Diecézne kolo Biblickej olympiády

Nitra (25. apríla) V Nitre, v priestoroch miestneho Kňazského seminára svätého Gorazda, sa uskutočnilo diecézne kolo XVII. ročníka Biblickej olympiády. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: I. kategória – 2. st. ZŠ a OG, II. kategória – SŠ.

Program diecézneho kola Biblickej olympiády sa začal svätou omšou, ktorej predsedal riaditeľ Diecézneho školského úradu v Nitre Peter Buranský. Prítomných súťažiacich povzbudil nielen k dobrým výsledkom na súťaži, ale aj k uživotneniu vedomostí v osobnom živote. „Dôležité je poznať Ježiša z blízka, lebo z diaľky sa nám – ako apoštolom – môže javiť ako mátoha (Mk 6,49)“, povedal.

V Biblickej olympiáde súťažiaci absolvovali 6 okruhov, ktoré hodnotili 2 päťčlenné poroty. Prinášame výsledky jednotlivých súťažných družstiev:

UMIESTNENIE:

kategória ZŠ: 14 družstiev

1. miesto: ZŠ sv. Don Bosca ZLATÉ MORAVCE

2. miesto:  ZŠ s MŠ Ondreja Cabana KOMJATICE

3. miesto: ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta TRENČÍN

kategória SŠ: 7 družstiev

1. miesto: SPŠ strojnícka a elektrotechnická NITRA

2. miesto: Gymnázium, 17. novembra TOPOĽČANY

3. miesto: Piaristické gymnázium J. Braneckého TRENČÍN

Víťazi oboch kategórií budú Nitriansku diecézu reprezentovať v máji v Rožňave, na celoslovenskom kole.

Súčasťou diecézneho kola bola aj výtvarná časť s názvom Biblia očami detí a mládeže. Zo 130 obrazov sa 21 umiestnilo na 1.-3. mieste vo svojej kategórii. Odborná komisia udelila aj 6 cien poroty.

Daniela Balážová / Miroslav Lyko

Autor fotografií: Mgr. Ľubomíra Fialová