Pozvánky

10
jún
2023

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (MSC) pozývajú všetkých veriacich na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku v parku Duchovného centra na Lukovom dvore, 16. júna o 17:30 hod. Pred sv. omšou...

08
jún
2023

Farnosť Nitra-Janíkovce pri príležitosti spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pozýva v sobotu 17. Júna 2023 na mariánsku púť ku kaplnke Fatimskej Panny Márie Pri Dube. Program: 14:30 hod. – požehnanie pútnikov a následné putovanie od kostolov v Janíkovciach, Čechynciach a...

08
jún
2023

Farnosť Nitra -Horné mesto srdečne pozýva na liturgickú slávnosť ku cti sv. Antona spojenú s požehnaním ľalijí a obnoveného refektára bývalého františkánskeho kláštora, ktorá sa uskutoční dňa 13. júna 2023 vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla – Františkáni v...

08
jún
2023

Organizátori srdečne pozývajú záujemcov na mestský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. – 19. júna 2023 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Na účastníkov v rámci pripraveného programu čakajú okrem iného svetoví rečníci...

06
jún
2023

Nitrianske biskupstvo a farnosti mesta Nitra pozývajú veriacich na verejné slávenie Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi spojené s Eucharistickou procesiou, ktoré sa bude konať v nedeľu 11. júna 2023 o 10,00 hod na Svätoplukovom námestí v Nitre. Hlavným celebrantom...

06
jún
2023

Dňa 10. júna 2023 v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade o 10,00 hod. prijmú z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka kňazské svätenie dvaja ordinandi za Nitriansku diecézu. Lukáš Frank, nar. 16. júna 1997  z farnosti Klátova...

05
jún
2023

Srdečne pozývame kňazov na KŇAZSKÚ KONFERENCIU so Scottom Hahnom a jeho manželkou Kimberly, ktorá sa uskutoční pod záštitou predsedu KBS Mons. Bernarda Bobera 19. júna 2023 v priestoroch Teologickej fakulty KU v Košiciach. Účastnícky poplatok činí 22 eur, v ktorom je  zahrnuté občerstvenie a spoločný obed.    Scott Hahn má...

05
jún
2023

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre organizuje aj v roku 2023 tradičné miništrantské tábory. Ubytovanie a strava je zabezpečená v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Príspevok na tábor je 80 €, súrodenecká cena je 70 € na dieťa....

04
jún
2023

Srdečne pozývame na 32. Medzinárodný festival sakrálnej hudby MUSICA SACRA 2023. Festival sa koná pod záštitou nitrianskeho biskupa J. E. Mons. Viliama Judáka a primátora mesta Nitry Mareka Hattasa. V  rámci tohto ročníka festivalu ponúkame milovníkom hudby šesť koncertov,  počas...

02
jún
2023

Najstaršie pútnické miesto na Slovensku – starobylá Skalka pri Trenčíne privíta tento rok opäť umelcov – účastníkov 16. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2023. V termíne od 5. – 10. 6. 2023 budú v areáli Malej a...

01
jún
2023

Srdečne pozývame nadšencov bežeckých disciplín a podporovateľov Hospicu – Domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre na tradičný Beh za hospic, ktorý sa uskutoční v nedeľu 25. júna 2023 so začiatkom o 9,00 hod. Pre účastníkov je pripravená medaila,...

01
jún
2023

Centrum pre rodinu – Nitra spoločne s partnermi srdečne pozývajú rodiny, spoločenstvá a farnosti na 15.ročník verejnej oslavy rodiny. Podujatie Deň rodiny sa uskutoční v sobotu 17. júna 2023 a pomyselne prepojí sviatky matiek, rodiny i otcov. Od 15.00 hod....

30
máj
2023

V rámci Noci kostolov 2023 sa uskutočnia programové aktivity aj v niekoľkých kostoloch v rámci Nitrianskej diecézy, konkrétne na Skalke pri Trenčíne, v Nových Zámkoch a vo Vrábľoch. Organizátori srdečne pozývajú.

29
máj
2023

Biskupi Slovenska vyzývajú veriacich, aby sa zapojili do modlitieb za Synodu. Na celom svete sa bude v deň liturgickej spomienky Navštívenia Panny Márie 31. mája sláviť osobitná mariánska modlitba ako príprava na zhromaždenie synody biskupov. Zapoja sa do nej vo všetkých...

17
máj
2023

Vo farnosti Bánov si vo farskom Kostole sv. Michala archanjela v  sobotu 20. mája 2023 pri sv. omši o 17,00 hod. pripomenú 7. výročie smrti svojej rodáčky ctihodnej rehoľnej sestry a lekárky MUDr. Veroniky Theresie Ráckovej SSpS, ktorá zomrela v...

16
máj
2023

Rektor Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku Mons. Peter Brodek pozýva veriacich na Turíčnu púť, ktorá sa bude konať na Turíčnu nedeľa 28. mája 2023. V rámci programu púte bude od 10,00 vysluhovaná sviatosť zmierenia, o 10,15 spoločná modlitba...

15
máj
2023

Centrum pre rodinu v Nitre pozýva na slávenie Dňa rodiny 2023, ktorý sa bude konať 17. júna 2023 v Nitre v parku pod Borinou (areál farnosti Klokočina). Témou tohto ročníka je Mama – naj povolanie. Tento rok by sme radi...

12
máj
2023

Pozývame záujemcov do pútnického miesta na Skalke pri Trenčíne na program v rámci Noci kostolov, ktorý sa uskutoční v areáli kláštora na Veľkej Skalke 2. júna 2023 so začiatkom o 19,00 hod. Súčasťou programu okrem prehliadky areálu bude divadelné predstavenie...

12
máj
2023

Pozývame na púť neplodných párov a párov, ktoré nemôžu donosiť deti na púť ku Guadalupskej Panne Márii na Skalke pri Trenčíne, ktorá sa uskutoční v sobotu 27. mája 2023. Súčasťou programu púte sú odborná prednáška so začiatkom o 14,00 hod.,...

12
máj
2023

Liga pár páru v spolupráci s Domom prijatia pre rodiny v Belušských Slatinách pripravuje víkendový kurz symptotermálnej metódy porozumenia plodnosti. Kurz sa bude sa konať v Rodinkove od piatku večera 21.7. do nedele 23.7. 2023. Oproti klasickým prezenčným alebo on-line...