Diecézne stretnutie miništrantov

Bánovce nad Bebravou (30. septembra) Štvrté Diecézne stretnutie miništrantov sa konalo 30. septembra 2017 v Bánovciach nad Bebravou. Stotridsať miništrantov z dvadsiatichštyroch farností biskupstva začalo deň prednáškou a svätou omšou s adoráciou. Hlavným celebrantom bol vicerektor Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Miroslav Šidlo. Homíliu predniesol špirituál Slavomír Trnka.

Miništranti si po obede zmerali sily vo futbale, stolnom tenise, kalčete, v šípkach a vo vedomostnom kvíze o najšikovnejších miništrantov diecézy. Najviac umiestnení mali chlapci z Bánoviec, Soblahova, Trenčianskych Teplíc, Výčapov-Opatoviec, Preselian. Spestrením stretnutia bol pre miništrantov Knight Rider s originálnym autom ako zo známeho seriálu. Prítomní mohli obdivovať tento legendárny Pontiac a tiež sa v ňom odfotografovať.

Vďaka organizátorov patrí nitrianskemu biskupovi, miestnemu farárovi, kaplánom, laickým veriacim a bohoslovcom i sponzorom za pomoc a podporu.

Peter Valaský / Miroslav Lyko

m3m4 m5m6m1