Dôchodcovia od Trenčína na poznávacom výlete do srdca svojej diecézy

O tom, že možno zmysluplne putovať po cyrilo-metodskej ceste aj do srdca svojej diecézy úzko spojenej s obdobím Veľkej Moravy a misiou sv. Cyrila a Metoda, presvedčila skupina seniorov od Trenčína a Horného Sŕnia. V letný deň 21. júla ráno vyrazilo 24 pútnikov s mikrobusom z dekanátu Nemšová do Nitry, kde ich na moste do Nitrianskeho hradu privítal hovorca nitrianskeho biskupstva, poprial im pekný deň a veľa zážitkov v srdci Nitrianskej diecézy. Pod vedením sprievodcu si vypočuli výklad zameraný na históriu Nitry a Nitrianskeho biskupstva od jeho najstarších dejín až po súčasnosť, prezreli si areál Nitrianskeho hradu, katedrálu – Baziliku sv. Emeráma, či expozíciu Diecézneho múzea, Tí čo vládali, sa po výstupe na hradnú vežu mohli pokochať výhľadom na celé mesto, a tí čo šetrili sily si mohli užiť historickú atmosféru v novootvorenej hradnej kaviarni Vazulka vo Vazulovej veži a  posedenie pri káve na vyhliadkovej terase.

Program pokračoval prehliadkou pamätihodností Horného mesta a Dolného mesta a skončil chutným obedom. Poobede sa seniori pod vedením sprievodkyne vydali na nitriansku Kalváriu, kde si prezreli pútnický kostol Nanebovzatia Panny Márie, Misijné múzeum Spoločnosti Božieho Slova, prešli si zastavenia krížovej cesty a v kostole modlitbou  poďakovali Bohu za všetky dobrodenia. Prehliadka Nitry  a jej pamätihodností spojených s dejinami Cirkvi skončila na záver programu v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada, kde si seniori opäť so sprievodcom prezreli zakonzervované ruiny Zoborského kláštora,  ktorý ich vďaka sv. Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, patrónom Nitrianskeho biskupstva symbolicky spojil s im blízkym pútnickým miestom na Skalke pri Trenčíne. Po skončení pestrého programu v Nitre príjemne unavení ale spokojní seniori s množstvom zážitkov z výletu v Nitre vyrazili domov, aby sa o ne podelili so svojimi blízkymi.

Spokojnosť seniorov od Trenčína s programom, ktorí im pripravilo Nitrianske biskupstvo v spolupráci s Turistickým informačným centrom v Nitre a Starým divadlom Karola Spišáka môže byť príkladom aj pre ďalšie skupiny starých, aj mladých z Nitrianskej diecézy, ktoré si môžu takýmto spôsobom spríjemniť deň, prehĺbiť vedomosti z histórie, ale hlavne osobne navštíviť významné miesta v starobylej Nitre, ktorá je Betlehemom kresťanstva na Slovensku.