Diecézne stretnutie mládeže – deň prvý

Nitra (5. apríla) V meste pod Zoborom sa začalo Diecézne stretnutie mládeže PS 2019. Víkendový program je plný duchovných, kultúrnych a spoločenských podujatí, sústredených priamo do centra staroslávnej Nitry.

Viac ako päťsto mladých ľudí zo všetkých dekanátov diecézy sa zúčastnilo na otváracej modlitbovej vigílii v miestnom Piaristickom kostole svätého Ladislava. Počas soboty ich čaká prednáška, workshopy, svätá omša, eucharistická adorácia, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Podvečer si budú môcť účastníci stretnutia pozrieť divadelné predstavenie „Spomeň si na mňa“ v podaní žiakov miestneho cirkevného Gymnázia svätého Cyrila a Metoda a následne sa zúčastniť evanjelizačného večera s názvom „Pretvárame Svet 2019 alebo Priamo do Srdca“.

Záštitu nad podujatím prevzal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý bude v spoločenstve mladých kresťanov počas celého programu. V nedeľu krátko pred poludním bude v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma predsedať svätej omši.

Miroslav Lyko