Diecézne kolo Biblickej olympiády

Nitra (12. apríla) V priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre sa 10. apríla 2019 konalo diecézne kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 15 družstiev zo ZŠ a 7 družstiev zo SŠ.

Program začala svätá omša, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s prítomnými kňazmi. V ďalšej časti si účastníci, víťazi dekanátnych kôl, zmerali vedomosti a zručnosti v šiestich kolách. Ich výkony hodnotili dve päťčlenné poroty, ktorých predsedami boli Igor Písečný (ZŠ) a Štefan Vícen (SŠ).

Na národnom kole v Žilinskej diecéze budú Nitriansku diecézu reprezentovať víťazi I. aj II. kategórie.

UMIESTNENIE:

I. kategória:15 družstiev

1. miesto: Základná škola, SNP 5, Šurany

2. miesto:  Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčín

3. miesto: Základná škola, Žitavany

II. kategória: 7 družstiev

1. miesto: Spojená katolícka škola – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

2. miesto: Gymnázium, Šurany

3. miesto: Piaristické gymnázium J. Braneckého Trenčín

Súčasťou diecézneho kola bola aj výtvarná časť s názvom Biblia očami detí a mládeže. Zastúpenie bolo v siedmych kategóriách.

Diecézny katechetický úrad v Nitre / Miroslav Lyko

Ilustračné foto