Zoznam kňazov

Patrik Adam farár Kozárovce
Marek Adamkovič pastorácia učiteľov Šurany
Juraj Adamec administrátor Motešice
Július Andruško administrátor Veľký Cetín
Mons. Dušan Argaláš farár Topoľčany
Peter Bajzík farár Dubodiel
Peter Juan Pablo Bako kaplán  Topoľčany
Štefan Bebjak farár Trávnica
Tomáš Barta kaplán Bánovce nad Bebravou
Pavol Benko SF, duchovná správa Trenčín – nemocnica
Mons. Peter Beňo pomocný biskup, generálny vikár 
Pavol Berka farár Kovarce
Dušan Berta výpomocný duchovný Skalka nad Váhom
Štefan Bíróczi výpomocný duchovný pre maďarsky hovoriacich veriacich v Nitre, h. dekan, na odpočinku
Jozef Blahovec administrátor Vysočany
Lukáš Behan tajomník nitrianskeho biskupa, ceremoniár
František Bogdan farár Dolný Ohaj
Iván Borka farár Mužla, administrátor excurrendo Obid
Martin Bošanský farár Nitra – Chrenová, archivár Biskupského úradu
Marko Božík výpomocný duchovný Topolčianky, na odpočinku, honorárny dekan
Witold Brańka farár Závada
Mons. Ernest Bredschneider farár Čeľadice, sudca cirkevného súdu
Peter Brenkus farár Veľké Chyndice, honorárny dekan
Peter Brisuda farár Skačany, honorárny  dekan
Marián Briška na odpočinku v PQSS Nitra
Mons. Dominik Brňák výpomocný duchovný pre sestry Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Belušské Slatiny, kanonik
Mons. Peter Brodek biskupský vikár pre duchovnú a pastoračnú pomoc kňazom, kanonik, diecézny exorcista, rektor Baziliky sv. Benedikta Hronský Beňadik
Mons. Pavol Brzý katedrálny archidiakon, katedrálny kanonik
Štefan Bučo farár Skalka nad Váhom, rektor Diecéznej svätyne sv. Andreja-Svorada a Beňadika
Peter Bucheň administrátor Čifáre
Štefan Bukovan farár Bošany
Ján Bulko duchovný správca Nitra – Šindolka
Peter Buranský farár Jelšovce, riaditeľ Diecézneho školského úradu Nitra
Stanislav Caránek farár Žitavany
Marcel Cíbik kancelár Biskupského úradu Nitra
Miroslav Cimerák notár Biskupského úradu, sudca cirkevného súdu Nitra
Jozef Černák farár Prašice
Peter Čiernik farár Blesovce, honorárny dekan
Peter Čieško administrátor Bánov
Pavol Čurka farár Čermany, honorárny dekan
Rudolf Daňo farár Svätoplukovo, honorárny dekan, administrátor excurrendo Mojmírovce
Mons. Jozef Daško farár Topoľčianky
Daniel Dian šéfredaktor Duchovného pastier, honorárny assessor
Karol Dobiáš výpomocný duchovný Horná Súča, dekanát Nemšová
Ján Dorotčin farár Solčany
Mons. Marián Dragúň rektor Kňazského seminára sv. Gorazda Nitra
Dušan Dúbravický farár Dedinka
Anton Ďatelinka administrátor Nitra – Horné mesto, odborný asistent RKCMBF
Marek Ďurás prepožičaný Viedenská arcidiecéza, Rakúsko
Mons. Zoltán Ďurčo farár Nové Zámky, biskupský vikár pre veriacich maďarskej národnosti, katedrálny kanonik
Ján Ďuriga farár Nitra – Dražovce
Ivan Ďuriš misijné pôsobenie Keňa
Zsolt Farkaš farár Svodín
Andrej Filin výpomocný duchovný Nitra – Dolné mesto, poverený starostlivosťou o mládež v Nitrianskej diecéze
Zoltán Fóthy farár Štúrovo
Mons. Gašpar Fronc výpomocný duchovný pre univerzitnú mládež Nitra, odborný asistent RKCMBF, magistrálny kaplán Maltézskeho rádu, poverený starostlivosťou o členov rádu v Nitrianskej diecéze
Jozef Gajdoš administrátor Rybník
Ľubor Gál farár Nová Ves nad Žitavou
Roman Gallas farár Zbehy
Stanislav Garaj farár Bánovce nad Bebravou
Ioan Gondec farár Beša
Tomáš Gračka administrátor Hronský Beňadik
Zoltán Grédi výpomocný duchovný Veľký Cetín
Anton Grznár výpomocný duchovný Skačany
Jozef Gunčaga SF, misijné pôsobenie Rusko
Andrej Guniš farár Žabokreky nad Nitrou
