Pozvánky

09
dec
2023

OZ Centrum pre rodinu – Nitra srdečne pozýva na 3. adventnú  nedeľu 17. decembra do haly pri kostole na Klokočine na 17. ročník tradičného  charitatívneho  jarmoku s mottom “ Veselého darcu Boh miluje“. Návštevníkov čaká pestrá vianočná ponuka, atmosféra prajnosti...

06
dec
2023

Nitrianske biskupstvo a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre si Vás dovoľujú pozvať na diskusný večer s názvom Tvár kresťanského umenia. S hosťom večera Jozefom Vydrnákom, maliarom a ilustrátorom, budeme diskutovať o význame kresťanského umenia v súčasnosti. Dišputy pod hradom...

03
dec
2023

Misionári Spoločnosti Božieho Slova a farníci z Nitry – Kalvárie, pozývajú na už tradičný adventný a misijný jarmok. Svojím príspevkom môžete podporiť misiu P. Gorazda Kohúta SVD v Albánsku, konkrétne rekonštrukciu katolíckeho chrámu v meste Vlore.

02
dec
2023

Pozývame k sledovaniu portálu Inšpirujúce Slovo+  ·  1. DECEMBER 2023 … OTEC BISKUP PETER BEŇO Tak radi by sme mali pod kontrolou budúcnosť, radi by sme ovplyvňovali to, čo sa má stať, alebo by sme o tom aspoň včas chceli vedieť....

02
dec
2023

Duchovná evanjelizačná obnova pre mladých (14-26 rokov) je pozvaním vydať sa na cestu za Kristom. Počas troch dní sa spoločne zameriame na témy ako sú Božia láska, hriech, Duch Svätý, spása a spoločenstvo. Môžeš sa tešiť na večer uctievania, nové...

01
dec
2023

Maltézska pomoc Slovensko – centrum Nitra pozýva veriacich z nitrianskych farností a všetkých ľudí dobrej vôle na tradičný Maltézsky charitatívny punč, ktorý sa bude podávať v dňoch 7. – 10. decembra 2023 (od štvrtku do nedele od 9,00 do 22,00...

29
nov
2023

Počas Adventu sa na Nitrianskom hrade v dňoch 3. – 22. decembra 2023 budú konať viaceré programové aktivity pre malých i veľkých v príjemnej adventnej atmosfére areálu Nitrianskeho hradu. Všetci sú srdečne pozvaní!   Vianočná atmosféra v Diecéznom múzeu –...

28
nov
2023

V priestoroch Základnej školy v Branči pri Nitre sa 30. novembra 2023 o 12,30 hod uskutoční vernisáž vernisáž filatelistickej výstavy na tému „Živé cyrilo-metodské dedičstvo“ Výstava bude prístupná verejnosti do 11. decembra 2023. Autorom výstavy je filatelista Jozef Kútny z...

27
nov
2023

V Nitre na hornom nádvorí Nitrianskeho hradu pri soche sv. pápeža Jána Pavla II. bude 3. decembra 2023 o 16,00 hod. požehnaný  adventný veniec a na ňom zapálená prvá svieca, od ktorej si budú môcť zapáliť svoje lampáše aj účastníci...

19
nov
2023

Diecézne stretnutie mládeže sa blíži. Bude sa konať 25. novembra 2023 od 9,00 do 16,00 hod. v Nitre v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda za účasti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa. Prinášame...

15
nov
2023

RKFÚ Topoľčany v spolupráci s mestom Topoľčany, Rodinou Panny Márie a spoločnosťou MED-ART v rámci Roka kresťanskej kultúry pozývajú na vernisáž  výstavy umeleckej fotografie katolícke kňaza, fotografa, grafika, dizajnéra a básnika Radoslava Gazdíka pod názvom „Krása okolo nás“. Vernisáž sa...

14
nov
2023

Pri príležitosti prvého výročia obnovenia Bratstva Kristovej krvi Rektorát Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku pozýva nových záujemcov o prijatie do Bratstva Kristovej krvi  na vigíliu slávnosti Krista Kráľa,  ktorá sa bude konať dňa 25. novembra 2023 o 18,00...

14
nov
2023

Duchovná správa Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku pozýva na tradičnú púť ku Kristovi Kráľovi, ktorá  sa v Bazilike sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku bude konať v dňoch 25. – 26. novembra 2023. Program: Sobota – 18,00 hod...

11
nov
2023

V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa v nedeľu 12. novembra 2023 o 11,00 hod uskutoční zádušná svätá omša za 12 obetí z obcí Jelenec a Kolíňany, ktoré zahynuli pred pri dopravnej nehode autobusu na Zlatomoraveckej ceste...

10
nov
2023

Pozývame mladých mužov vo veku od 15 do 25 rokov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v dňoch od 8. do 10. decembra 2023. Duchovná obnova určená mladým mužom bude na tému s názvom:...

06
nov
2023

V piatok 10. novembra 2023 o 18,45 hod. po večernej svätej omši sa vo farskom Kostole sv. Gorazda na Klokočine v Nitre uskutoční modlitbový večer Taizé – čas adorácie, piesní a modlitieb. Tento čas modlitby chceme obetovať za mier vo...

05
nov
2023

Diecézne stretnutie mládeže sa blíži. Bude sa konať 25. novembra 2023 od 9,00 do 16,00 hod. v Nitre v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda za účasti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa. Link...

05
nov
2023

Pri príležitosti prvého výročia obnovenia Bratstva Kristovej krvi Rektorát Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku pozýva nových záujemcov o prijatie do Bratstva Kristovej krvi  na vigíliu slávnosti Krista Kráľa,  ktorá sa bude konať dňa 25. novembra 2023 o 18,00...

01
nov
2023

Pri príležitosti sviatku Všetkých verných zosnulých 2. novembra 2023 o 18,30 hod. zaznie počas tradičnej liturgie v latinskom obrade v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma  na Nitrianskom hrade starobylá Missa pro Defunctis pre 5 hlasov od španielskeho renesančného skladateľa Cristóbala...

31
okt
2023

Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda si Vás dovoľujú pozvať na diskusný večer s názvom Dišputy pod hradom. S hosťom večera, doc. Annou Sámelovou, riaditeľkou Sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS, budeme diskutovať o médiách a konzumentoch ich obsahu....