Pozvánky

11
dec
2020

Už desať rokov sa v Nitre v období medzi 2. alebo 3. adventným týždňom pravidelne uskutočňuje charitatívne podujatie pod názvom Maltézsky punč pre Hospic u Bernadetky, ktoré umožňuje vyjadriť kresťanskú lásku a solidaritu s chudobnými, chorými a trpiacimi. V spolupráci...

25
nov
2020

Prvou adventnou nedeľou začína rehoľný  Rád premonštrátov oslavy 900. Jubilea svojho založenia sv. Norbertom. V rámci programu premonštráti pozývajú na osobitné pútnické víkendy všetky skupiny veriacich, ktorých stretávajú v okolí svojho pôsobenia: veriacich hovoriacich maďarským či nemeckým jazykom, veriacich vyznávajúcich...

25
nov
2020

Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok. Adventná doba nie je len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote...

10
sep
2020

Svätý rok milosrdenstva, ktorý sme v Cirkvi slávili pred štyrmi rokmi, dal podnet k vzniku  Večerov milosrdenstva, ktoré sa odvtedy slávia v Diecéznej svätyni na Skalke vždy v druhú sobotu v mesiaci. Program je stály, začína o 19:00 prednáškou na...

05
sep
2020

Rehoľa Piaristov a Spoločenstvo PIAR pozývajú na duchovný program pod názvom „Pondelky u Piaristov“. Program začína každý pondelok v mesiacvi september v Kostole sv. Ladislava v Nitre o 18,00 hod. Všetci sú srdečne pozvaní.

03
sep
2020

RKFÚ v Topoľčanoch pozýva mariánskych ctiteľov do Mariánskej svätyne v Topoľčanoch, ktorá spojená zväzkom duchovného príbuzenstva s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, bude v dňoch 3.-6. septembra 2020 sláviť tradičnú mariánsku púť, ktorá bude mať lokálny charakter za...

02
sep
2020

Pri príležitosti Roka sv. Jána Pavla II. a 100. výročia jeho narodenia, Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom inštalovali v priestoroch katedrály – Baziliky sv. Emeráma na Nitrianskom hrade tematickú výstavu pod názvom „Ján Pavol II....

31
aug
2020

V dňoch 6. septembra – 4. októbra 2020 sa v katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade uskutoční ďalší ročník Katedrálneho organového festivalu. Každodenný koncert začína o 19.00 hod. V programe zaznejú skladby významných svetových autorov v podaní umelcov...

26
aug
2020

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už 4. ročník animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu...

17
aug
2020

Nadácia Nitrianskeho samosprávneho kraja POMOC v spolupráci  s OZ Inšpirujme svet a Diecéznym múzeom pozývajú verejnosť na oficiálne sprístupnenie Pojazdnej knižnice, ktoré sa uskutoční dňa 18. augusta 2020 o 11,00 hod v Kaviarni Vazulka na Nitrianskom hrade za účasti predstaviteľov...

10
aug
2020

RKFÚ Cabaj Čápor pozýva záujemcov na 5. ročník duchovno – hudobného festivalu Gospel fest 2020. Všetci sú srdečne vítaní. Organizátori žiadajú o rešpektovanie hygienických opatrení.

08
aug
2020

RKFÚ Topoľčany oznamuje, že na vigílnu mariánsku hodovú slávnosť, ktorá sa uskutoční v Topoľčanoch 14. augusta 2020 so začiatkom o 18,30 hod. vo farskom kostole – mariánskej svätyni Nanebovzatia Panny Márie, bude slávenie sv. omše obohatené a doprevádzané organovými skladbami...

17
júl
2020

Misionári Verbisti a farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Nitre pozývajú na výročnú ďakovnú púť pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Nitriansku Kalváriu v dňoch 14., 15. a 16. augusta 2020. Na základe duchovných zväzkov kostola Nanebovzatej Panny Márie v...

16
júl
2020

Rímsko-katolícky farský úrad v Lehote pri Nitre pozýva veriacich na tradičnú mariánsku púť, ktorá sa uskutoční dňa 26. júla 2020. Slávnostnú svätú omšu celebruje Vdp. Marián Bér so začiatkom o 10,00 hod. Všetci sú srdečne pozvaní.

16
júl
2020

Oznamujeme všetkým, že zádušná svätá omša za zosnulého mukačevského eparchu Mons. Milana Šášika CM, sa v jeho rodnej obci Lehota uskutoční dňa 20. júla 2020 o 9.00 hod vo Farskom kostole sv. Anny.

16
júl
2020

V dňoch 26. júla – 2. augusta 2020 sa uskutoční XXVIII. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdovho Močenku 2020. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 2. augusta 2020 na Gorazdove, kde bude celebrovať slávnostnú svätú omšu Mons. František Rábek, ordinár OS a...

12
júl
2020

Pozývame záujemcov k zapojeniu sa do modlitbovej reťaze za život a rodinu, ktorá sa uskutoční 11. augusta 2020. Zapojiť sa môžete kedykoľvek a kdekoľvek v tento deň. Zapísať sa je možné na:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGJPQINaJ0nc7A-YkqfInRasnibvHJvdPFSbC0MtKt7fhg7g/viewform

10
júl
2020

V Topoľčiankach sa v dňoch 8.-11.7. 2020 uskutočňuje tradičná Škapuliarska púť. RKFÚ Topoľčianky pozýva na duchovný program, ktorého súčasťou krížové cesty pre slovenských i maďarských pútnikov, prijímanie nových členov do Škapuliara, ako aj sväté omše pre slovenských i maďarských pútnikov....

08
júl
2020

Nitrianske biskupstvo a farnosti mesta Nitra pozývajú 17. júla 2020 na púť ku cti sv. Andreja – Svorada patróna mesta Nitry. Slávnostnú svätú omšu v ruinách zoborského kláštora bude o 19:00 hod. celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Po...