Dobrá novina 2023 v Nitrianskej diecéze – vysielacia sv. omša – pozvánka