Diecézne stretnutie mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania

Nitra (23. marca) V metropole Nitrianskej diecézy sa v sobotu 23. marca 2019 stretli mimoriadny rozdávatelia svätého prijímania. 

V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma sa zúčastnili svätej omše, ktorej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 

V homílii im pripomenul, že patria medzi tých, ktorí hostinu Kristovho Tela a Krvi pripravujú a ktorí z tejto hostiny rozdávajú pokrm svojim bratom a sestrám. „Iste je to služba, ktorá môže aj v niektorých oblastiach alebo farnostiach priniesť aj určité uznanie alebo vyznamenanie, ale sami predovšetkým cítite a vidíte, že je to obeta z vašej strany a ochota pomáhať kňazovi, pomáhať Cirkvi, aby sa tento pokrm dostal ku všetkým. Nielen v chráme, ale roznášate sväté prijímanie najmä chorým, starým, opusteným. A my vieme, že vo svete nie je len nedostatok chleba, ale najmä nedostatok lásky“, povedal biskup Mons. Viliam Judák. Mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania povzbudil, aby sa usilovali žiť z týchto hodnôt, z tohto Chleba a aby to bolo vidieť a cítiť na ich živote.

Po svätej omši nasledovala prednášková časť programu. Pripravili ju veľprepošt Nitrianskej kapituly Mons. Štefan Vallo a špirituál Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Miroslav Hafera.

Miroslav Lyko