Pozvánky

10
aug
2020

RKFÚ Cabaj Čápor pozýva záujemcov na 5. ročník duchovno – hudobného festivalu Gospel fest 2020. Všetci sú srdečne vítaní. Organizátori žiadajú o rešpektovanie hygienických opatrení.

08
aug
2020

RKFÚ Topoľčany oznamuje, že na vigílnu mariánsku hodovú slávnosť, ktorá sa uskutoční v Topoľčanoch 14. augusta 2020 so začiatkom o 18,30 hod. vo farskom kostole – mariánskej svätyni Nanebovzatia Panny Márie, bude slávenie sv. omše obohatené a doprevádzané organovými skladbami...

17
júl
2020

Misionári Verbisti a farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Nitre pozývajú na výročnú ďakovnú púť pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Nitriansku Kalváriu v dňoch 14., 15. a 16. augusta 2020. Na základe duchovných zväzkov kostola Nanebovzatej Panny Márie v...

16
júl
2020

Rímsko-katolícky farský úrad v Lehote pri Nitre pozýva veriacich na tradičnú mariánsku púť, ktorá sa uskutoční dňa 26. júla 2020. Slávnostnú svätú omšu celebruje Vdp. Marián Bér so začiatkom o 10,00 hod. Všetci sú srdečne pozvaní.

16
júl
2020

Oznamujeme všetkým, že zádušná svätá omša za zosnulého mukačevského eparchu Mons. Milana Šášika CM, sa v jeho rodnej obci Lehota uskutoční dňa 20. júla 2020 o 9.00 hod vo Farskom kostole sv. Anny.

16
júl
2020

V dňoch 26. júla – 2. augusta 2020 sa uskutoční XXVIII. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdovho Močenku 2020. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 2. augusta 2020 na Gorazdove, kde bude celebrovať slávnostnú svätú omšu Mons. František Rábek, ordinár OS a...

12
júl
2020

Pozývame záujemcov k zapojeniu sa do modlitbovej reťaze za život a rodinu, ktorá sa uskutoční 11. augusta 2020. Zapojiť sa môžete kedykoľvek a kdekoľvek v tento deň. Zapísať sa je možné na:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGJPQINaJ0nc7A-YkqfInRasnibvHJvdPFSbC0MtKt7fhg7g/viewform

10
júl
2020

V Topoľčiankach sa v dňoch 8.-11.7. 2020 uskutočňuje tradičná Škapuliarska púť. RKFÚ Topoľčianky pozýva na duchovný program, ktorého súčasťou krížové cesty pre slovenských i maďarských pútnikov, prijímanie nových členov do Škapuliara, ako aj sväté omše pre slovenských i maďarských pútnikov....

08
júl
2020

Nitrianske biskupstvo a farnosti mesta Nitra pozývajú 17. júla 2020 na púť ku cti sv. Andreja – Svorada patróna mesta Nitry. Slávnostnú svätú omšu v ruinách zoborského kláštora bude o 19:00 hod. celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Po...

08
júl
2020

Tradičná púť k sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, patrónom nitrianskeho biskupstva sa uskutoční aj tento rok. Bude sa niesť v duchu poďakovania za ochranu pred nákazou koronavírusom. Bude sa konať v dňoch 17.-19. júla 2020 za dodržania aktuálnych hygienických opatrení. Program...

06
júl
2020

Duchovná správa Baziliky sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku pozýva v sobotu 11. júla 2020 k účasti na titulárnej slávnosti v Bazilke sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku, ktorá sa začína o 18.00 hodine. Počas sv. Omše, ktorú bude celebrovať Mons....

01
júl
2020

Predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Vás srdečne pozývajú na letnú duchovnú obnovu pre starších miništrantov, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.07.-18.07.2020. Duchovná obnova je určená pre miništrantov od 15 rokov. Prihlasovací formulár: https://forms.gle/XPnmYw559e1zEmWB8   Prihlasovanie bude ukončené...

30
jún
2020

Nitrianske biskupstvo, mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj srdečne pozývajú na Cyrilo-metodskú národnú púť, ktorá sa v Nitre uskutoční pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov dňa 5. júla 2020 na Svätoplukovom námestí v Nitre. Slávnostná sv. omša...

30
jún
2020

Pred 25 rokmi  v rámci svojej druhej pastoračnej návštevy Slovenska navštívil pápež sv. Ján Pavol II. aj Nitru. Túto udalosť si pripomenieme v Kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine  30. júna 2020 (utorok) o 18.00 hod. Osobné svedectvo o živote...

28
jún
2020

Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom a Mestom Nitra pozývajú na Cyrilo-metodské putovanie z Drážoviec na Nitriansky hrad  v rámci programu Cyrilo-metodských slávností pre malých i veľkých. Uskutoční sa 4. júla 2020 v sobotu, so začiatkom o  10...

18
jún
2020

Nitrianske biskupstvo pozýva záujemcov na benefičný koncert pod názvom „Hudba v tieni ruín ´20 early baroque“, ktorý sa uskutoční dňa 21. júna 2020 o 10,30 hod v Gotickej priekope NItrianskeho hradu a v ktorom vystúpi komorný orchester ZOE so svojim...

18
jún
2020

Nitrianske biskupstvo v spolupráci s mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom pozývajú veriacich na Cyrilo-metodskú národnú púť, ktorá sa ako súčasť programu slávností Nitra, milá Nitra 2020 uskutoční dňa 5. júla 2020 pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda v...

17
jún
2020

Pri príležitosti 6. výročia odchodu do večnosti vzácneho človeka a kňaza p. Šebastiána Laba SJ, sa v jeho rodisku vo Valaskej Belej 19. júna 2020 uskutoční spomienkové stretnutie, súčasťou ktorého bude svätá omša celebrovaná nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom...

10
jún
2020

Vo štvrtok po Slávnosti Najsvätejšej Trojice budeme sláviť Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to mimoriadne krásna a vzácna slávnosť, kde si uctievame Eucharistiu, ktorú ustanovil Pán Ježiš pri Poslednej večeri na Zelený štvrtok. Významný podnet pre zavedenie Slávnosti...