Diecézni organisti sa stretli v Nitre na odbornej liturgickej formácii

Viac ako 70 mužov a žien, ktorí pôsobia v jednotlivých farnostiach Nitrianskej diecézy ako organisti a kantori, sa stretlo 1. apríla 2023 na odbornom seminári, ktorého cieľom bola ich formácia v záujme skvalitňovania ich hudobného pôsobenia v rámci liturgických slávení, ale aj pozdvihnutia úrovne liturgického spevu a hudby v Nitrianskej diecéze. Stretnutie bolo prejavom záujmu Nitrianskeho biskupstva o pomoc a podporu organistom a kantorom, aby dokázali reflektovať na aktuálne trendy organovej hudby a liturgického spevu a robiť tak liturgické slávenia dôstojnými a príťažlivými aj z tohto pohľadu pre zúčastnených veriacich. Stretnutie a odborná formácia sa začali slávnostnou sv. omšou  v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s Vdp. Antonom Ďatelinkom, členom diecéznej liturgickej komisie. Už vo svojom príhovore Mons. Beňo povzbudil prítomných organistov a kantorov, aby boli dobrými organistami vo farských chrámoch diecézy a ešte lepšími kresťanmi v živote, aby ich liturgické umenie bolo autentickým svedectvom ich viery a dokázali tak aj oni napomáhať k privádzaniu iných k Bohu. Stretnutie pokračovalo odbornou časťou v aule Kňazského seminára sv. Gorazda, kde si účastníci formácie opäť aj za účasti pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa vypočuli príhovory a prednášky Vdp. Antona Ďatelinku, katedrálneho regenschoriho Vladimíra Kopca a Matúša Maračeka, pomocného katedrálneho organistu na témy so vzťahom k posvätnej hudbe v liturgii, ktoré pramenia z Inštrukcie Rady a posvätnej kongregácie obradov Musicam Sacram, Konštitúcie Sacrosanctum Concilium o posvätnej liturgii, a venovali sa konkrétnym témam vo vzťahu k predohrám k piesňam Jednotného katolíckeho spevníka k Najsvätejšej Sviatosti oltárnej a svätému prijímaniu, či cezročným, veľkonočným, adventným a vianočným organovým predohrám, ako aj formulám úkonu kajúcnosti. Popoludní pokračovalo stretnutie diskusiou k jednotlivým témam a k aktuálnym problémom, s ktorými sa organisti a kantori pri svojom pôsobení stretávajú. Účastníci stretnutia si mohli prezrieť aj vynovený katedrálny organ. Stretnutie organistov a kantorov Nitrianskej diecézy tak splnilo svoj cieľ a popritom, že vyjadrilo záujem biskupstva o ich formáciu, prispelo k ich odbornej príprave a formácii v záujme ďalšieho skvalitnenia liturgickej hudby vo farských chrámoch Nitrianskej diecézy.