Mons. Dominik Gurín farár Dežerice
Miroslav Hafera administrátor Lukáčovce, honorárny dekan
Igor Hanko farár Dolný Pial
Jozef Haluza výpomocný duchovný Veľký Lapáš
Mons. Karol Hanulík duchovný správca v PQSS Nitra
Ľubomír Havran farár Trenčín, honorárny dekan
Peter Hayden farár Čaka
Peter Hegyi kaplán Nové Zámky, externé štúdiá Budapešť
Ľubomír Hlad rektor UPC Nitra, odborný asistent RKCMBF
Jozef Hlavina do 30.6.2021 uvoľnený z pastoračnej služby
Róbert Holečka kaplán Horné Vestenice
Jozef Holka farár Horné Lefantovce
Róbert Horka farár Lehota
Miroslav Hosťovecký kaplán Štúrovo
Miroslav Hoždora farár Nevidzany
Ján Hrabovský administrátor Bobot
František Hronský kaplán Nemšová
Ján Hudec farár Michal nad Žitavou
Jozef Hupka farár Kamenica nad Hronom, excurrendo Chľaba
Jozef Hužovič výpomocný duchovný Nitra – Horné mesto
Viliam Chrastina farár Veľké Bierovce
Ján Chrenšč farár Nové Sady, administrátor excurrendo Šurianky
Rudolf Chudý na odpočinku Košice, honorárny dekan
Stanislav Illéš farár Želiezovce
Anton Ižold farár Veľké Zálužie
Viktor Jakubov SF, farár Krásno
Marián Janček farár Urmince
Eduard Janíček výpomocný duchovný Nitra – Horné mesto, TV LUX – Banská Bystrica
Jozef Janíček výpomocný duchovný Nitra – Klokočina
Peter Janík farár Slatina nad Bebravou
Mons. Marián Javor výpomocný duchovný Zlaté Moravce, honorárny kanonik, honorárny dekan
Mons. Viliam Judák diecézny biskup
Dušan Kajanovič farár Beladice – Veľké Chrášťany
Mons. František Kapusňák na odpočinku Čadca
Stanislav Kaššovic farár Mojzesovo
Peter Kaštan farár Diviaky nad Nitricou
Ondrej Kellner administrátor Lužianky, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Nitra
Peter Kičin na invalidnom dôchodku Piešťany
Pavol Klapica farár Veľké Lovce
Peter Klech farár Jarok, honorárny dekan
Juraj Klinko administrátor Krušovce
Peter Knapec farár Malá Hradná
Radovan Kobyda farár Veľký Lapáš
Ján Kollárik kaplán Nitra – Klokočina
Pavol Kondé na odpočinku Pohranice, pastoračná výpomoc Pohranice, honorárny dekan, honorárny kanonik
Karol Koníček farár tesárske Mlyňany
Rudolf Kopecký farár Branč
Peter Korenčiak farár Drietoma
Miroslav Kostolný farár Starý Tekov
Anton Košík farár Svinná, honorárny dekan
Ondrej Kovaľ administrátor Nadlice
František Kovács farár Jelenec
Ladislav Kovács na invalidnom dôchodku Nové Zámky
Imrich Kováč uvoľnený do služby Trnavská arcidiecéza, honorárny dekan
Ján Kováč administrátor Nitrianska Blatnica
Ladislav Kováč administrátor Skýcov
Peter Kováč farár Semerovo
Štefan Kováč výpomocný duchovný Prašice, dekanát Topoľčany
Mons. Anton Kováčik farár Veľký Klíž, honorárny dekan
František Kováčik farár Malé Hoste
Milan Kozák farár Čavoj
Milan Krajčo farár Preseľany
Mons. Jozef Kráľ kanonik Baziliky Panny Márie Väčšej Rím, titulárny opát skalský, apoštolský protonotár
Miloš Krasňanský farár Vráble
Emil Kresáň farár Veľké Chlievany
Marián Križan farár Ipeľský Sokolec
Roman Križan výpomocný duchovný Kostolná Ves
Jarolím Kročka na odpočinku Topoľčany, honorárny kanonik
Martin Kročka farár Výčapy – Opatovce
Miroslav Kukla farár Trenčín – Juh
Peter Kukučka farár Maňa
Jozef Kuna farár Trenčianske Mitice
Mons. Milan Kupčík farár Radošina, honorárny dekan
Lukáš Kutiš kaplán, Topoľčany
Tomáš Kürthy farár Kolíňany
Martin Ligač kaplán Topoľčany
Jozef Lednický na invalidnom dôchodku Piešťany
Patrik Lenčéš kaplán, Trenčín – Orechové
Valent Licsko farár Pohranice, honorárny dekan
Pavol Linet farár Ivanka pri Nitre
