Do Salvatoriánskej kaplnky v Nitre umiestnili relikvie zakladateľa bl. Františka z Kríža Jordana

V pondelok 16. mája 2022 sa v kaplnke Matky Spasiteľa komunity Salvatoriánov v Nitre konala slávnostná sv. omša, ktorej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Prítomní veriaci boli svedkami mimoriadneho obradu umiestnenia relikvií blahoslaveného Františka z Kríža Jordana, zakladateľa rehoľnej rodiny Salvatoriánov  do tejto kaplnky. Relikvie z Ríma doručil generálny vikár salvatoriánov o. Adam Teneta SDS, ktorý vo svojom príhovore okrem iného povedal: „Na príhovor bl. Františka sa môžeme aj my modliť za milosti, ktoré potrebujeme a za všetky naše potreby. Prosme Pána, aby naše životy boli odovzdané Ježišovi a aby sme boli pripravení viesť k Nemu iných“. Podobne aj Mons. Judák vo svojom príhovore povzbudil veriacich, aby s vierou a dôverou v Boha na príhovor bl. Františka vyprosovali potrebné milosti nielen pre seba a svojich príbuzných, ale aj pre celú Cirkev a Nitriansku diecézu. Na záver sv. omše otec biskup Judák požehnal prítomných veriacich relikviami bl. Františka. Po sv. omši si relikvie mohli osobne uctiť aj všetci veriaci.