Pozvánky

08
júl
2020

Tradičná púť k sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, patrónom nitrianskeho biskupstva sa uskutoční aj tento rok. Bude sa niesť v duchu poďakovania za ochranu pred nákazou koronavírusom. Bude sa konať v dňoch 17.-19. júla 2020 za dodržania aktuálnych hygienických opatrení. Program...

06
júl
2020

Duchovná správa Baziliky sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku pozýva v sobotu 11. júla 2020 k účasti na titulárnej slávnosti v Bazilke sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku, ktorá sa začína o 18.00 hodine. Počas sv. Omše, ktorú bude celebrovať Mons....

01
júl
2020

Predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Vás srdečne pozývajú na letnú duchovnú obnovu pre starších miništrantov, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.07.-18.07.2020. Duchovná obnova je určená pre miništrantov od 15 rokov. Prihlasovací formulár: https://forms.gle/XPnmYw559e1zEmWB8   Prihlasovanie bude ukončené...

30
jún
2020

Nitrianske biskupstvo, mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj srdečne pozývajú na Cyrilo-metodskú národnú púť, ktorá sa v Nitre uskutoční pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov dňa 5. júla 2020 na Svätoplukovom námestí v Nitre. Slávnostná sv. omša...

30
jún
2020

Pred 25 rokmi  v rámci svojej druhej pastoračnej návštevy Slovenska navštívil pápež sv. Ján Pavol II. aj Nitru. Túto udalosť si pripomenieme v Kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine  30. júna 2020 (utorok) o 18.00 hod. Osobné svedectvo o živote...

28
jún
2020

Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom a Mestom Nitra pozývajú na Cyrilo-metodské putovanie z Drážoviec na Nitriansky hrad  v rámci programu Cyrilo-metodských slávností pre malých i veľkých. Uskutoční sa 4. júla 2020 v sobotu, so začiatkom o  10...

18
jún
2020

Nitrianske biskupstvo pozýva záujemcov na benefičný koncert pod názvom „Hudba v tieni ruín ´20 early baroque“, ktorý sa uskutoční dňa 21. júna 2020 o 10,30 hod v Gotickej priekope NItrianskeho hradu a v ktorom vystúpi komorný orchester ZOE so svojim...

18
jún
2020

Nitrianske biskupstvo v spolupráci s mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom pozývajú veriacich na Cyrilo-metodskú národnú púť, ktorá sa ako súčasť programu slávností Nitra, milá Nitra 2020 uskutoční dňa 5. júla 2020 pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda v...

17
jún
2020

Pri príležitosti 6. výročia odchodu do večnosti vzácneho človeka a kňaza p. Šebastiána Laba SJ, sa v jeho rodisku vo Valaskej Belej 19. júna 2020 uskutoční spomienkové stretnutie, súčasťou ktorého bude svätá omša celebrovaná nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom...

10
jún
2020

Vo štvrtok po Slávnosti Najsvätejšej Trojice budeme sláviť Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to mimoriadne krásna a vzácna slávnosť, kde si uctievame Eucharistiu, ktorú ustanovil Pán Ježiš pri Poslednej večeri na Zelený štvrtok. Významný podnet pre zavedenie Slávnosti...

06
jún
2020

Rímsko-katolícky farský úrad a správa Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku pozývajú veriacich na slávenie ďakovnej svätej omše pri príležitosti prvého výročia povýšenia chrámu na Baziliku minor pápežom  Františkom. Svätá omša sa uskutoční  v sobotu  20. júna 2020 o 18,00...

06
jún
2020

Rímsko-katolícky farský úrad a správa Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku pozývajú záujemcov na slávenie sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Bazilike sv. Benedikta, ktoré sa bude konať 14. júna 2020 so začiatkom o 10.00 hod. Hlavným  celebrantom...

06
jún
2020

Rímskokatolícka farnosť Nitra – Horné mesto pozýva na Ľaliovú slávnosť ku cti sv. Antona Paduánskeho, ktorá sa uskutoční 13. júna 2020 vo farskom kostole sv. Petra a Pavla v Nitre so začiatkom o 18,30 hod. Hlavný celebrantom a kazateľom bude...

01
máj
2020

Aktuálne neverejné slávenia svätých omší sú v niektorých chrámoch Nitrianskej diecézy naďalej dostupné cez nasledovné médiá a internetové kanály:   Katedrála – Bazilika sv. Emeráma v Nitre (Nedeľa 9,00):: TV NITRIČKA ako aj elektronického priameho prenosu na Facebooku   Vysielanie...

28
feb
2020

Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda si Vás dovoľujú pozvať na diskusný večer s názvom Dišputy pod hradom. Hosťom večera bude psychológ a mediátor – Mário Schwarz. V diskusii na tému Ako efektívne riešiť konflikty sa bude hovoriť...

27
feb
2020

Aj počas tohtoročného pôstneho obdobia sa vďaka Misionárom Spoločnosti Božieho Slova – Verbistom budú konať už tradičné pobožnosti Krížovej cesty na nitriansku Kalváriu. Budú sa konať každú pôstnu nedeľu so začiatkom o 14,30 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou...

20
feb
2020

V súvislosti s blížiacimi sa mestskými misiami v Nitre, adresoval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák veriacim nasledovné pozvanie: Drahí veriaci mesta Nitry. Slovami žalmistu „V tebe sú všetky moje pramene“ (Ž 87,7), si Vás dovoľujeme pozvať k aktívnej účasti na pripravovaných...

19
feb
2020

Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne pozýva záujemcov na pôstnu duchovnú obnovu pod názvom „Pôst ako cesta k slobode“, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.-15. marca 2020 v Pútnickom dome na Skalke. Exercitátorom bude Martin Šalamon. Duchovná obnova začína v piatok...

04
dec
2019

RKFÚ sv. Mikuláša Starej Ľubovni a Mesto Stará Ľubovňa pozývajú na spomienkové podujatie pri príležitosti 10. výročia úmrtia kňaza Nitrianskej diecézy vdp. Petra Murdzu, ktoré sa uskutoční 13. decembra 2019. Všetci sú srdečne pozvaní.