Druhá púť miništrantov Nitrianskej diecézy do Ríma

6. augusta 2024 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Druhýkrát putovali miništranti z Nitrianskej diecézy na stretnutie so Svätým Otcom pri príležitosti Medzinárodnej púte miništrantov. Pod vedením koordinátora pastorácie miništrantov v diecéze Petra Valaského putovalo na toto stretnutie asi 140 miništrantov. A pod vedením Zoltána Farkasa, ktorý má na starosti maďarsky hovoriacich miništrantov, sa púte zúčastnilo 35 chlapcov z južných dekanátov biskupstva.

Prvou zastávkou maďarsky hovoriacich miništrantov bola Padova, slovenských miništrantov zasa Benátky, kde obdivovali pamiatky, kanály s gondolami a Námestie svätého Marka spolu s jemu zasväteným chrámom. Cesta miništrantov potom viedla do Večného mesta, kde putovali do patriarchálnych bazilík a na najvýznamnejšie historické pamiatky. Vyvrcholením púte bola účasť na audiencii so Svätým Otcom Františkom pri príležitosti Medzinárodného stretnutia miništrantov, na ktorom sa zúčastnilo spolu 65 tisíc pútnikov z 19 krajín. Na spiatočnej ceste slovenskí miništranti navštívili Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, pôsobisko svätého Antona, Padovu, kde si uctili jeho pozostatky. Posledná zastávka bola v Bibione, maďarsky hovoriacich miništrantov pri Ravenne, pri Jadranskom mori.

Peter Valaský / Miroslav Lyko

Foto: Miroslav Klobúčnik