Dom na skale

Nitra (3. januára) Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre, Gorazd n.f. vydali publikáciu s názvom Dom na skale. Predstavuje Katedrálu – Baziliku svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Autorom textu je nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a aktuálnych fotografií Marek Mucha.

Kniha približuje čitateľovi detailný pohľad najmä do interiéru katedrály, pričom nezostáva len pri umeleckom, kultúrnom či historickom rozmere, ale ide hlbšie k podstate. K jadru kresťanského posolstva, ktoré prezentuje aj vďaka mnohým skvostom nachádzajúcich sa v tomto biskupskom chráme.

Miroslav Lyko