Lukáš Ložek administrátor Ladice
Stanislav Lugowski farár Trenčianske Teplice, honorárny dekan
Gustáv Lutišan farár Sľažany
Miroslav Lysičan farár Omšenie
Miloslav Madola farár Lipová
Peter Maga farár Strekov
Mons. Károly Magyar na odpočinku Bešeňov, výpomocný duchovný Bešeňov
Jozef Macho farár Žirany, honorárny dekan
Štefan Maják farár Čičmany, rektor Domu sv. Bystríka Čičmany
Michal Majerčík uvoľnený pre Cor et Lumen Christi Londýn
Pavol Majtán na odpočinku Veľká Hradná, honorárny dekan
Ľubomír Makovický výpomocný duchovný Výčapy Opatovce
Jozef Marko farár Mojmírovce
Jozef Markovič na invalidnom dôchodku, mimo pastorácie
Peter Martinec na invalidnom dôchodku, mimo pastorácie
Miroslav Martiš uvoľnený do služby Plzeňská diecéza, Štříbro
Ľuboš Martíny farár Ludanice
Peter Maruna farár Tekovské Nemce
Mons. Rudolf Maslák Slovenská katolícka misia Mníchov, Nemecko
Martin Medvec farár Ardanovce
Martin Mičovský kaplán Trenčín
Viktor Mičuda farár Nitrianske Rudno
Ľuboš Mihálka štúdiá Benátky, Taliansko
Peter Mihálik farár Veľký Ďur
Martin Michalíček generálny sekretár CCEE Bazilej, Švajčiarsko
Peter Michalov farár Močenok
Viliam Michalovič farár Tvrdošovce
Ján Michút farár Veľká Lehota
Peter Minďár zo zdravotných dôvodov mimo pastoračnej služby Nemšová
Peter Mišovič štúdiá Rím, Taliansko
Dušan Molek farár Nitra – Janíkovce
Jaroslav Mujgoš administrátor Trenčianske Biskupice
Juraj Musil administrátor Zliechov
Gabriel Emanuel Nagy Rád sv. Pavla prvého Pustovníka Čenstochová, Poľsko, mimo pastoračnej služby
Jozef Nagy na odpočinku Zlaté Moravce, výpomocný duchovný Kozárovce, honorárny dekan
Ondrej Nagy farár Dvory nad Žitavou
Július Nemček kaplán, Starý Tekov
Rudolf Németh na odpočinku Štvrtok na Ostrove
Henrich Neviďanský farár Bruty
Martin Nízl výpomocný duchovný Trenčianske Teplice, duchovná správa Hospicu Milosrdných sestier Trenčín
Štefan Nižník farár Horné Srnie, honorárny dekan
Juraj Nuota uvoľnený do diecézy Detroit , Michigan, USA
Jozef Okkel výpomocný duchovný Nitrianske Rudno
Jaroslav Ondráš farár Nemčiňany
Dominik Ondriaš kaplán Bánovce nad Bebravou
Mons. Vladimír Oravský farár Nitrianske Hrnčiarovce, pastorácia maďarských veriacich v Nitre 
Martin Országh farár Jacovce
Mons. Peter Paliatka farár Bojná
Vladimír Palkovič farár Nový Tekov
Peter Patúc farár Čierne Kľačany
Vladimír Paulíni titulárny opát klížsky, výpomocný duchovný Veľké Zálužie
Eduard Pecha farár Rastislavice, excurrendo Jatov
Jozef Petrek farár Selec
Michal Peťovský kaplán Jacovce
Zoltán Pintér farár Bešeňov, sudca metropolitného tribunálu Trnava, honorárny dekan, honorárny kanonik
Igor Písečný farár Veľký Kýr
Juraj Pluta výpomocný duchovný Nitra – Klokočina
Jozef Plutinský administrátor Dolná Súča
Stanislav Podlipa výpomocný duchovný Šurianky
Milan Polák farár Nitra – Zobor
Pavol Porochnavec uvoľnený do služby v Pražskej arcidiecéze, rektor Kostola sv. Kajetána Praha
Alojz Potočiar farár Horné Vestenice
Mons. Ján Pristač katedrálny kanonik, novozámocký archidiakon, výpomocný duchovný Beladice – Veľké Chraščany, pastoračná výpomoc Pohranice
Štefan Rácz farár Hronovce, administrátor excurrendo Čata
Michal Rajec súdny vikár Nitra
Ľubomír  Rebek na invalidnom dôchodku v Zlatých Moravciach
Eugen  Rybanský uvoľnený do služby v Salzburgskej arcidiecéze v St. Johann in Tirol, Rakúsko
Mikuláš Sabo uvoľnený do služby v Trnavskej arcidiecéze
Attila Sárai farár Veľké Ludince
Juraj Sedláček rektor UPC Trenčín, odborný asistent RKCMBF
