Diecézne kolo Biblickej olympiády

Nitra (27. apríla) V priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre sa 27. apríla 2017 konalo diecézne kolo Biblickej olympiády. V kategórii základných škôl sa jej zúčastnilo 16 družstiev a medzi strednými školami si sily zmeralo 7 tímov. 

Výhercovia kategórie stredných škôl: 

  1. Gymnázium, Topoľčany
  2. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
  3. PaSA sv. Andreja Svorada a Benedikta, Trenčín

Výhercovia kategórie základných škôl:

  1. ZŠ sv. Don Bosca, Zlaté Moravce
  2. Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčín
  3. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

Miroslav Lyko