Diecézne stretnutie mládeže – deň druhý

Nitra (6. apríla) V Nitre pokračuje Diecézne stretnutie mládeže – PS 2019 druhým dňom. Predpoludňajší program pozostával z workshopov, na ktoré sa účastníci mohli prihlásiť v uplynulých dňoch. Objaviť svoj vnútorný potenciál mohli mladí napríklad v spolupráci so spisovateľom Danielom Hevierom, či so zástupcom tanečnej skupiny A Tak Palim Dankom. Spýtať sa kňazov na mnohé témy, ktorými žijú mladí ľudia, sa mohli na workshopoch, ktoré viedli duchovní. Program v prvej polovici dňa zavŕšila svätá omša v Piaristickom kostole svätého Ladislava.

Popoludnie patrilo eucharistickej adorácii a možnosti prijať sviatosť zmierenia. Adorácie sa konali v Kostolíku svätého Michala Na Vŕšku a vo Farskom kostole v Dolnom meste. Tam bola súčasťou bohoslužby aj modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.

Podvečerný a večerný program sa odohrával v Divadle Andreja Bagara. Najprv si účastníci pozreli divadelné predstavenie „Spomeň si na mňa“ v podaní žiakov Gymnázia svätého Cyrila a Metoda v Nitre. Sobotný večer potom patril evanjelizačnému programu PS – Pretvárame svet. Medzi mladých prišiel aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Na pódiu vystúpili niekoľkí hostia so svedectvami svojho prežívania viery v Boha, napríklad Daniel Hevier. Vo video-dokrútke sa prítomným prihovoril nitriansky rodák, olympijský víťaz Matej Tóth a herec Ján Gallovič. 

Diecézne stretnutie mládeže PS 2019 vyvrcholí v nedeľu o 11.00 svätou omšou v nitrianskej katedrále.

Miroslav Lyko

Foto: Marek Mucha