Dišputy pod hradom – pozvánka

Nitrianske biskupstvo a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre v rámci cyklu diskusných večerov pod názvom Dišputy pod hradom pozývajú na diskusiu s hosťom večera, ktorým bude bude prof. Marián Šuráb. V diskusii na tému Fenomén prekvapenia v synodálnej praxi, budeme diskutovať o tom, ako možno pracovať s fenoménom prekvapenia v náboženskom priestore. Dišputy pod hradom sa uskutočnia v stredu 9. novembra 2022 o 19:00 hod. v konferenčnej miestnosti v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č.3. Všetci sú srdečne pozvaní!