DIŠPUTY POD HRADOM ZRUŠENÉ ! – oznam

Nitrianske biskupstvo a Kňazský seminár sv. Gorazda oznamujú, že z dôvodu prijatých preventívnych opatrení v meste Nitra v záujme zabránenia šírenia vírusu COVID 19,  boli Dišputy pod hradom, ktoré sa mali konať 10. marca 2020 zrušené. O náhradnom termíne bude verejnosť informovaná. Ďakujeme za pochopenie.