent KSNR Nitra, pastoračná starostlivosť o veriacich naviazaných na latinskú liturgickú tradíciu Nitra – Horné mesto
ICLic. Ďurás Marek farár, dištriktuálny sekretár Strekov
Mons. Ďurčo Zoltán farár, kanonik-senior, biskupský vikár pre veriacich maďarskej národnosti Nové Zámky
ICLic. Ďuriga Ján farár, sudca DCS; honorárny dekan Nitra-Dražovce
Mgr. Ďuriš Ivan administrátor, starostlivosť o komunitu v Nitre – Orechovom Dvore Dolné Krškany
PaedDr. Farkaš Zsolt farár, dištriktuálny sekretár, pastorácia miništrantov, administrátor excurrendo Bíňa Svodín
ThLic. PhD. Filin Andrej administrátor, pastoračná starostlivosť o mládež v diecéze, člen DKR, vyučujúci v KSNR Kozárovce
Flimel Ivan CSsR rektor Kaplnky PM Matky ustavičnej pomoci Kostolná-Záriečie Drietoma
ThLic. PhD. Fóthy Zoltán farár, dištriktuálny dekan Štúrovo
Franek Peter SchP výpomocný duchovný pre správu piaristického kostola Trenčín-Piaristi
Mons. Fronc Gašpar odborný asistent CMBF Bratislava a KSNR Nitra, výpomocný duchovný pre univerzitnú mládež, magistrálny kaplán ZRMR, pastorácia členov ZRMR Nitra
PaedDr. PhDr. PhD. Gajdoš Jozef administrátor Rybník
PhDr. PhD. Gál Ľubor farár, pastorácia detí v diecéze – eRko Nová Ves nad Žitavou
Mgr. Gallas Roman farár, dištriktuálny dekan Zbehy
Mgr. Garaj Stanislav farár, dištriktuálny dekan Bánovce nad Bebravou
Mgr. Gendiar Juraj SchP výpomocný duchovný pre správu piaristického kostola Trenčín-Piaristi
Gerboc Štefan SVD výpomocný duchovný; na odpočinku Nitra-Kalvária
Mgr. Golha Masseo Patrik OFM rektor Kostola sv. Františka Assiského Nové Zámky
Mgr. Gondec Ioan farár Beša
Mgr. Gračka Tomáš administrátor Velčice
MVDr. Greisiger Richard SJ výpomocný duchovný; Horná Súča
Mgr. Grédi Zoltán výpomocný duchovný Veľký Cetín
Mgr. Grieger Waldemar SVD výpomocný duchovný Nitra – Kalvária
Mgr. Grznár Anton administrátor Čeladice
MUDr. Gunčaga Jozef SF na misiách, honorárny dekan Rusko
Mgr. Guniš Andrej výpomocný duchovný, starostlivosť o seniorov v ZSS a DSS v Topoľčanoch Topoľčany
Mons. Gurín Dominik farár Dežerice
Mgr. Hafera Miroslav farár, honorárny dekan Lukáčovce
Mgr. Haluza Jozef výpomocný duchovný Veľký Lapáš
ThDr.; PhD. Hanko Igor farár Dolný Pial
Mons. Hanulík Karol kanonik-penitenciár Nitra-Katedrála
Mgr. Hasík Radovan výpomocný duchovný, starosť o členov Komunity Emanuel v Nitre, MSC Lukov Dvor (kňaz Banskobystrickej diecézy) Nitra-Klokočina
PaedDr. Havran Ľubomír farár, dištriktuálny dekan, honorárny dekan Trenčín
Mgr. Hayden Peter farár Čaka
Mgr. Hegyi Peter kaplán Nové Zámky
doc. ThDr.; PhD. Hlad Ľubomír kaplán univerzitný, rektor UPC v Nitre, odborný asistent KSNR Nitra, asistent UKF Nitra Nitra
Mgr. Hlavina Jozef kaplán Zlaté Moravce
Mgr. Holečka Róbert kaplán Nitra – Klokočina
PaedDr. Holka Jozef farár Horné Lefantovce
Mgr.; PhD. Horka Róbert farár, výpomocný duchovný Dekanátu Lužianky Lehota
Horniak Václav SVD kaplán, excurrendo Hontianska Vrbica Kukučínov
ThLic. (SSLic. ?) Hosťovecký Miroslav administrátor Kalná nad Hronom
Mgr. Hoždora Miroslav farár Klátová Nová Ves
Mgr. Hrabovský Ján administrátor Bobot
Hríb Ján SchP kaplán pre duchovnú správu Kostola sv. Ladislava Nitra-Piaristi
Mgr. Hruška Miroslav OSPPE kaplán Topoľčany – sv. Gorazd
Mgr. Hudec Ján farár, honorárny dekan Michal nad Žitavou
Ing. Mgr. Hudeček František na odpočinku (kňaz Trnavskej arcidiecézy) Podhorany
Mgr. Hupka Jozef farár, excurrendo Chľaba Kamenica nad Hronom
Chrastina Viliam farár Veľké Bierovce
Mgr. Chrenšč Ján farár, administrátor excurrendo Šurianky Nové Sady
Mgr. Chrząściel Jacek SDS rektor Kostola sv. C a M Nitra-Mlynárce (Nitra-Dolné mesto)
Mgr. Illéš Stanislav farár Želiezovce
ThLic., PhD. Ižold Anton farár Nevidzany
ThLic. Jakubov Viktor SF výpomocný duchovný Veľké Ripňany
PaedDr.; PhD. Janček Marián farár Starý Tekov
ICLic. Jandura Peter špirituál KSNR, asistent KSNR Nitra (kňaz Banskobystrickej diecézy) Nitra – KSNR
Mgr. Janíček Eduard administrátor Šišov
Mgr. Janíček Jozef výpomocný duchovný Nitra-Klokočina
Mgr. Janík Peter farár Slatina nad Bebravou
Mons. Javor Marián výpomocný duchovný, honorárny kanonik, honorárny dekan, sudca DCS Trnava Zlaté Moravce
Mons. Prof. ThDr. PhD. Judák Viliam diecézny biskup, profesor KSNR Nitra Nitra – Hrad
Mgr. Kajanovič Dušan farár Beladice-Veľké Chrašťany
Mons. ThLic. Ing. arch. Kapusňák František SF dôchodca Čadca
ThDr.; PhD. Kaššovic Stanislav farár Mojzesovo
Mgr. Kaštan Peter farár Diviaky nad Nitricou
Kavoň Serafín výpomocný duchovný (kňaz Spišskej diecézy na dôchodku) Veľké Ludince
Mgr. Kellner Ondrej farár, člen komisie Biblickej olympiády za diecézu, štúdiá, riaditeľ DKÚ Lužianky
Mgr. Kendra Jozef Mária CCG výpomocný duchovný Zlaté Moravce
ThDr. Ing.; PhD. Kičin Peter na invalidnom dôchodku Piešťany
Mgr. Klapica Pavol farár Veľké Lovce
ThDr. PhDr., PhD. Klech Peter farár, honorárny dekan Jarok
Mgr. Klinko Juraj administrátor, dištriktuálny sekretár Krušovce
Mgr. Klóska Mieczysław SCJ administrátor Veľké Ripňany
Mgr. Knapec Peter farár, dištriktuálny sekretár Malá Hradná
Mgr. Kobliha Pavel SVD výpomocný duchovný Nitra – Kalvária
PhDr. Kobyda Radovan Ján farár Veľký Lapáš
ThDr. HELic., PhD. Kollár Pavol výpomocný duchovný (kňaz Banskobystrickej diecézy) Ludanice
Mgr. Kollárik Ján kaplán Vráble
Mgr. Koníček Karol farár Tesárske Mlyňany
Mgr. Kopáč Jozef kaplán Trenčín
Mgr. Kopecký Pavol Róbert O. Praem. administrátor Jasová
PhDr. Ing. Mgr. Kopecký Rudolf farár Branč
ICLic. Korenčiak Peter farár, sudca DCS Drietoma
Mgr. Kostolný Miroslav farár Veľké Zálužie
Mgr. Košík Anton farár, honorárny dekan Svinná
Košút Sebastián na odpočinku (kňaz Diecézy Tivoli, Taliansko) Dolný Ohaj
Mgr. Kotras Marek SchP rektor Kostola sv. Ladislava v Nitre Nitra-Piaristi
Mgr. Kovács František farár Jelenec
Mgr. Kovács Ladislav na invalidnom dôchodku Nové Zámky
Mgr. Kováč Imrich výpomocný duchovný, honorárny dekan – prepožičaný do 30.6.2024 do Trnavskej arcidiecézy Trnava – Sv. Mikuláša
Kováč Ján administrátor Nitrianska Blatnica
Mgr. Kováč Ladislav farár, znalec Subkomisie pre katechézu pri komisii KBS Skýcov
Mgr. Kováč Peter farár Semerovo
PhDr. PaedDr. Kováč Štefan výpomocný duchovný Prašice + Dekanát Topoľčany
Mons. Mgr. Kováčik Anton honorárny dekan, na odpočinku, výpomocný duchovný Nitra – Dolné mesto
Mgr. Kováčik František farár Malé Hoste
Mgr. Kovaľ Ondrej administrátor Nadlice
PaedDr. Mgr. Kozák Milan farár, dištriktuálny sekretár Čavoj
Mgr. Krajčo Milan farár Preseľany
Mgr. Kráľ Igor SVD administrátor Nitra-Kalvária
Mons. ThLic. Kráľ Jozef titulárny opát (Skalka), apoštolský protonotár, kanonik Baziliky Sancta Maria Maggiore Rím
PaedDr. Krasňanský Miloš farár Vráble
Mgr. Kresáň Emil výpomocný duchovný Veľký Lapáš
Mgr. Križan Marián farár; dištriktuálny sekretár Ipeľský Sokolec + exc. Kubáňovo
Mgr. Križan Roman výpomocný duchovný Skačany + dekanát Bošany
Mgr. Krkoška Milan honorárny kanonik, na odpočinku (kňaz Žilinskej diecézy) Nitra
Kročka Jarolím na odpočinku, honorárny kanonik DSS Horné Štitáre
Mgr. Kročka Martin farár Výčapy-Opatovce
Mgr. Kruták Pavol SVD výpomocný duchovný Nitra – Kalvária
Mgr. Kukla Miroslav farár, člen DKR Trenčín-Juh
Mgr. Kukučka Peter farár Maňa
Mgr. Kuna Jozef farár Trenčianske Mitice
Mons. Kupčík Milan farár, honorárny dekan Radošina
Mgr. Kurowidzki Robert Tomasz OSPPE administrátor Topoľčany-sv. Gorazd
Mgr. Kürthy Tomáš farár Kolíňany
Kuszaj Adam SDS výpomocný duchovný v ZSS a pre Kostol sv. Cyrila a Metoda Nitra-Mlynárce (Nitra-Dolné mesto)
Mgr. Kušnír Ján SVD výpomocný duchovný Nitra-Kalvária
Mgr. Kutiš Lukáš administrátor Ivanka pri Nitre
Lednický Jozef na invalidnom dôchodku Piešťany
Mgr. et Mgr. Lenčéš Patrik kaplán Šurany
Mgr. Lenčéš Radoslav kaplán Štúrovo
Licsko Valent farár, honorárny dekan Pohranice
Mgr. Ligač Martin kaplán Topoľčany
Lichtner Ján SchP výpomocný duchovný Nitra-Piaristi
ThDr.; PhD. Linet Pavol farár, odborný asistent KSNR Nitra Ostratice
Mgr. Ložek Lukáš administrátor, dištriktuálny sekretár Ladice
Th.Mgr. Lugowski Stanislav na odpočinku, výpomocný duchovný Trenčianske Teplice
Mgr. Lutišan Gustáv administrátor Bánovce nad Bebravou
Lysičan Miroslav farár Trenčín Opatová
Mgr. Madassery Lonappan Martin SVD administrátor, excurrendo Hontianska Vrbica Kukučínov
Mgr. Madola Miloslav farár Lipová
Mgr. Maga Peter uvoľnený do služby v diecéze Chambéry-Maurienne-Tarentaise Francúzsko
Mons. Magyar Károly výpomocný duchovný Bešeňov
Macho Jozef farár, honorárny dekan Žirany
Mgr. Maják Štefan farár, honorárny dekan, riaditeľ Kanet n.o., rektor Domu sv. Bystríka Čičmany
Mgr. Majerčík Michal v spoločenstve Cor et Lumen Christi v Londýne Londýn
Majtán Pavol na odpočinku, honorárny dekan Veľká Hradná
Mgr. Makovický Ľubomír výpomocný duchovný Výčapy-Opatovce
Mgr. Marko Jozef farár Mojmírovce
Mgr. Markovič Jozef na invalidnom dôchodku Šaštín-Stráže
Mgr. Martiš Miroslav farár, prepožičaný do služby v Plzeňskej diecéze Stříbro
Mgr. Martíny Ľuboš farár Ludanice
Mgr. Maruna Peter farár Tekovské Nemce
Mons. ThLic. Maslák Rudolf Slovenská katolícka misia Mníchov (Nemecko)
Mgr. Medvec Martin farár Dolná Súča
Mgr. Mičovský Martin administrátor Horné Obdokovce
Mgr. Mičuda Viktor farár Nitrianske Rudno
Mgr. Mihálik Peter farár, pastoračná starostlivosť o mládež v diecéze Veľký Ďur
ICLic. Mihálka Luboš kaplán, štúdiá v Benátkach; obhajca zväzku DCS Nemšová
ThDr. Michalíček Martin generálny sekretár Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) St. Gallen
ThDr., PhD. Michalov Peter farár, dištriktuálny dekan Močenok
Mgr. Michalovič Viliam farár Tvrdošovce
Mgr. Michút Ján farár Veľká Lehota
Minďár Peter uvoľnený z pastoračnej služby, na odpočinku Nemšová
ThLic. Mišovič Peter kaplán Preseľany
Mgr. Mituta Andrzej výpomocný duchovný Trenčín-Juh
Mgr. Molek Dušan farár Nitra-Janíkovce
Mgr. Mujgoš Jaroslav farár Trenčianske Biskupice
Mgr. Musil Juraj farár Sľažany
Nagy Gabriel Emanuel výpomocný duchovný Nové Zámky
Mgr. Nagy Ondrej farár, dištriktuálny dekan, inšpektor náboženstva Dvory nad Žitavou
ThLic. Nemček Július kaplán Starý Tekov
Németh Rudolf na odpočinku Štvrtok na Ostrove
Mgr. Neviďanský Henrich farár, excurrendo Kamenný Most Bruty
Mgr. Nízl Martin duchovný správca ZSS Promerite Quieti sv. Svorada, výpomocný duchovný Nitra – Zobor
Nižník Štefan farár, honorárny dekan Horné Srnie
Mgr. Nuota Juraj pastoračná výpomoc vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v Sterling Heights v Arcidiecéze Detroit (USA) Sterling Heights
Mgr. Okkel Jozef výpomocný duchovný (s bytom v Bojniciach) Nitrianske Rudno
ThLic. Ondráš Jaroslav farár, dištriktuáony . sekretár + katechéti, člen DKK, pastorácia rodín Nemčiňany
Mons. Ondrejička Ján na odpočinku (kňaz Žilinskej diecézy) Nemšová – Ľuborča
Mgr. Ondriaš Dominik kaplán Topoľčany
Mons. Oravský Vladimír farár, past.star.pre maď.hovor.veriacich v Nitre Nitrianske Hrnčiarovce
Orlický Alojz SchP výpomocný duchovný Nitra-Piaristi
Mgr. Országh Martin farár Lehota
Mons. Paliatka Peter farár Bojná
Mgr. Palkovič Vladimír farár, pastorácia pútnikov do Sv. Zeme a iné pútn. miesta Nový Tekov
Paluch Ján SVD kaplán + FN Nitra Nitra-Kalvária
Pati František Karol O. Praem. administrátor Dubník
Mgr. Patúc Peter farár Čierne Kľačany
Paulini Vladimír titulárny opát klížsky, výpomocný duchovný (+ Psychiatrická nemocnica) Veľké Zálužie
Mons. Pavčír Ján na odpočinku (kňaz Trnavskej arcidiecézy) Šurianky
Mgr. Pavlík Tomáš prefekt KSNR (kňaz Žilinskej diecézy) Nitra-KSNR
PaedDr., PhD. Pavúk Martin MSC administrátor gréckokatolíckej farnosti v Nitre Nitra – gréckokatolícka farnosť
Ing. Mgr. Pecha Eduard farár, člen DER Rastislavice + exc. Jatov
Mgr. Petrek Jozef farár Selec
Mgr. Peťovský Michal kaplán Komjatice
Pintér Zoltán honor.kanonik i honor. dekan, od 15.9.2021 na dôchodku; výpomocný duchovný do 30.11.2023 v Trnavskej arcidiecéze Hurbanovo
Mgr. Písečný Igor farár, dištr. Sekretár, člen DKK Veľký Kýr
Mgr. Pluta Juraj výpomocný duchovný Nitra-Klokočina
Mgr. Plutinský Jozef tajomník biskupa, ceremoniár, výpomocný duchovný Nitra – Horné mesto
Podlipa Stanislav na dôchodku Šurianky
PaedDr. Mgr. Polák Milan farár Nitra-Zobor
Mgr. Poliak Silvester Michal výpomocný duchovný, duchovný správca FNsP Nové Zámky
Mgr.; ECLJ Porochnavec Pavol Alojz administrátor, sekretár vikariátu, väz. duch. Správa; pôsobiaci v Pražskej arcidiecéze podľa poslednej dohody do 31.3.2027 Lysá n/Labem (Česká rep.)
ICLic. Poterała Tomasz MSC výpomocný duchovný, obhajca zväzku DCS, superior MSC na Slovensku Nitra – Klokočina
Mgr. Potočiar Alojz farár a dištr. dekan, člen DKR Horná Súča
ThLic. Prajzendanc Jan Tomasz CCG rektor Kostola Božského Srdca Ježišovho Zlaté Moravce
ThDr. Puss Alexander SJ administrátor + pastoračná starostlivosť o maďarsky hovoriacich vysokoškolských študentov Gbelce
ThDr. PhD. Rácz Štefan farár Hronovce + exc. Čata
ICDr., PhD. Rajec Michal súdny vikár DCS, odb.asistent KSNR Nitra
CSLic., PhD. Rebek Ľubomír invalidný dôchodca Hosťovce/Nitra
Mgr. Reiner Matej SVD kaplán Nitra-Kalvária
Mgr. Frank Lukáš kaplán Nitra – Dolné mesto
Mgr. Romaňák František CSsR výpomocný duchovný Drietoma
Mgr. Rybanský Eugen výpomocný duchovný, pôsobiaci v Arcidiecéze Viedeň do 31.8.2026 ??? (Viedeň, Rakúsko)
Mgr. Sabo Mikuláš výpomocný duchovný, pôsobiaci v Trnavskej arcidiecéze podľa poslednej dohody do 30.7.2024 Iža
Mgr. Sárai Attila farár a dištr. dekan, člen DKR Veľké Ludince + exc. Farná
doc. ThDr.; PhD. Sedláček Juraj univerzitný kaplán, rektor UPC Trenčín
Mgr. Sedláček Martin kaplán Bánovce nad Bebravou
Mgr. Sedlár Marek kaplán Bošany
Mgr. Siekel Štefan farár, člen DKR Zemné
Mgr. Skladaný Roman farár Veľké Bielice
Bc. Mgr. Smolka Ján farár, honorárny dekan,  člen DKR, člen DER Nemšová
ThDr. Ing.; PhD. Solčiansky Anton výpomocný duchovný (kňaz Bratislavskej arcidiecézy – prepožičaný od 1.7.2021 do 30.6.2024) Skalka nad Váhom
Mgr. Solík Ľubomír farár Žabokreky nad Nitrou
Staník Alexander farár Hronský Beňadik
Mgr. Stanko Pavol administrátor Zliechov
PaedDr. Mgr. Stenchlák Róbert farár – od r. 2018 Valaská Belá
Mgr. Strečka Jozef SVD výpomocný duchovný Nitra – Kalvária
ThDr., PhD. Stríženec Michal dôchodca; uvoľnený do Trnavskej arcidiecézy od 1.10.2021 do 30.9.2024 Piešťany – Sv. Cyrila a Metoda (výpomocný duchovný)
Mgr. Szalay András administrátor Bešeňov
ThLic., PaedDr., PhD. Sztyahula László farár, honor.dekan Kamenín
Mgr. Šabo Peter OISS kaplán školský Nitra-Spojená katolícka škola
Mgr. Šadlák Dušan uvoľnený pre Komunitu Dobrého Pastiera v Kláštore pod Znievom, na neurčito Kláštor pod Znievom + Nitrianske Pravno
Mgr. Šafár Jozef farár Oponice
Mgr. Šalamon Kristián Martin kaplán + školský kaplán pre Katolícku spojenú školu Nové Zámky
Mgr. Šenkárik Marek farár, dištriktuálny sekretár Ardanovce
Mgr. Šidlo Miroslav vicerektor-ekonóm Kňazského seminára sv. Gorazda, člen DER Nitra – KSNR
Mgr. Šimko Ján farár, honor.dekan Chynorany
Mgr. Šimkovič Stanislav SchP rektor piaristického kostola Trenčín-Piaristi
PaedDr. Šipoš Stanislav farár, inšpektor náb. Cabaj-Čápor
Mgr. Šrank Jozef kaplán Horné Vestenice
Mgr. Šrank Michal farár Omšenie
ThLic. Štálnik Peter farár, člen DKR a KK Zlaté Moravce
ThDr.; PhD. Štefanec Ján SVD kaplán Nitra – Kalvária
Mgr. Štefaník Peter výpomocný duchovný Prašice
Mgr. Ing. Štefánek Anton kaplán Močenok
Mgr. Štefánik Michal administrátor Uhrovec
Mgr. Štefánik Stanislav farár Trenčín – Orechové
Mgr. Ing. Štofko Martin diec.ekonóm – riaditeľ BÚ pre finančné, technické a materiálno-administratívne záležitosti (od 15.12.2018 na 5 rokov), kanonik-archidiakon hradňanský, člen Rady ekonómov,porad.orgánu doz.rady CSS Nitra
ThLic. PaedDr.;PhD. Šuba Tibor farár Hosťovce
Mgr. Šuliak Milan farár, člen DKR Úľany nad Žitavou
ThDr.; PhD. Šulík Ivan riaditeľ SSV, odb.asistent KSNR Nitra, cenzor, člen DKR Trnava
Šupa Vladimír na dôchodku Bošany (Praznovce)
Mons.Prof.ThDr.;   PhD. Šuráb Marian kanonik-magister junior II., prof. CMBF Bratislava a KSNR Nitra, cenzor, formácia kňazov, člen DKR Nitra
Mgr. Šurín Ignác farár, honorárny dekan Jedľové Kostoľany
Mgr. Šurín Mikuláš kaplán Nemšová
ICLic. Šútor František notár diec.kúrie,kanonik-archidiakon trenčiansky,sudca DCS,sekretár a zapisovateľ DKR Nitra
Mgr. Švancár Miroslav farár Kostolná Ves
ThDr.; PhD. Švec Ernest farár Lúčnica nad Žitavou
ThLic. Švejdík Jozef administrátor Sikenička
ThLic., PhD. Švercel Jozef farár Nitrianska Streda
Tassári Elemír výpomocný duchovný (s bytom v Horných Našticiach); na dôchodku Bánovce nad Bebravou
Tassári Július na dôchodku, honor.dekan Most pri Bratislave
Mgr. Tepličanec Ondrej farár Trenčianska Turná
ThLic. Tokarczyk Marek farár Palárikovo
Mgr.; PhD. Tomčányi Viktor farár, pastorácia Rómov Radava
Mgr. Tomica Jozef farár, člen DKR a KK Nitra – Klokočina
Mgr. Trnka Slavomír špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda, asistent KSNR Nitra               (kňaz Žilinskej diecézy) Nitra – KSNR
JUDr. ICLic. Trubač Branislav na 5 rokov od 1.7.2019 – do 30.6.2024 Bratislavská arc. (adm. Budmerice)
ThLic. PhDr. PaedDr.; PhD. Tupý Branko výpomocný duchovný (kňaz Rožňavskej diec.) Močenok
Mgr. Uhrin Vladimír farár Melek
Mgr. Utekal Ľuboš administrátor Dubodiel
ICLic. Uváček Marian farár, sudca DCS Báb
Mgr. Vagaš Peter SVD kaplán Nitra-Kalvária
Valach Ondrej výpomocný duchovný, honorárny kanonik, honor.dekan Vráble
Ing. Mgr. Valachovič Peter SchP výpomocný duchovný pre Kostol sv. Ladislava v Nitre Nitra-Piaristi
Mgr. Valaský Peter farár od 1.2.2020, dištr. sekretár, člen DKK, past.star.o miništrantov v diecéze Soblahov
Ing. Mgr. Valkovič Branislav kaplán Jacovce
Mons. Vallo Ján farár, honor.dekan Trenčianska Teplá
Mons. ThDr.; PhD. Vallo Štefan veľprepošt, správca katedrály, kanonik kustos, honor.dekan, predseda DLK, odb.asistent KSNR Nitra, člen DKR Nitra
Vanda Károly farár, honorárny dekan, honorárny kanonik Salka + exc. Bajtava
Vandegehuchte Frank J. S. MSC výpomocný duchovný + nemocnica Topoľčany
Vaňo Pavol administrátor Kolta
Mgr. Vaňo Igor farár – od r. 2017 Žemliare
Varecha Štefan CSsR výpomocný duchovný Drietoma a dekanát Nemšová Drietoma + dekanát Nemšová
Mgr. Dominik Tisovský kaplán Trenčín
ICLic. Varhaník Jozef farár, honorárny dekan, sudca DCS Rybany
Mgr. Vavro Dalibor výpomocný duchovný, na štúdiách kánonického práva Močenok; Rím
Mgr.; PhD. Vícen Štefan farár a dištr. dekan Šurany
Mgr. Vician Ján farár Veľké Chlievany
ICDr.; PhD. Virág Marek farár, sudca DCS Nitrianske Sučany
Mgr. Vitek Martin administrátor Tlmače
Mgr. Vlasák Jozef farár, honorárny dekan Obyce
Mgr. Vlček Michal farár Jacovce
ThDr. (PhD.) Vojtek Jozef výpomocný duchovný Hronský Beňadik + Kláštor H. Beňadik (resp. Kysucké Nové Mesto)
ThDr.; PhD. Vojtek Štefan farár Komjatice
Mgr. Weny Karol farár Podhorany
Mons. ThDr., PhD. Zahatlan Pavol farár a dištr. dekan, odb.asistent KSNR Nitra; kanonik Nitra – Dolné mesto
Mgr. Zajac Michal kaplán Nitra-Chrenová
Zaujec Milan farár, honor.dekan Vinodol
Mgr. Zelenák Tomáš farár, člen DKK Urmince
Mgr.; SLL. Zemančík Viliam vicerektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Rím (Taliansko)
Mgr. Zemko Ondrej farár Krásno
Mgr. Žovic Anton administrátor Tekovské Lužany
Mgr. Cempura Józef SCJ. kaplán Veľké Ripňany

 

Mgr. Fabík Branislav ženatý trvalý diakon Nitra-Klokočina + Topoľčany
Mgr. Fojtík Jozef ženatý trvalý diakon Bánovce nad Bebravou
Mgr. Mihálik Roman ženatý trvalý diakon dekanát Nemšová
Vavrík Anton diakon na invalidnom dôchodku Veľké Zálužie
Mgr. Kubala Pavol ženatý trvalý diakon Trenčín-Juh
Mgr. Laboš Marián ženatý trvalý diakon Komjatice
ThDr., PhD. Lyko Miroslav ženatý trvalý diakon Nitra-Klokočina