Martin Sedláček kaplán, Trenčín
Marek Sedlár kaplán Nitra – Chrenová
 Štefan  Siekel farár Zemné
Roman Skladaný farár Veľké Bielice
Ján  Smolka farár Nemšová, honorárny dekan
Ľubomír  Solík farár Velčice
Pavol  Stanko kaplán Komjatice
Alexander Staník farár Kalná nad Hronom
Róbert  Stenchlák farár Valaská Belá
Michal Stríženec uvoľnený z pastoračnej služby v Nitrianskej diecéze z dôvodu odchodu do dôchodku
András Szalay farár Bíňa
László Sztyahula farár Kamenín, honorárny dekan
Dušan Šadlák uvoľnený pre pastoračnú službu Komunity Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom
Jozef Šafár farár Horné Obdokovce
Marek Šenkárik farár Šišov
Miroslav  Šidlo vicerektor – ekonóm Kňazského seminára sv. Gorazda Nitra, asistent RKCMBF
Ján Šimko farár Chynorany, honorárny dekan
Stanislav Šipoš farár Cabaj Čápor
Jozef Šrank kaplán Nitra – Dolné mesto
Michal  Šrank administrátor Oponice
Peter Štálnik farár Zlaté Moravce
Peter  Štefaník uvoľnený do pastoračnej služby v Bratislavskej arcidiecéze
 Michal Štefánik kaplán Šurany
Stanislav Štefánik farár Trenčín – Orechové
Anton Štefánek kaplán Vráble
Martin Štofko diecézny ekonóm Nitra, katedrálny kanonik
Tibor  Šuba farár Hosťovce
Milan Šuliak farár Úľany nad Žitavou
Ivan Šulík riaditeľ SSV Trnava
Vladimír Šupa na odpočinku v Prázdnovciach
Mons. Marián Šuráb profesor RKCMBF, koordinátor permanentnej formácie kňazov Nitrianskej diecézy, katedrálny kanonik
Ignác Šurín farár Jedľové Kostoľany, honorárny dekan
František Šútor cirkevný sudca, notár Biskupského úradu, katedrálny kanonik
Miroslav Švancár farár Kostolná Ves 
Ernest Švec farár Lúčnica nad Žitavou
Jozef Švejdík administrátor Sikenička
Jozef Švercel farár Nitrianska Streda
Elemír Tassári výpomocný duchovný Bánovce nad Bebravou, na odpočinku
Július Tassári farár Ostratice, honorárny dekan
Ondrej Tepličanec farár Trenčianska Turná
Marek  Tokarczyk farár Palárikovo
Viktor Tomčányi farár Radava, poverený pastoráciou Rómov
Jozef Tomica farár Nitra – Klokočina
Branislav  Trubač uvoľnený do služby v Bratislavskej arcidiecéze
Vladimír  Uhrin administrátor Dolné Krškany
Ľuboš Utekal kaplán Preseľany
Marián Uváček farár Báb, sudca cirkevného súdu
Ondrej Valach výpomocný duchovný Vráble, honorárny dekan, honorárny kanonik
Peter  Valaský farár Soblahov
Mons. Ján Vallo farár Trenčianska Teplá, honorárny dekan
Mons. Štefan Vallo veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly, správca katedrály –  Baziliky sv. Emeráma Nitra
Károly Vanda farár Salka, excurrendo Bajtava, honorárny dekan
Igor Vaňo farár Žemliare
Pavol  Vaňo farár Melek
Ľubomír  Varga farár Kolta
Jozef Varhaník farár Rybany, sudca cirkevného súdu, honorárny dekan
Dalibor Vavro kaplán Močenok
Štefan Vícen farár Šurany
Ján Vician administrátor Opatová nad Váhom
Marek  Virág farár Nitrianske Sučany, odborný asistent RKCMBF Nitra, sudca cirkevného súdu
Martin Vitek administrátor Tlmače
Jozef Vlasák farár Obyce, honorárny dekan
Michal Vlček administrátor Klátová Nová Ves
Jozef Vojtek výpomocný duchovný Hronský Beňadik a Kláštor v Hronskom Beňadiku
Štefan Vojtek farár Komjatice
Karol  Weny farár Podhorany
 Mons. Pavol Zahatlan farár Nitra – Dolné mesto
Michal  Zajac kaplán Zlaté Moravce
Milan Zaujec farár Vinodol
Tomáš  Zelenák administrátor Horná Súča
Viliam Zemančík vicerektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme
Ondrej Zemko administrátor Uhrovec
Anton  Žovic administrátor Tekovské Lužany, excurrendo Ondrejovce
 

Rehoľní kňazi

Pavol Baláž SVD, výpomocný duchovný Nitra – Kalvária
Vladislav Bednár OT, duchovný – kláštor Topoľčany 
Stanislav Bujdák SchP, výpomocný duchovný Trenčín – Piaristi
Rafal Czyz SDS, predstavený komunity, výpomocný duchovný Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Nitra – Zobor
Jozef Daniš SVD, výpomocný duchovný Nitra – Kalvária
Damián Peter Debnár OFM, výpomocný duchovný Nové Zámky
Adam Dedík SCJ, kaplán Veľké Ripňany
Andrzej Drogos SDS, výpomocný duchovný Hospic u Bernadetky Nitra
Cyryl Mariusz Drzewicki CCG, výpomocný duchovný Zlaté Moravce – Tešitelia
Ivan Flimmel CSsR, výpomocný duchovný Drietoma
Peter  Franek SchP, rektor Trenčín – Piaristi
Juraj  Gendiar SchP, rektor kolégia, výpomocný duchovný Trenčín – Piaristi
Tomáš Gerboc SVD, výpomocný duchovný Nitra – Kalvária
Štefan Gerboc SVD, duchovný, kláštor Ivanka pri Nitre
Masseo Patrik Golha OFM, rektor Kostola sv. Františka Assiského Nové Zámky
Waldemar Grieger SVD, výpomocný duchovný Nitra – Kalvária
Václav  Horniak SVD, kaplán Kukučínov
Miroslav  Hruška OSPPE, kaplán Topoľčany – sv. Gorazda
Daniel František Berta OFM, výpomocný duchovný pre správu Kostola sv. Františka Assiského v Nových Zámkoch, duchovný správca Fakultnej nemocnice s Poliklinikou v Nových Zámkoch
Jacek Chrzasciel SDS, rektor Kostola sv. Cyrila a Metoda Nitra – Mlynárce 
Jozef Mária Kendra CCG, výpomocný duchovný Zlaté Moravce
Mieczyslaw Klóska SCJ, administrátor Veľké Ripňany
Pavol Kobliha SVD, administrátor Kukučínov, excurrendo Hontianska Vrbica
Pavol Róbert Kopecký OPraem, administrátor Jasová
Marek Kotras SchP, rektor Kostola sv. Ladislava, Nitra – Piaristi
Igor Kráľ SVD, administrátor Nitra – Kalvária
Pavol  Kruták SVD, provinciálny predstavený Nitra – Kalvária
Robert Kurowidzki OSPPE, administrátor Topoľčany – sv. Gorazda
Ján Kušnír SVD, výpomocný duchovný Nitra – Kalvária
Ján Lichtner SchP, výpomocný duchovný Nitra – Piaristi 
Martin Madassery Lonappan SVD, kaplán Nitra – Kalvária, výpomoc Nitra – Janíkovce 
Andrzjej Mituta CCG, výpomocný duchovný Trenčín-Juh
Václav Horniak SVD, kaplán Kukučínov, 
Alojz Orlický SchP, výpomocný duchovný Nitra – Piaristi
Matúš Palaj SchP, výpomocný duchovný Nitra – Piaristi
Ján  Paluch SVD, kaplán Nitra – Kalvária, nemocničný duchovný FN 
František Karol Pati OPraem, administrátor Dubník
Martin Pavúk MSC, administrátor GK farnosti Nitra, superior MSC na Slovensku
Miloš Miloslav Pizovka CSsR, rektor Kaplnky Panny Márie Matky ustavičnej pomoci Kostolná – Záriečie
Tomasz Poterala MSC, výpomocný duchovný Nitra – Klokočina, Neokatechumenát Nitra
Ján Tomasz Prajzendanc CCG, rektor Kostola Božského srdca Ježišovho Zlaté Moravce – Tešitelia
Alexander Puss SJ, administrátor Gbelce
Matej Reiner SVD, kaplán Nitra – Kalvária
František Romaňák CSsR, výpomocný duchovný Drietoma
Slavomir Soczynski SDS, kaplán v sociálnych zariadeniach Nitra

