Dišputy pod hradom v Nitre na horúcu tému

V rámci cyklu pod názvom „Dišputy pod hradom“, ktorý od roku 2018 takmer pravidelne raz za mesiac usporadúva Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, sa 4. februára 2020 uskutočnil ďalší z diskusných večerov na tému „Sexuálne zneužívanie v cirkvi – prevencia“. Do horúceho kresla v konferenčnej miestnosti Kňazského seminára v Nitre sa posadil JCLic. Andrej Kačmár, kňaz Košickej arcidiecézy, ktorý je vicerektorom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, je absolventom kurzu na ochranu maloletých na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme, sudcom Metropolitného tribunálu v Košiciach, tajomníkom Komisie pre prípady sexuálneho zneužívania klerikmi KBS a súčasne riaditeľom Centra na ochranu maloletých v Košiciach. Podujal sa na neľahkú úlohu, otvorene diskutovať s prítomnými účastníkmi diskusného večera z radov seminaristov, kňazov, rehoľníkov, či laickej verejnosti na pálčivú tému, akou je sexuálne zneužívanie v cirkvi a prevencia pred takýmto konaním. Prítomných veľmi otvorene informoval o procesoch, ktoré katolícka Cirkev realizuje v súvislosti s týmito skutkami na celom svete, vrátane Slovenska, ako aj s postupmi a zásadami, ktoré sú prijímané v záujme prevencie pred takýmto konaním a ochranou maloletých, ktorí sú najčastejšími obeťami tohoto druhu konania. V závere diskusie prišiel rad aj na otázky účastníkov, diskusného večera a spoločne s hosťom v horúcom kresle sa snažili nájsť odpovede na otázky súvisiace s pálčivou tému. Usporiadanie diskusie na túto tému svedčilo o tom, že aj Nitrianska diecéza pozorne vníma túto problematiku a je pripravená postupovať v súlade s normami a usmerneniami Katolíckej cirkvi v záujme prevencie a ochrany maloletých pred konaním takéhoto charakteru.

Diskusné večery v Nitre nazvané „Dišputy pod hradom“ majú za cieľ vytvoriť priestor pre verejnosť pre komunikovanie na rôzne aktuálne témy súvisiace so životom Cirkvi a veriacich v dnešnom svete, čo sa im po viac ako roku úspešne darí, o čom svedčí záujem verejnosti nielen počas posledného diskusného večera, ale aj tých predchádzajúcich. Organizátori sa preto tešia na ďalšie pokračovanie a už teraz pozývajú diskusiechtivú verejnosť na ďalšiu dišputu, ktorá sa uskutoční 10. marca 2020.