Diecézna púť rodín k Matke Božej na Kalvárii v Nitre – pozvánka

V rámci tradičnej púte k Matke Božej na Kalváriu v Nitre sa v dňoch 14. – 15. augusta 2021 uskutoční aj Diecézna púť rodín s programom pre rodiny. Všetky rodiny sú srdečne pozvané duchovné načerpať a stretnúť sa aj so svojím diecéznym biskupom. Program na plagáte.