Pozvánky

13
aug
2022

RKFÚ Nitra – Kalvária a Verbisti z Misijného domu Matky Božej v Nitre v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom pozývajú mariánskych ctiteľov do Nitry na tradičnú mariánsku púť, ktorá sa pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie bude konať v Nitre na...

11
aug
2022

Tradičná zbierka školských pomôcok pre Slovenskú katolícku charitu, ktorá  sa začala na MDD 1. júna, potrvá až do 15. septembra 2022. Pobočky Slovenskej katolíckej charity, vrátane tých, ktoré patria Diecéznej charite v Nitre spustili už trinásty ročník zbierky školských pomôcok....

07
aug
2022

RKFÚ Nitra – Kalvária a Verbisti z Misijného domu Matky Božej v Nitre v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom pozývajú mariánskych ctiteľov do Nitry na tradičnú mariánsku púť, ktorá sa pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie bude konať v Nitre na...

06
aug
2022

Nitriansky tím Diecéznej rady pre rodinu pozýva snúbenecké páry na víkendový kurz prípravy na manželstvo, ktorý sa bude konať v Nitre v dňoch 2. – 4. septembra 2022. Kurz vedú kňaz, manželské páry a odborníci v súlade s metodikou Rady...

27
júl
2022

Farský úrad v Nadliciach pozýva mariánskych ctiteľov na tradičnú púť do Rajčian na Mechovičku, ktorá sa bude konať 7. augusta 2022. Súčasťou programu bude modlitba posv. Ruženca o 9,30 hod. a púť vyvrcholí slávnostnou sv. Omšou so začiatkom o 10,00...

21
júl
2022

RKFÚ Nitra – Kalvária a Verbisti z Misijného domu Matky Božej v Nitre v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom pozývajú mariánskych ctiteľov do Nitry na tradičnú mariánsku púť, ktorá sa pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie bude konať v Nitre na...

21
júl
2022

O niekoľko dní sa začína Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne. Časť dobrovoľníkov z celého Slovenska príde do Trenčína už o štyri dni, pretože sa začne prípravný týždeň. Už od tejto nedele, 24. júla, začnú prichádzať dobrovoľníci do Trenčína, aby...

21
júl
2022

Nitrianske biskupstvo, Farnosť Močenok a OZ KREDIV pri príležitosti XXX. ročníka festivalu Gorazdov Močenok a liturgickej spomienky na sv. Gorazda a spoločníkov pozývajú na pontifikálnu sv. Omšu do Gorazdova pri Močenku, ktorá sa uskutoční 24. júla 2022 o 9,30 hod....

21
júl
2022

Pápež František Svetovým dňom starých rodičov a seniorov  24. júl 2022 chce vyzdvihnúť starších ľudí, ktorí tvoria značný podiel veriacich našich farností. Pápež tento rok zvolil tému: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“. Každá farnosť je pozvaná predovšetkým k dvom aktivitám:...

15
júl
2022

Rímskokatolícka farnosť sv. Anny v Lehote pozýva na tradičnú mariánsku púť, ktorá sa bude konať 31. júla 2022 o 10:30 hod. v pútnickom areáli nad obcou. Hlavným celebrantom a kazateľom slávnostnej sv. omše bude P. Michal Mária Kukuča OSB, benediktín...

11
júl
2022

Pri príležitosti sviatku sv. Andreja-Svorada a Beňadika pozývajú Nitrianske biskupstvo a farnosti mesta Nitra veriacich na púť ku cti sv. Andreja-Svorada, patróna mesta Nitra, ktorá sa uskutoční v piatok 15. júla 2022 v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada na Zobori...

11
júl
2022

V dňoch 16. – 17. júla 2022 sa v Skalke pri Trenčíne bude konať tradičná Púť k sv. Andrejovi – Svoradovi a Beňadikovi, patrónom Nitrianskej diecézy. Program púte sa začína v sobotu 16.7. o 15.00 hod. slávnostnou vernisážou výtvarných a...

11
júl
2022

Mesto Trenčín • Trenčiansky samosprávny kraj • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne • T-VIA, o. z. • Farský úrad Skalka nad Váhom srdečne pozývajú na slávnostnú vernisáž 15. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2022 • Prezentácia...

11
júl
2022

Farský úrad v Topoľčiankach pozýva na 336. ročník škapuliarskej púte, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 17. júla 2022 s nasledovným programom:   Streda 13. júla 2022: – 18:00 Svätá omša – celebruje Mons. Miroslav Šidlo, vicerektor kňazského seminára...

08
júl
2022

Nitrianske biskupstvo, Farnosť Močenok a OZ KREDIV pri príležitosti XXX. ročníka festivalu Gorazdov Močenok a liturgickej spomienky na sv. Gorazda a spoločníkov pozývajú na na pontifikálnu sv. Omšu do Gorazdova pri Močenku 24. júla 2022 o 9,30 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Viliam...

08
júl
2022

OZ KREDIV, Farnosť Močenok a Nitrianske biskupstvo pozývajú fanúšikov kresťanského divadla, ale aj širokú verejnosť na tradičný a jubilejný 30. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla pod názvom Gorazdov Močenok 2022. Festival sa bude konať v dňoch 17. – 24. júla...

05
júl
2022

Pri príležitosti sviatku sv. Andreja-Svorada a Beňadika pozývajú Nitrianske biskupstvo a farnosti mesta Nitra veriacich na púť ku cti sv. Andreja-Svorada, patróna mesta Nitra, ktorá sa uskutoční v piatok 15. júla 2022 v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada na Zobori...

05
júl
2022

V dňoch 16. – 17. júla 2022 sa v Skalke pri Trenčíne bude konať tradičná Púť k sv. Andrejovi – Svoradovi a Beňadikovi, patrónom Nitrianskej diecézy. Program púte sa začína v sobotu 16.7. o 15.00 hod. slávnostnou vernisážou výtvarných a...

03
júl
2022

Farnosť Nadlice pozýva veriacich na tradičnú púť na pútnickom mieste Mechovička, ktorá sa uskutoční 10. júla 2022. Súčasťou programu púte je spoločná modlitba posv. Ruženca o 9,30 hod. Púť vyvrcholí slávnostnou sv. Omšou o 10,30 hod., ktorej hlavným celebrantom bude...

30
jún
2022

V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa v sobotu 2. júla 2022 uskutoční vernisáž výstavy pod názvom „Jana Zaujecová – Gloriae Dei creatum (Utvorené na slávu Božiu)“.  Výstava pozostáva z kolekcie liturgických rúch všetkých liturgických farieb. Nosnými...