Pozvánky

15
máj
2021

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny 2021 pripravilo Centrum pre rodinu v Nitre akčnú VEĽKÚ RODINNÚ HRU 2021. Organizátori podujatia sa tak rozhodli v záujme osvieženia rodinných vzťahov, objavovania zákutí nitrianskeho hradného kopca, rozšírenia vedomostí a zábavy. Úlohy do trasy začínajúcej...

10
máj
2021

Pod záštitou predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského sa opäť uskutoční modlitbová reťaz za život a rodinu. Všetci sú srdečne pozvaní 22. mája 2021 k zapojeniu sa do tradičnej duchovnej aktivity veriacich v prospech života a rodiny.

04
máj
2021

Už po trinásty raz sa bude na celom Slovensku sláviť Medzinárodný deň rodiny vyhlásený Valným zhromaždením OSN na 15. máj. Deň rodiny organizovaný pod hlavičkou Fórum kresťanských inštitúcií od roku 2009 je kampaňou a verejnou oslavou hodnoty rodiny založenej manželstvom muža...

03
máj
2021

Srdečne pozývame všetkých fanúšikov organovej hudby na 13. ročník medzinárodného festivalu organovej hudby Ars organi, ktorý sa v Nitre uskutoční v dňoch 9. mája – 6. júna 2021. Jednotlivé koncerty podľa programu sa uskutočnia v Kostole sv. Ladislava – Piaristi...

03
máj
2021

Srdečne pozývame všetkých mariánskych ctiteľov k tradičnému duchovnému podujatiu, akým je Medzinárodný modlitbový deň k úcte  Panny Márie Matky všetkých národov, ktorý sa uskutoční vzhľadom na koronavírusovú pandémiu v tomto roku len ONLINE spôsobom v termíne 22. mája 2021 z...

03
máj
2021

Z iniciatívy Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie sa v mesiaci máj bude Cirkev na celom svete modliť za skončenie pandémie reťazovú modlitbu posv. ruženca. Cieľom tejto iniciatívy je spojiť sa modlitbe posvätného ruženca za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského...

29
apr
2021

Duchovné centrum  MSC Lukov dvor opäť začína s organizovaním duchovných cvičení, kurzov a workshopov. Spoločne s certifikovanými lektormi, psychológmi, kňazmi a ďalšími odborníkmi ponúka celistvé vzdelávanie v oblasti katolíckej spirituality, psychológie, pedagogiky a medziľudskej komunikácie. Možnosť pobytu v „pustovniach“ je pre tých, ktorí...

22
apr
2021

Modlime sa spoločne, aby nám Pán požehnal nových dobrých a svätých kňazov. Prosíme ťa, Veľkňaz – Kriste, daj nám nových, svätých kňazov: lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z tvojej obety sa náš svet znova posvätí....

17
apr
2021

Pozývame všetkých veriacich Nitrianskej diecézy, ale aj ostatných záujemcov k sledovaniu priameho prenosu biskupskej vysviacky nového nitrianskeho pomocného biskupa Mons. Petra Beňa z Diecéznej svätyne sv. Andreja Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom prostredníctvom TV LUX a RÁDIA LUMEN....

29
mar
2021

Pozývame k duchovnej spoluúčasti pri sledovaní záznamu krížovej cesty počas epidémie na nitriansku Kalváriu s nitrianskym diecéznym biskupom Viliamom Judákom  a kňazmi pôsobiacimi vo farnostiach na území mesta Nitra. Záznam bude možné sledovať na Veľký piatok 2. apríla 2021 o...

20
feb
2021

V Prvú pôstnu nedeľu sa vo všetkých kostoloch a chrámoch koná tradičná jarná celoslovenská zbierka na Charitu. „Financie zozbierané vo farnostiach majú pre činnosť jednotlivých diecéznych a eparchiálnych charít mimoriadny význam. Vďaka nim dokážu charity skvalitňovať poskytované sociálne a zdravotnícke služby...

07
feb
2021

Z pastierskeho listu biskupov Slovenska na Nový rok 2021: V tomto roku sa na Slovensku od 15. februára do 31. marca uskutoční celoštátne elektronické sčítanie ľudu. Sčítanie sa koná opäť po desiatich rokoch. Je to známa a logisticky náročná udalosť...

22
jan
2021

Štyrmi kľúčovými slovami posolstva pápeža Františka sú: vďačnosť, odvaha, námaha a chvála. Tieto slová a zároveň aj postoj majú sprevádzať všetkých tých, ktorých Pán povolal či už do manželstva alebo na cestu kňazstva, či rehoľného života. Mladí muži, ktorí v...

20
jan
2021

Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa v Nitre vzhľadom na čas, ktorý aktuálne prežívame, a ktorý nie je jednoduchý a dokonca práve mesto Nitra nie je na tom, čo sa týka pandémie koronavírusu najlepšie, prichádza do tejto situácie s ponukou duchovného...

11
dec
2020

Už desať rokov sa v Nitre v období medzi 2. alebo 3. adventným týždňom pravidelne uskutočňuje charitatívne podujatie pod názvom Maltézsky punč pre Hospic u Bernadetky, ktoré umožňuje vyjadriť kresťanskú lásku a solidaritu s chudobnými, chorými a trpiacimi. V spolupráci...

25
nov
2020

Prvou adventnou nedeľou začína rehoľný  Rád premonštrátov oslavy 900. Jubilea svojho založenia sv. Norbertom. V rámci programu premonštráti pozývajú na osobitné pútnické víkendy všetky skupiny veriacich, ktorých stretávajú v okolí svojho pôsobenia: veriacich hovoriacich maďarským či nemeckým jazykom, veriacich vyznávajúcich...

25
nov
2020

Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok. Adventná doba nie je len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote...

10
sep
2020

Svätý rok milosrdenstva, ktorý sme v Cirkvi slávili pred štyrmi rokmi, dal podnet k vzniku  Večerov milosrdenstva, ktoré sa odvtedy slávia v Diecéznej svätyni na Skalke vždy v druhú sobotu v mesiaci. Program je stály, začína o 19:00 prednáškou na...

05
sep
2020

Rehoľa Piaristov a Spoločenstvo PIAR pozývajú na duchovný program pod názvom „Pondelky u Piaristov“. Program začína každý pondelok v mesiacvi september v Kostole sv. Ladislava v Nitre o 18,00 hod. Všetci sú srdečne pozvaní.

03
sep
2020

RKFÚ v Topoľčanoch pozýva mariánskych ctiteľov do Mariánskej svätyne v Topoľčanoch, ktorá spojená zväzkom duchovného príbuzenstva s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, bude v dňoch 3.-6. septembra 2020 sláviť tradičnú mariánsku púť, ktorá bude mať lokálny charakter za...