 

Jozef Strečka SVD, výpomocný duchovný Nitra – Kalvária

 

Kristián Martin Šalamon OP, výpomocný duchovný Bošany
Stanislav Šimkovič SchP, rektor Kostola sv. Františka Xaverského Trenčín – Piaristi

 

Ján Štefanec SVD, kaplán Nitra – Kalvária

 

Peter Vagaš SVD, kaplán Nitra – Kalvária
Peter Valachovič SchP, výpomocný duchovný správy Kostola sv. Ladislava Nitra – Piaristi

 

Frank J. S. Vandegehuchte MSC, výpomocný duchovný, nemocničný duchovný  Nemocnica Topoľčany
Štefan Varecha CSsR, výpomocný duchovný Drietoma

 

 

Kňazi z iných diecéz

Mons. Jozef Bohunický Trnavská arcidiecéza, na odpočinku Trenčianske Teplice

 

Radovan  Hasík výpomocný duchovný Nitra – Klokočina, Komunita Emanuel, výpomoc MSC Lukov Dvor
Károly Horváth Banskobystrická diecéza, výpomocný duchovný nové Zámky, honorárny kanonik

 

Ján Hudec Žilinská diecéza, administrátor Michal nad Žitavou
František Hudeček Trnavská arcidiecéza, na odpočinku Podhorany

 

Anton Solčiansky výpomocný duchovný Skalka nad Váhom
Serafín Kavoň Spišská diecéza, výpomocný duchovný Veľké Ludince

 

Pavol Kollár Banskobystrická diecéza, výpomocný duchovný Ludanice
Sebastián Košút diecéza Tivoli, na odpočinku Nemšová

 

Milan Krkoška Žilinská diecéza, na odpočinku Nitra, honorárny kanonik
Mons. Ján Ondrejička Žilinská diecéza, na odpočinku Nemšová

 

Anton Priebera trnavská arcidiecéza, na odpočinku Zlaté Moravce
Peter Šabo Dielo Ježiša Najvyššieho Veľkňaza, kaplán Spojená katolícka škola Nitra

 

Branko Tupý Rožňavská diecéza, výpomocný duchovný Močenok, moderátor Komunity Kráľovnej pokoja Močenok, Radošina
 

Trvalí diakoni

 

Branislav Fabik Topoľčany
Jozef Fojtík Bánovce nad Bebravou
Roman Mihálik Trenčianske Teplice
Anton Vavrík Veľké Zálužie