Do večnosti odišiel osv. pán Károly Horváth – oznámenie

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že v pondelok 15. novembra 2021, zaopatrený sviatosťami, v 91. roku života a v 69. roku kňazstva odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi osv. pán Károly Horváth, honorárny kanonik, kňaz Banskobystrickej diecézy, ktorý po odchode do dôchodku pôsobil aj v našej Nitrianskej diecéze ako výpomocný duchovný v Nových Zámkoch. Pohrebné obrady sa budú konať v sobotu 20.11.2021 o 11:00 hod.Krematóriu v Nových Zámkoch a následne po ich skončení sa bude slúžiť pohrebná sv. omša vo Farskom kostole Povýšenia Sv. kríža v Nových Zámkoch.  R.I.P.