Pozvánky

03
dec
2022

Nitrianske biskupstvo  a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre si dovoľujú pozvať záujemcov na ďalší diskusný večer pod názvom Dišputy pod hradom. Hosťom večera bude historička prof. Dr. phil. Emília Hrabovec. V diskusii budeme diskutovať na tému Katolícka cirkev a...

01
dec
2022

Centrum pre rodinu v Nitre organizuje 16.CHARITATÍVNY VIANOČNÝ JARMOK. Uskutoční sa v hale pri Kostole sv. Gorazda na sídlisku Klokočina na 3. adventnú nedeľu 11. decembra 2022. Organizátori z Centra pre rodinu srdečne pozývajú a spolu so „stánkarmi“ sa tešia...

01
dec
2022

Maltézska pomoc Slovensko – centrum Nitra pozýva veriacich z nitrianskych farností a všetkých ľudí dobrej vôle na tradičný Maltézsky charitatívny punč, ktorý sa bude podávať v dňoch 8. – 11. decembra 2022 (od štvrtku do nedele od 9,00 do 22,00...

25
nov
2022

V súvislosti s blížiacim sa začiatkom Adventného obdobia prinášame informáciu o aktivitách, ktoré sa v areáli Nitrianskeho hradu uskutočnia pre verejnosť. Na prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2022 bude o 16,30 hod pri soche sv. Jána Pavla II. nitrianskym biskupom...

23
nov
2022

S blížiacim sa Svätým rokom 2025 ustanoví Svätý Otec František Komisiu pre svedkov viery.  Ako vysvetlil prefekt Dikastéria pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro, na konferencii „Svätosť dnes“, ktorá prebiehala v dňoch 3. – 6. októbra  2022 na pôde Patristického...

19
nov
2022

Pri príležitosti začiatku tohtoročného Adventu Nitrianske biskupstvo a Mesto Nitra srdečne pozývajú do SPRIEVODU SVETLA, ktorý sa uskutoční v prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2022 z Nitrianskeho hradu do centra mesta. Od 16.00 hodiny sa účastníci sprievodu budú schádzať na...

19
nov
2022

Farnosť sv. Martina z Tours v Bošanoch pozýva veriacich na pravidelné mesačné modlitby za uzdravenie a oslobodenie, ktoré sa najbližšie uskutočnia v utorok 22. novembra 2022 v miestnom farskom Kostole sv. Martina  z Tours v Bošanoch so začiatkom o 17:20...

17
nov
2022

Pozývame záujemcov z radov starších miništrantov z farností Nitrianskej diecézy na duchovnú obnovu pod názvom „Nicodemos 15+“, ktorá sa bude konať v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre v dňoch 25. – 27. novembra 2022. Prihlasovanie je možné cez email: ministranti@ksnr.sk...

14
nov
2022

Pri príležitosti 70. výročia zriadenia Sústreďovacieho charitného domova v Sládečkovciach (dnešnom Močenku) sa 23. novembra 2022 bude v budove bývalého kláštora sestier Vincentiek v Močenku konať odborná historická konferencia  pod názvom „Proticirkevné zásahy v Močenku“. Na úvod podujatia bude nitriansky...

12
nov
2022

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý sa bude konať v dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa v Nitre v pondelok 14. novembra 2022 o 18,00 hod. v Kostola sv. Ladislava – Piaristi uskutoční stretnutie mladých s pomocným nitrianskym...

12
nov
2022

Vo farskom kostole sv. Klimenta v Močenku sa dňa  13. novembra 2022  o 15,30 hod. uskutoční koncert Nitrianskeho komorného orchestra ZOE.  V programe zaznejú skladby Josepha Haydna  Koncert F dur, Hob XVIII:7 Moderato – Adagio – Presto, Domenica Zipoliho Versetti...

11
nov
2022

S veľkou radosťou by sme ti chceli predstaviť dlho pripravovanú akciu, na ktorú sa už teraz môžeš prihlásiť. Ide o duchovnú evanjelizačnú obnovu pre mladých (14-26 rokov), ktorá je pozvaním vydať sa na cestu za Kristom. Počas troch dní sa spoločne...

09
nov
2022

V utorok  1. novembra je cirkevne prikázaný sviatok Slávnosť všetkých svätých. Sväté omše v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre sa budú sláviť ako v nedeľu o 7.00 a o 9.00 hod. V tento deň sa bude o 15,00...

07
nov
2022

Rímskokatolícka farnosť v Hronskom Beňadiku pozýva v dňoch 19.-20. novembra 2022 na tradičnú púť ku Kristovi Kráľovi do Baziliky sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku. Program púte začína v sobotu 19. novembra 2022 sv. omšou o 18,00 hod., ktorú bude...

04
nov
2022

Nitrianske biskupstvo a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre v rámci cyklu diskusných večerov pod názvom Dišputy pod hradom pozývajú na diskusiu s hosťom večera, ktorým bude bude prof. Marián Šuráb. V diskusii na tému Fenomén prekvapenia v synodálnej praxi,...

28
okt
2022

V utorok  1. novembra je cirkevne prikázaný sviatok Slávnosť všetkých svätých. Sväté omše v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre sa budú sláviť ako v nedeľu o 7.00 a o 9.00 hod. V tento deň sa bude o 15,00...

26
okt
2022

Pri príležitosti slávnosti Všetkých svätých a Pamiatky na všetkých zosnulých veriacich, zaznie v stredu 2. novembra 2022 o 18,00 hod. v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade počas tradičnej liturgie v latinskom obrade Requiem od Wolfganga Amadea Mozarta...

23
okt
2022

Nitrianska diecéza, ako aj celá Cirkev na Slovensku si v týchto dňoch pripomína 7. výročie odchodu do večnosti Jeho Eminencie blahej pamäti Mons. Jána Chryzostoma kardinála Korca, emeritného nitrianskeho diecézneho biskupa, ktorý 24. októbra 2015 vo veku 91 rokov, v...

21
okt
2022

Spoločenstvo kresťanských fotografov Človek a Viera, ktorého cieľom je dokumentovanie života našej Cirkvi na Slovensku, v Čechách, ale aj Poľsku – viď databanka fotografií: https://clovekaviera.sk/, organizuje 5.- 6. novembra 2022 vstupný workshop pre nových fotografov pod názvom Fotografuj s nami...

19
okt
2022

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre pozýva žiakov ôsmych a deviatych ročníkov a ich rodičov na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 11. novembra 2022. Počas dňa otvorených dverí sa účastníkom  prihovoria zástupcovia vedenia školy a pedagogického...