Druhá pôstna streda v nitrianskej katedrále

V rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie uvažovali veriaci v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre o jednej zo siedmych bolestí Božej Matky – o úteku do Egypta. Bohoslužbe, ktorá sa konala 12. marca 2014, predsedal generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek.

Po prečítaní úryvku zo Svätého písma ( Mt 2, 13 – 23) nasledovala meditácia so sprievodným slovom Mons. Brodeka. Tu je jej časť:

„Betlehemské neviniatka sú podobné Ježišovi len svojim vekom, a už sú v nemilosti. Ale aj to postačuje, aby sme sa upozornili, že každý bude trpieť, kto sa mu bude chcieť podobať. Deti sa stávajú mučeníkmi. Tie dnešné, umučené, nechcené na svet. Sú zbavované života pre nedostatok nášho mučeníctva, pre nedostatok obety. Pred modernými Herodesmi mládežníckej demoralizácie možno úspešne zutekať iba do rodinného kruhu. Len záchranná zóna rodičovskej lásky dodáva dieťaťu zvnútorniť všetky tie hodnoty, ktoré im potom ten okolitý svet nemôže zobrať. Vnútrorodinné, dôveryplné zdieľanie. Nie iba suchopárne esemesky, odosobnené maily, či odkazy na chladničke, ale naozaj osobné zdieľanie uvoľňuje z najhlbšieho jadra človeka vedomie prijatia a istoty milovaného Božieho dieťaťa. Lebo jestvuje aj iná, nie priestorová emigrácia – vnútorná emigrácia uzavretosti pred nezáujmom okolia. Útek do samoty uprostred masy ľudí. Dieťa Ježiš je zachránené útekom, a predsa je to len dočasná záchrana. Je to iba odklad utrpenia tela. (…) My azda niekedy musíme utiecť pred tým, kto nám číha na dobré meno, na dobré vzťahy, vhodné zamestnanie, ale i zdravie. A najmä musíme utiecť pred číhajúcim hriechom, ktorý by rád zničil našu vernosť Bohu, záväzky voči Cirkvi a ľuďom. Zaiste s útekom sú spojené bolesti, nepohodlie, neistota, únava, ochabovanie sily, existenčné problémy, nedôvera, strata ideálov. A predsa zostáva tu jeden, ktorý sa nemení, ani nezamieňa za nič na svete: čisté svedomie, vernosť Bohu a jeho svätej vôli. „Hľa, služobnica Pána a hľa, služobník Pánov, nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Sedembolestná Panna Mária, patrónka nášho národa, oroduj za nás“, zakončil slová meditácie generálny vikár Peter Brodek.

Bohoslužba pokračovala eucharistickou adoráciou a požehnaním.

Miroslav Lyko

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA