Zoznam kňazov

Kňazi pôsobiaci na území biskupstva:

Patrik Adam farár Kozárovce
Marek Adamkovič k. Nové Zámky
Július Andruško k. Nové Zámky
Mons. Dušan Argaláš farár Topoľčany
Peter Bajzík administrátor Dubodiel
Peter Juan Pablo Bako k. Topoľčany
Stanislav Ladislav Baláž OFM, duchovný – nemocnica Nové Zámky
Mons. Ľudovít Baláži na odpočinku Cabaj-Čápor, h. kanonik
Tomáš Baleja SVD, kaplán Nitra – Kalvária
Ginepro Peter Barok OFM, výpomocný duchovný Nové Zámky
Štefan Bebjak SVD, farár Trávnica
Vladislav Bednár OT, duchovný – kláštor Topoľčany
Mons. Ladislav Belás titulárny opát zoborský, kanonik
Pavol Benko SF duchovná správa Trenčín – nemocnica
Peter Beňo farár Skalka nad Váhom
Pavol Berka administrátor Nitra – Horné mesto
Dušan Berta výpomocný duchovný Skalka nad Váhom
Štefan Bíróczi výpomocný duchovný pre maďarsky hovoriacich veriacich v Nitre, h. dekan
Jozef Blahovec administrátor Vysočany
Peter Blahovec farár Lukáčovce
František Bogdan farár Dolný Ohaj
Mikuláš Ján Bohdal OFM, výpomocný duchovný Nové Zámky
Iván Borka farár Mužla
Martin Bošanský farár Nitra-Chrenová
Marek Božik farár Obyce, h. dekan
Witold Brańka farár Závada
Mons. Ernest Bredschneider farár Čeľadice
Peter Brenkus farár Výčapy-Opatovce, h. dekan
Peter Brisuda farár Skačany, h. dekan
Marián Briška na odpočinku v Nitre
Mons. Dominik Brňák výpomocný duchovný Bošany, kanonik
Mons. Peter Brodek generálny vikár, kanonik
Mons. Pavol Brzý katedrálny archidiakon, kanonik
Štefan Bučo farár Nadlice
Peter Bucheň administrátor Čifáre
Štefan Bukovan farár Bošany
Stanislav Bujdák SchP, výpomocný duchovný Trenčín-Piaristi
Ján Bulko duchovný správca Nitra-Šindolka
Peter Buranský farár Jelšovce, riaditeľ DŠÚ
Stanislav Caránek administrátor Žitavany
Marcel Cíbik kancelár Biskupského úradu
Miroslav Cimerák notár Biskupského úradu v Nitre
Jozef Černák farár Prašice
Peter Čiernik farár Blesovce
Peter Čieško administrátor Bánov
Pavol Čurka farár Semerovo
Rudolf Daňo farár Svätoplukovo, h. dekan
Mons. Jozef Daško farár Topoľčianky
Adam Dedík SCJ, k. Veľké Ripňany
Daniel Dian šéfredaktor Duchovného pastier, assessor „ad honorem“
Róbert Dorman
Ján Dorotčin farár Solčany
Mons. Jozef Dragúň výpomocný duchovný Nové Zámky
Mons. Marián Dragúň rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre
Andrzej Drogoš SDS, predstavený komunity
Cyril Mariusz Drzewicki CCG, výpomocný duchovný Zlaté Moravce
Dušan Dúbravický výpomocný duchovný Rybany
Anton Ďatelinka k. Nitra – Chrenová, správa kostola sv. Michala, Nitra
Marek Ďurás administrátor Kolíňany
Mons. Zoltán Ďurčo farár Nové Zámky, biskupský vikár pre veriacich maď. národnosti, kanonik
Ján Ďuriga farár Dražovce
Ivan Ďuriš výpomocný duchovný Bánovce nad Bebravou
Peter Dušička SVD, výpomocný duchovný rehole SVD
Jozef Dvorský SDB, kanonik-penitenciár
Zsolt Farkas farár Svodín
Andrej Filin výpomocný duchovný Nitra – Dolné mesto, poverený starostlivosťou o mládež
Ivan Flimel CSsR, výpomocný duchovný Drietoma
Zoltán Fóthy farár Štúrovo
Peter Franek SchP, rektor Trenčín-Piaristi
Mons. Gašpar Fronc výpomocný duchovný pre univerzitnú mládež Nitra
Jozef Gajdoš výpomocný duchovný Veľký Lapáš
Ľubor Gál administrátor Nová Ves nad Žitavou
Roman Gallas farár Zbehy
Stanislav Garaj farár Bánovce nad Bebravou
Juraj Gendiar SchP, rektor kostola Nitra-Piaristi
Ioan Gondec farár Beša
Branislav Egid Golha OFM, výpomocný duchovný Nové Zámky
Tomáš Gračka administrátor Hronský Beňadik
Zoltán Grédi výpomocný duchovný Veľký Cetín
Waldemar Grieger SVD, výpomocný duchovný Nitry – Kalvária
Anton Grznár administrátor Čavoj
Jozef Gunčaga misijná činnosť Rusko
Andrej Guniš farár Žabokreky nad Nitrou
Mons. Dominik Gurín farár Dežerice
Miroslav Hafera špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda Nitra, h. dekan
Jozef Haluza CSsr., výpomocný duchovný v Kláštore v Hronskom Beňadiku
Igor Hanko šéfredaktor Katolíckych novín
Mons. Karol Hanulík duchovný správca v DD a DSS PQ sv. Svorada v Nitre
Ľubomír Havran farár Radošina, h. dekan
Peter Hayden farár Čaka
Josef Anton Hegglin MSC, diecézny exorcista
Peter Hegyi k. Veľký Cetín
Ľubomír Hlad rektor UPC Nitra
Jozef Hlavina k. Trenčín
Jozef Holka farár Horné Lefantovce
Róbert Horka farár Lehota
Miroslav Hosťovecký na štúdiách v Ríme
Miroslav Hoždora farár Nevidzany
Ján Hrabovský administrátor Bobot
František Hronský k. Horné Vestenice
Jozef Hupka farár Kamenica nad Hronom
Jozef Hužovič výpomocný duchovný Nitra – Horné mesto
Viliam Chrastina farár Veľké Bierovce
Ján Chrenšč farár Nové Sady
Jacek Chrzasciel SDS, duchovný správca Kostola sv. Cyrila a Metoda Nitra Mlynárce
Rudolf Chudý na odpočinku Košice, h. dekan
Stanislav Illéš farár Želiezovce
Milan Ivánek farár Veľký Ďur, h. dekan
Anton Ižold farár Veľké Zálužie
Viktor Jakubov farár Krásno
Mons. Michal Janech výpomocný duchovný Bánovce nad Bebravou
Marián Janček farár Urmince
Eduard Janíček uvoľnený do Bratislavskej arcidiecézy
Jozef Janíček výpomocný duchovný Komjatice
Peter Janík farár Slatina nad Bebravou
Milan Jánoš farár Malá Hradná
Mons. Marián Javor výpomocný duchovný Zlaté Moravce, h. kanonik a h. dekan
Mons. Viliam Judák diecézny biskup
Dušan Kajanovič farár Ludanice
Mons. František Kapusňák SF na odpočinku
Stanislav Kaššovic farár Ivanka pri Nitre
Peter Kaštan farár Diviaky nad Nitricou
Milan Kavor farár Rybany, kanonik, h. dekan
Ondrej Kellner výpomocný duchovný Jelenec, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Nitre
Jozef Mária Kendra CCG, výpomocný duchovný Zlaté Moravce, Tešitelia
Peter Kičin Piešťany
Pavol Klapica farár Veľké Lovce
Juraj Klinko k. Nitra – Klokočina
Peter Klech farár Jarok, h. dekan
Mieczyslaw Klóska SCJ, administrátor Veľké Ripňany
Peter Knapec administrátor Trenčianske Biskupice
Radovan Kobyda farár Veľký Lapáš
Ján Kollárik  k. Trenčín – Juh
Pavol Kondé výpomocný duchovný Pohranice, h. dekan
Karol Koníček farár Tesárske Mlyňany
Rudolf Kopecký farár Branč
Pavol Róbert Kopecký OPraem, farský administrátor Jasová
Peter Korenčiak farár Drietoma
Miroslav Kostolný farár Starý Tekov
Anton Košík farár Svinná, h. dekan
František Kovács farár Jelenec
Ladislav Kovács na dôchodku
Ľuboš Kováč SchP
Ján Kováč SchP, administrátor Nitrianska Blatnica
Ladislav Kováč administrátor Skýcov
Štefan Kováč farár Rybník
Peter Kováč farár Rastislavice
František Kováčik farár Veľké Bielice
Mons. Anton Kováčik farár Veľký Klíž
Ondrej Kovaľ k. Šurany
Milan Kozák farár Zliechov
Milan Krajčo farár Preseľany
Mons. Jozef Kráľ titulárny opát (Skalka), kanonik patriarch. baziliky
Miloš Krasňanský farár Vráble
Emil Kresáň farár Veľké Chlievany
Marián Križan farár Ipeľský Sokolec
Roman Križan výpomocný duchovný Kostolná Ves
Jarolím Kročka kanonik, na odpočinku Topoľčany-Tovarníky
Martin Kročka administrátor Veľké Chyndice
Miroslav Kukla farár Motešice
Peter Kukučka farár Maňa
Jozef Kuna farár Dolná Súča
Mons. Milan Kupčík farár Trenčín, h. dekan
Lukáš Kutiš k. Preseľany
Robert Kurowidzki OSPPE, kaplán Topoľčany-sv. Gorazda
Tomáš Kürthy farár Tvrdošovce
Ján Kušnír SVD, výpomocný duchovný Nitra-Kalvária
Štefan Lašák farár Veľký Cetín, h. dekan
Dariusz Latuszek SAC, výpomocný duchovný Hron. Beňadik
Jozef Lednický Piešťany
Valent Licsko farár Pohranice, h. dekan
Cyril Lieskovský farár Michal nad Žitavou
Ján Lichtner  SChP, výpomocný duchovný Nitra-Piaristi
Pavol Linet farár Mojzesovo
Martin Madassery Lonappan SVD, kaplán Nitra – Kalvária, výpomoc Nitra – Janíkovce
Lukáš Ložek administrátor Ladice
Stanislav Lugowski farár Trenčianské Teplice, h. dekan
Gustáv Lutišan administrátor Sľažany
Miroslav Lysičan farár Omšenie
Miloslav Madola farár Dedinka
Peter Maga farár Strekov
Peter Magura SDB, výpomocný duchovný Topoľčany
Mons. Karol Magyar výpomocný duchovný Bešeňov
Jozef Macho farár Žirany, h. dekan
Štefan Maják farár Čičmany
Michal Majerčík administrátor Kostolná Ves
Pavol Majtán na odpočinku Veľká Hradná, h. dekan
Ľubomír Makovický výpomocný duchovný Výčapy-Opatovce
Jozef Marko farár Trenčianska Turná
Jozef Markovič farár Lipová
Peter Martinec na dôchodku
Ľuboš Martíny administrátor Jacovce
Peter Maruna farár Tekovské Nemce
Mons. Rudolf Maslák Slovenská katolícka misia – Mníchov
Martin Mičovský k. Bánovce nad Bebravou
Peter Mihálik administrátor Lužianky
Ľuboš Mihálka k. Nemšová
Martin Michalíček generálny  vicesekretár Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) v St. Gallene vo Švajčiarsku
Peter Michalov farár Močenok
Viliam Michalovič farár Janíkovce
Ján Michút farár Veľká Lehota
Viktor Mičuda farár Nitrianske Rudno
Peter Minďár na dôchodku Nemšová
Peter Mišovič k. Topoľčany
Andrzjej Mituta CCG, výpomocný duchovný Maňa
Dušan Molek výpomocný duchovný Nitra – Klokočina
Jaroslav Mujgoš výpomocný duchovný Topoľčianky
Juraj Musil k. Nitra – Dolné mesto
Jozef Nagy na odpočinku Zlaté Moravce, h. dekan
Ondrej Nagy farár Dvory nad Žitavou
Tibor Nagy uvoľnený z úradu
Rudolf Németh na odpočinku Bratislava
Henrich Neviďanský farár Bruty
Martin Nízl výpomocný duchovný Bánovce nad Bebravou
Štefan Nižník farár Horné Srnie
Juraj Nuota slovenská farnosť v Sterling Heights, USA
Jozef Okkel výpomocný duchovný Skačany
Jaroslav Ondráš farár Nemčinany
Dominik Ondriaš k. Nemšová
Mons. Vladimír Oravský farár Nitrianske Hrnčiarovce
Alojz Orlický  SChP, výpomocný duchovný Nitra-Piaristi
Martin Országh administrátor Tlmače
Mons. Peter Paliatka farár Bojná
Vladimír Palkovič farár Nový Tekov
Ján Paluch  SVD, kaplán Nitra-Kalvária, duchovný FN Nitra
František Karol Pati OPraem., farský administrátor Dubník
Peter Patúc farár Čierne Kľačany
Vladimír Paulíni výpomocný duchovný Veľké Zálužie, titulárny opát klížsky
Jozef Petrek farár Selec
Michal Peťovský k. Nitra – Klokočina
Zoltán Pintér farár Bešeňov, h. kanonik
Miloš Pizovka CSsR, výpomocný duchovný Drietoma
Igor Písečný farár Veľký Kýr
Juraj Pluta farár Palárikovo
Jozef Plutinský tajomník a ceremoniár diecézneho biskupa
Stanislav Podlipa výpomocný duchovný Šurianky
Mila Polák farár Nitra – Zobor
Pavel Porochnavec  ČR
Marek Poláčik SVD, výpomocný duchovný Nitra-Kalvária
Tomasz Poterała MSC, výpomocný duchovný Nitra – Klokočina, Neokatechumenát Nitra
Alojz Potočiar farár Horné Vestenice
Tomasz M. Prajzendanc CCG, rektor Kostola Božského Srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach
Mons. Ján Pristač výpomocný duchovný Beladice, kanonik
Štefan Rácz farár Hronovce
Michal Rajec súdny vikár
Ľubomír Rebek výpomocný duchovný Zlaté Moravce
František Romaňák CSsR výpomocný duchovný Drietoma
Eugen Rybanský služba v Salzburgskej arcidiecéze
Attila Sárai farár Veľké Ludince
Juraj Sedláček rektor UPC Trenčín
Marek Sedlár k. Zlaté Moravce
Štefan Siekel administrátor Gbelce
Roman Skladaný farár Malé Hoste
Ján Smolka farár Nemšová, h. dekan
Ľubomír Solík farár Velčice
Alexander Staník farár Kalná nad Hronom
Pavol Stanko k. Bošany
Róbert Stenchlák farár Valaská Belá
Jozef Strečka SVD, administrátor Nitra-Kalvária
Tomáš Stibula na štúdiách Lublin
Michal Stríženec výpomocný duchovný Topoľčianky
András Szalay farský administrátor Bíňa
László Sztyahula farár Kamenín, h. dekan
Dušan Šadlák uvoľnený z pastorácie
Jozef Šafár farár Horné Obdokovce
Kristián Martin Šalamon OP, výpomocný duchovný Starý Tekov
Marek Šenkárik administrátor Šišov
Miroslav Šidlo vicerektor Kňazského seminára sv. Gorazda Nitra
Ján Šimko farár Chynorany, h. dekan
Stanislav Šimkovič SchP
Stanislav Šipoš farár Cabaj – Čápor
Jozef Šrank  k. Jacovce
Michal Šrank administrátor Oponice
Peter Štálnik farár Zlaté Moravce
Ján Štefanec SVD., kaplán Nitra – Kalvária
Anton Štefánek k. Štúrovo
Michal Štefánik výpomocný duchovný Horná Súča
Peter Štefánik administrátor Čermany
Stanislav Štefánik farár Trenčín – Orechové
Martin Štofko diecézny ekonóm Nitra, kanonik
Tibor Šuba farár Hosťovce
Ivan Šulík riaditeľ SSV
Milan Šuliak farár Úľany nad Žitavou
Mons. Marián Šuráb kanonik, koordinátor permanentnej formácie kňazov Nitrianskej diecézy
Ignác Šurín farár Jedľové Kostoľany
František Šútor notár BU Nitra, kanonik
Miroslav Švancár administrátor Dolný Pial
Ernest Ján Švec farár Lúčnica nad Žitavou
Jozef Švejdík administrátor Sikenička
Jozef Švercel farár Nitrianska Streda
Július Tassári farár Ostratice, h. dekan
Elemír Tassári farár Trenčianske Mitice
Ondrej Tepličanec farár Kovarce
Marek Tokarczyk farár Beladice
Viktor Tomčányi farár Radava
Jozef Tomica farár Nitra – Klokočina
Branislav Trubač uvoľnený do Bratislavskej arcidiecézy na 5 rokov
Branko Tupý KKP
Lukáš Twardowski SVD kaplán Nitra – Kalvária
Vladimír Uhrín administrátor Dolné Krškany
Ľuboš Utekal k. Močenok
Marian Uváček farár Báb
Štefan Varecha CSsr., výpomocný duchovný Drietoma
Ondrej Valach výpomocný duchovný Vráble, h. dekan, h. kanonik
Peter Valachovič SchP., kaplán Nitra – Piaristi
Peter Valaský administrátor Soblahov
Mons. Ján Vallo farár Trančianska Teplá, h. dekan
Mons. Štefan Vallo kanonik, veľprepošt Kapituly
Károly Vanda farár Salka, h. dekan
Frank J.S Vandegehuchte MSC, výpomocný duchovný Topoľčany
Pavol Vaňo farár Melek
Igor Vaňo administrátor Žemliare
Ľubomír Varga farár Kolta
Jozef Varhaník farár Trenčín-Juh, h. dekan
Dalibor Vavro  k. Vráble
Štefan Vícen farár Šurany
Ján Vician administrátor Opatová nad Váhom
Marek Virág farár Nitrianske Sučany
Martin Vitek k. Bánovce nad Bebravou
Jozef Vlasák farár Krušovce, h. dekan
Michal Vlček administrátor Klátova Nová Ves
Jozef Vojtek výpomocný duchovný Topoľčany
Štefan Vojtek farár Komjatice
Karol Weny farár Podhorany
Mons. Pavol Zahatlan farár Nitra – Dolné mesto
Michal Zajac k. Trenčín
Wiesław Władysław Zając OSPPE, administrátor Topoľčany-sv. Gorazda
Milan Zaujec farár Vinodol, h. dekan
Tomáš Zelenák administrátor Horná Súča
Viliam Zemančík Prefekt pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda, Rím
Ondrej Zemko administrátor Uhrovec
Anton Žovic administrátor Tekovské Lužany