Pozvánky

26
jan
2022

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Uskutoční sa na prelome apríla a mája 2022. V programe bude aj audiencia pre slovenských pútnikov so Svätým Otcom vo Vatikáne...

25
jan
2022

Pápež František vyhlásil na stredu 26. januára 2022 deň modlitby za pokoj v súvislosti s napätou situáciu pri východnej hranici Ukrajiny. Reagoval tým na nárast napätia medzi Ruskom a Ukrajinou. Pripájame sa aj v Nitrianskej diecéze. Modlíme sa.

25
jan
2022

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje maturantom, ale aj ostatným, ktorí by mali záujem venovať sa náboženskej výchove, že Katedra náboženských štúdií FF UKF v Nitre ponúka štúdium učiteľstva katolíckej náboženskej výchovy v kombinácii (bakalárske, magisterské, rozširujúce). Absolventi štúdia sú...

17
jan
2022

V tretiu nedeľu v období cez rok, ktorá v tomto roku pripadne na 23. januára 2022, sa bude v celej Cirkvi opäť sláviť nedeľa Božieho Slova. Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie svätej omše. Keď sa totiž v Cirkvi...

16
jan
2022

V utorok 18. januára 2022 sa začína tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Materiály k nemu prináša Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Ekumenická rada cirkví. Ako tému zvolili: „Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť“...

27
dec
2021

Vo Vianočnom období býva v Pribinovej kaplnke na Nitrianskom hrade od roku 2017 už tradične inštalovaný betlehem zobrazujúci udalosť narodenia Ježiša Krista. Scenéria betlehemskej maštaľky je definitívne hotová a kompletná a mimoriadne zaujímavo umelecky spracovaná. Zvlášť pre tých najmenších ponúka...

24
dec
2021

Počas tohtoročných Vianočných sviatkov sa budú v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma celebrovať slávnostné sv. omše podľa zverejneného programu. Prosíme  návštevníkov bohoslužieb a areálu Nitrianskeho hradu, aby rešpektovali a dodržiavali platné protipandemické opatrenia. Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma na...

19
dec
2021

Slovenskí skauti v uplynulom týždni prevzali na rakúsko-slovenských hraniciach od rakúskych skautov Betlehemské svetlo. Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti do väčšiny slovenských kostolov, aby bolo k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc. Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty –...

16
dec
2021

Katedra náboženských štúdií na FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre otvára v budúcom školskom roku denné bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s ďalším predmetom. Uchádzači o štúdium si môžu prihlášky podať do 31.3.2022. Katedra tiež otvára...

13
dec
2021

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva na ONLINE Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium, ktorý sa bude konať 9. decembra 2021. V  novom  podcastovom  štúdiu  GCM  vzniklo prvé vysielanie pre všetkých žiakov, ktorí chcú ísť na gymnázium do prvého...

11
dec
2021

Diecézna charita v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom, Mestom Nitra a centrom Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre opäť pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle na tradičný Vianočný charitatívny punč 2021, ktorý sa však pre koronavírusovú pandémiu uskutoční už po druhýkrát len vo...

09
dec
2021

Bratia a sestry, milí koledníci Dobrej noviny, vzhľadom na súčasné obmedzenia sa vysielacia svätá omša z našej diecéze tento rok neuskutoční, avšak pre koledníkov je zatiaľ pripravená náhrada v podobe plánovanej vysielanej svätej omše, ktorá bude 12. decembra o 10.00 hod....

03
dec
2021

Pozývame záujemcov ku sledovaniu priamych prenosov sv. omší každú nedeľu a vo vybrané sviatky z Katedrály – Baziliky sv. Emeráma v Nitre  o 9,00 hod. Priame prenosy zabezpečuje regionálna TV Nitrička, ktorá vysiela prostredníctvom DVB-T na 36. kanály, alebo v...

03
dec
2021

Pozývame záujemcov ku sledovaniu priameho prenosu sv. omše na 2. Adventnú nedeľu z Mariánskej svätyne Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch 5. decembra 2021 o 10,30 hod. Linky a kanály k sledovaniu priameho prenosu sú uvedené na webstránke   www.topolcany.fara.sk

27
nov
2021

Keďže sa pravidelná zbierka na Diecéznu charitu na 1. Adventnú nedeľu z dôvodu zákazu verejných bohoslužieb nemôže uskutočniť v našich chrámoch, Diecézna charita v Nitre vytvorila možnosť pre online darovanie a vyslovuje prosbu o podporu svojich charitatívnych aktivít. Finančný príspevok...

26
nov
2021

Pozývame záujemcov ku sledovaniu priameho prenosu sv. omše na 1. Adventnú nedeľu z Mariánskej svätyne Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch 28. novembra 2021 o 10,30 hod. Linky a kanály k sledovaniu priameho prenosu sú uvedené na webstránke   www.topolcany.fara.sk

21
nov
2021

V stredu 24. novembra 2021 sa Nitriansky hrad sfarbí na červeno a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák obetuje v tento deň sv. omšu na úmysel za trpiacich kresťanov. Pozývame veriacich k pripojeniu sa k tejto výzve. Stovky katedrál, kostolov, pamiatok...

19
nov
2021

Srdečne pozývame zapojiť sa do ďalšej 24-hodinovej modlitbovej reťaze za život a rodinu, ktorá sa uskutoční už v sobotu na sviatok blahoslavenej Anky Kolesárovej, teda 20. novembra 2021 od 00:00 do 24:00 tam, kde práve ste! Stačí si vybrať jeden alebo...

18
nov
2021

Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí slávnosťou Krista Kráľa, ktorá je poslednou nedeľou cirkevného roka. Pri tejto príležitosti sa 21. novembra 2021 v Hronskom Beňadiku v Bazilike sv. Benedikta opáta uskutoční slávnosť spojená s účasťou mladých. Sv. omšu o...

11
okt
2021

Pozývame všetkých fanúšikov zborového spevu na koncert Českého chlapčenského zboru Boni pueri, ktorý sa uskutoční dňa 16. októbra 2021 o 16,00 hod. v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. V programu zaznie dielo Leopolda Hofmanna Requiem. Na organe sprevádza Robert...