Diecézne stretnutie lektorov

15. júna 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy, Pozvánky

Nitra (22. septembra) Biskupský úrad v Nitre pozýva na formačné stretnutie lektorov z farností Nitrianskej diecézy. Uskutoční sa 6. októbra 2018 v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre.

Lektorov prihlasuje miestny farár, resp. správca farnosti, a to najneskôr do 1. októbra 2018 na sekretariát Biskupského úradu v Nitre. Vzhľadom na obmedzenú priestorovú kapacitu seminára môže prihlásiť najviac dvoch z jednej farnosti.

Program stretnutia:

09.30 – svätá omša v Katedrále Bazilike svätého Emeráma (celebruje Mons. Peter Brodek, generálny vikár)

11.00  – aula Kňazského seminára svätého Gorazda – prednáška „Božie slovo v každodennom živote“ (Slavomír Trnka, špirituál)

12.00 – obed

13.00 – prednáška „Rétorické podnety“ (Jozef Šimonovič, herec)

15.00 – modlitba posvätného ruženca a požehnanie

Miroslav Lyko

ilustračné foto