Diecézne stretnutie rodín s nitrianskymi biskupmi – pozvánka

Posledná nedeľa pred školskými prázdninami bude v Nitre na Kalvárii patriť rodinám z celej diecézy. Pri príležitosti X. svetového stretnutia rodín i Dňa rodiny sa bude v nedeľu 26. júna 2022 v Nitre konať Diecézne stretnutie rodín. Ide o jedinečné podujatie, na ktorom sa rodiny stretnú so svojimi biskupmi v mnohých diecézach sveta paralelne so svetovým stretnutím rodín s pápežom Františkom v Ríme. Nitra nebude výnimkou. Rodiny môžu na stretnutí stráviť celý deň, stravovanie (piknik) je z vlastných zásob, budú k dispozícii i stánky s občerstvením. Parkovanie v areáli Kalvárie nebude možné, v nedeľu však bude v celej Nitre parkovanie zadarmo. Na účastníkov čaká duchovné, kultúrne, poučné i fyzické osvieženie na ich ceste rodinnej lásky. Do programu sa zapájajú spevokoly, veriaci, prorodinné organizácie a zoskupenia. Slovenskú verziu hymny, ktorá na stretnutí rodín zaznie nájdete tu: Hymna Svetového stretnutia rodín 2022 https://svetovestretnutierodin.webnode.sk/ Slávnostnú sv. omšu o 11,00 hod. budú pri poľnom oltári celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s pomocným nitrianskym biskupom Mons. Petrom Beňom. Všetci sú srdečne pozvaní!