Dni života v dekanáte Nitrianske Rudno na záver Misijného mesiaca

Viac ako 260 detí pod vedením animátorov z eRka pôsobiacich na území farností z dekanátu Nitrianske Rudno, sa v závere mimoriadneho misijného mesiaca 26. októbra 2019 stretlo na podujatí pod názvom Deň života. Hlavnou témou stretnutia bolo motto mimoriadneho misijného mesiaca „Pokrstení a poslaní“. Nad programom stretnutia držala patronát sv. Terézia z Liseux, s ktorou sa zúčastnené deti a mládež aj takýmto spôsobom mohli stretnúť počas jednotlivých programových aktivít.  Súčasťou programu bola svätá omša vo farskom kostole sv. Filipa a Jakuba, apoštolov v Nitrianskych Sučanoch, ktorú celebroval dekan a miestny farár Alojz Potočiar spolu s kňazmi Andrejom Karcagim a Marekom Virágom. Po jej skončení deti a mládež počas celého dňa v skupinách prechádzali jednotlivými stanoviskami, na ktorých boli pre nich pripravené aktivity formačného, misijného, zábavného, umeleckého či tvorivého charakteru. Zvlášť sa venovali aktuálnej výzve pápeža Františka a uvažovali o misijnom poslaní Cirkvi, na ktorom by sa mal aktívne zúčastňovať každý kresťan. Pochopenie a prijatie tejto úlohy bolo hlavným cieľom podujatia, ktorým chceli v dekanáte Nitrianske Rudno prispieť k aktívnemu prežitiu Mimoriadneho misijného mesiaca.