DOD v Kňazskom seminári v Nitre

20. januára 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (21. apríla) V Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa v sobotu pred Nedeľou Dobrého Pastiera (21. apríla 2018) uskutočnil Deň otvorených dverí. Bohoslovci a ich predstavení pripravili pre verejnosť duchovný, spoločenský i zábavný program. 

V rámci neho si návštevníci mohli pozrieť priestory inštitúcie, dozvedieť sa o jej histórii i o živote bohoslovcov v súčasnosti. Pri svätej omši v Katedrále svätého Emeráma i v seminárskej kaplnke sa spoločne modlili aj za nové kňazské povolania.

V Kňazskom seminári v Nitre sa mladí muži pripravujú na svoje budúce kňazstvo. Štúdium i duchovná formácia pred kňazskou vysviackou trvajú šesť rokov. Seminár v Nitre obnovil kardinál Ján Chryzostom Korec v roku 1990. V súčasnosti slúži Nitrianskej a Žilinskej diecéze.

Miroslav Lyko

foto: Štefan Lašo