Dišputy pod hradom – pozvánka

Nitrianske biskupstvo a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre v rámci cyklu diskusných večerov pod názvom „Dišputy pod hradom“, pozývajú záujemcov na diskusiu s hosťom večera, ktorým bude bude prof. Anton Adam na tému „Katolícka úcta k Panne Márii“. Dišputy pod hradom sa uskutočnia v stredu 11. októbra 2023 o 18:00 hod. v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č.3 v Nitre. Všetci sú srdečne pozvaní!